Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Gde je nestala odgovornost? - Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 26)

U prvom planu:
Definisanje uloge nastavnika u razvoju odgovornosti kod učenika. Podsticanje i osnaživanje procesa participacije učenika zasnovane na odgovornosti i uzajamnom uvažavanju učenika i nastavnika Uspešna participacija u odeljenju = podela odgovornosti za zajednički rad + uspešan rad UP + stvarni autoritet nastavnika Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 119)

U prvom planu:
Osposobiti odeljenjskog starešinu za uspešnu prevenciju i konstruktivno rešavanje konflikata Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 16)

U prvom planu:
Razumevanje adolescencije i njenih zahteva. Osnaživanje i podrška za rad na rešavanju razvojnih problema. Osposobljavanje za rad sa roditeljima iz porodica u kojima vladaju specifični odnosi. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća,odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Autoritet, ta teška strana reč!

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 95)

U prvom planu:
Neophodni uslovi za uzajamno uvažavanje nastavnika i učenika – nastavnik sa autoritetom. Podsticanje participacije i odgovornosti učenika. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

(Trajanje 2 dana – 16 sati/bodova; kat. br. 337)

U prvom planu:
Izgradnja sistemske podrške nastavniku i učeniku koji imaju problem u školi. Razvijanje svesti o značaju međusistemske saradnje, granicama odgovornosti, adekvatnoj podeli i mehanizmima koji moraju da postoje da bi se problemi rešavali. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Prepoznavanje bezbednosnih rizika i reagovanje na njih. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Akreditovan za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu
Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi – moć emocionalne inteligencije

(Trajanje 1 dan – 8 sati/bodova; kat. br. 164)

U prvom planu:
Emocije nastavnika i učenika i njihov uticaj na zdravlje – kako sačuvati zdravlje. Sticanje i unapređivanje znanja o emocionalnoj inteligenciji kao važnom faktoru u očuvanju emocionalnog zdravlja. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja: Praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća, odnosno praćenje i podsticanje razvoja dece, učenika i polaznika. Kompetencije koje razvija: Kompetencije za uže stručnu oblast

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2102013)

Cilj savetovanja:
Podizanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje uspešne saradnje škole i porodice. Zadaci savetovanja: Utvrditi postojeće oblike i sadržaje saradnje sa roditeljima, proceniti njihove efekte i osnovne razloge za takvo stanje. Sagledati aktivnosti i mere koje škola preduzima sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika, njihovu efikasnost i moguće nove pristupe na tom planu. Proceniti sadržaje znanja i veština koji u značajnoj meri nedostaju roditeljima za uspešniju saradnju sa školom, predložiti najpogodnije oblike edukacije, organizatore i realizatore ovih aktivnosti.

Kontaktirajte nas | Saznajte više
Stručni skup - savetovanje
Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja

(Trajanje 1 dan – 1 bod, kod u odobrenju Zavoda za prvu realizaciju S2612013)

Cilj savetovanja:
Utvrditi značaj i stanje informisanja u školi kao sistemu i proceniti uticaj na njeno uspešno funkcionisanje. Zadaci savetovanja: Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera za otklanjanje. Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, utvrđivanje njihovih uzroka i mogućih mera otklanjanje. Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene, utvrđivanje razloga i predlaganje mera koje bi eliminisale takve slučajeve.

Kontaktirajte nas | Saznajte više

DRUGI ROĐENDAN UDRUŽENJA – UPEČATLJIVA POTVRDA POSTOJANJA

Datum osnivanja Udruženja, 18. septembar 2013. godine, u ovoj 2015. godini ostao je ono što jeste – formalni podatak o početku postojanja novog pravnog lica u Registru udruženja koje vodi Agencija za privredne registre.

A tog dana, on je bio samo povod za dodatno osećanje opšteg zadovoljstva i ponosa članova Osnivačke skupštine i dragih osoba koje svakodnevno doprinose njegovom uspešnom funkcionisanju.

Tek u oktobru i novembru, u okviru priprema za učešće na Konkursu za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/2018. godinu, članovi autorsko – realizatorskog tima i Osnivačke skupštine Udruženja susreli su se sa kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima razloga za to zadovoljstvo i ponos.

Saradnja sa preko 60 škola širom Srbije, kroz realizacije 125 programa obuke stručnog usavršavanja (seminari i stručni skupovi) ocenjene u svim slučajevima odličnom ocenom, sa postseminarskim kontaktima na nivou škola i na individualnom nivou, koji iz godine u godinu postaju sve brojniji i operativniji, pomera standarde kvaliteta rada ka optimalnom ostvarenju ciljeva postavljenih još 2011. godine.

Činjenice da najveći broj škola naručuje dva i više programa obuke (a lep je broj onih koje su se 4 ili 5 puta družile sa autorsko – realizatorskim timom Udruženja), kao i podatak da su npr. pre kraja kalendarske 2014. godine rezervisani svi raspoloživi termini u 2015. godini govore sami za sebe, podižući nivo očekivanja novih učesnika i odgovornost Udruženja za održavanje i poboljšanje dostignutog nivoa svog rada.

Posebno važan podatak, bez obzira što je po obimu tek na nivou začetka postojanja željenog kvaliteta stručnog usavršavanja, primena stečenih znanja i veština iz pohađanih programa obuke postaje deo svakodnevnog obrazovno vaspitnog rada i života škole. Efekti te primene su sve brojniji, a sada već i svima dostupni zahvaljujući stranici sajta posvećenoj PRIMERIMA DOBRE PRAKSE.

Ključni evaluacioni podaci prethodnog rada su svakako i dva nova programa obuke sa kojima Udruženje konkuriše za novi period akreditacije, koji su nastali kao neposredan i konkretan odgovor na potrebe i zahteve dosadašnjih učesnika seminara i stručnih skupova širom Srbije.

Neka i za period pred nama važi ona redovno prisutna pisana poruka učesnika iz upitnika Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i evaluacione liste Udruženja – “Bravo, samo nastavite tako!”

Hvala im za dosadašnju i buduću podršku!

AKTIVNOSTI KROZ KOJE UDRUŽENJE OSTVARUJE SVOJE CILJEVE

(Član 3. Statuta Udruženja)

1) obavlja pedagoška, psihološka, socijalna i druga istraživanja, prati, prikuplja i obrađuje odgovarajuću naučnu i stručnu literaturu u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i mladih;

2) pruža savetodavnu stručnu individualnu ili grupnu podršku i pomoć deci, mladima i odraslima koji imaju probleme vezane za proces vaspitanja i obrazovanja, a koji utiču na njihov razvoj;

3) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i institucijama, seminare, stručne skupove i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;

4) objavljuje knjige i druge publikacije koje se odnose na oblast formalnog i neformalnog vaspitanja i obrazovanja dece i mladih, u skladu sa zakonom;

5) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena vaspitanja i obrazovanja;

6) promoviše značaj razvijanja svesti o uticaju vaspitanja i obrazovanja na razvoj pojedinaca i društva u celini;

7) sarađuje sa univerzitetima, školama, predškolskim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.Živa reč...Pogledajte ostale komentare »

Sofija i Mirjana
Baletska škola "Lujo Davičo", Beograd
program 113-19

Dubravka i Marija
OŠ „Nikola Tesla“, Skela
program 88-33

Miloš, Đorđe i Nikola
Skela i Debrc
program 88-33

Aleksandra Trgovčević
OŠ „Milica Stojadinović Srpkinja“, Vrdnik
program 19-18

Vladimir Veličković
Dom učenika „Brankovo kolo“, Novi Sad
program 88-32