ODSTAR 

Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - Gde je nestala odgovornost? –Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika PROGRAM 2 - Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika PROGRAM 3 - Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učicima i roditeljima PROGRAM 4 - Autoritet, ta teška strana reč! PROGRAM 5 - Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem PROGRAM 6 - Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije PROGRAM 7 - Stručni skup "Edukacija roditelja kao jedan od preduslova za uspešnu saradnju škole i porodice" PROGRAM 8 - Stručni skup - "Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja" Rezervisani termini za realizaciju seminara i stručnih skupova

Program 1, kat. broj 26: GDE JE NESTALA ODGOVORNOST? – ODGOVORNOST KAO GLAVNI FAKTOR USPEŠNE PARTICIPACIJE UČENIKA (skraćen naziv ODGOVORNOST)

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Ko im dade prava?;

Odgovornost nije samonikla biljka;

Emocionalna pamet: jaz generacija ili jaz mozgova?;

Tržište bezobrazluka;

Kako to rade deca?;

Umete li da igrate u timu?;

Koliko ste informisani o informisanosti? Učenički parlament: zakonska mogućnost za odgovoran uticaj učenika u školi;

Participacija kao test odgovornosti učenika i nastavnika.

Program 2, kat. broj 119: ODELJENJSKI STAREŠINA/VASPITAČ U DOMU KAO POSREDNIK U KONFLIKTIMA UČENIKA ( skraćen naziv POSREDNIK )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Konflikti u mojoj školi;

Kako reagujemo na konflikte u školi i kako ih rešavamo;

Posredovanje – proces medijacije kao optimalan način konstruktivnog rešavanja konflikata;

Realne konfliktne situacije – analiza „Zone konflikata za konkretnu seminarsku grupu“ i grupni rad na rešavanju reprezentativnih primera učesnika;

Šta posle seminara - Uputstvo odeljenjskim starešinama za rad sa učenicima.

Program 3, kat. broj 16: ADOLESCENT I SPECIFIČNI STILOVI KONTAKTA U PORODICI – OBUKA ZA RAD SA UČENICIMA I RODITELJIMA ( skraćen naziv ADOLESCENT )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Adolescencija;

Rad sa adolescentima;

Sepicifični stilovi kontakta u porodici;

Rad sa roditeljima adolescenata.

Program 4, kat. broj 95: AUTORITET, TA TEŠKA STRANA REČ! ( skraćen naziv AUTORITET )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 6. nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Škola je sistem;

Autoritet, ta teška strana reč;

Disciplina – poslušnost ili odgovornost;

Liderstvo – pravilna upotreba moći;

Njegovo veličanstvo, roditelj;

Testovi autoriteta.

Program 5, kat. broj 337: Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem ( skraćen naziv NE MOŽEŠ SVE SAM )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Lične snage i unutrašnja mreža saradnika;

Snage zajednice i spoljašnja mreža saradnika;

Vežbanja: Primena modela podrške na realnim problemskim situacijama.

Program 6, kat. broj 164: Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije ( skraćen naziv EMOCIONALNO ZDRAVLJE )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Emocije i zdravlje;

Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje;

Test-situacije: Da li sada znamo kako da unapredimo emocionalno zdravlje u školi.

Program 7: STRUČNI SKUP "EDUKACIJA RODITELJA KAO JEDAN OD PREDUSLOVA ZA USPEŠNU SARADNJU ŠKOLE I PORODICE" ( skraćen naziv EDUKACIJA RODITELJA )

Ciljne grupe učesnika:
1. Nastavnik razredne nastave; 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija; 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 8. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; 9. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; 12. Vaspitač u predškolskoj ustanovi; 13. Medicinska sestra - vaspitač.

Program stručnog skupa

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: "Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"

Rad po grupama:
• „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“;
• „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“;
• „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“;

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada;
• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja;
• Evaluacija rada skupa

Program 8: STRUČNI SKUP "INFORMISANJE U ŠKOLI - FAKTOR NJENOG USPEŠNOG FUNKCIONISANJA" ( skraćen naziv INFORMISANJE U ŠKOLI )

Ciljne grupe učesnika:
1. Nastavnik razredne nastave; 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija; 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 8. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; 9. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; 12. Vaspitač u domu učenika; 13. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi; 14. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik).

Program stručnog skupa

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: "Informisanje u školi kao faktor podsticaja njenom uspešnom funkcionisanju"

Rad po grupama:
• Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja;
• Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja;
• Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene – objektivno stanje, neposredne posledice i efikasni načini eliminisanja takvih slučajeva;

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada;
• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja;
• Evaluacija rada skupa

Rezervisani termini za realizaciju seminara

********************************************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2017/2018. godina
(stanje 15. avgusta 2018.g.)

***********************************************************************************


AVGUST

25. i 26. avgust: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč")

27. i 28. avgust: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč!")

29. i 30. avgust : Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci, program 337 ("Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

31. avgust i 01.septembar: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")


********************************************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Prvo polugodište
(stanje 15. avgusta 2018.g.)

***********************************************************************************

* SEPTEMBAR *

08. i 09.: Gimnazija "Sava Šumanović", Šid, "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.: Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

22. i 23.: OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

29. i 30.: OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* OKTOBAR *

06. i o7.10.: Osnovna muzička škola Grocka, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

13. i 14.10: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

20. i 21.10.: Medicinska škola "Draginja Nikšić", Sremska Mitrovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

27. i 28.10: Muzička škola "Kosta Manojlović", Smederevo, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* NOVEMBAR *

03. i 04.11.: OŠ "Svetozar Miletic", Zemun, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

10. i 11.11. Centar za stručno usavršavanje Kikinda, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

17. i 18.11. Centar za stručno usavršavanje Smederevo, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

24. i 25.11. OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja", Vrdnik, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* DECEMBAR *

01. i 02.: OŠ "Nikola Tesla", Skela, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

08. i o9.: OŠ "Dositej Obradović", Irig, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji vaspitača/nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

22. i 23.:


**************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Drugo polugodište
(stanje 15. avgusta 2018.g.)

***********************************************************************************


* JANUAR *


* FEBRUAR *

02. i 03.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

09. i 10.: Dom učenika srednjih škola Sombor, program "Mi i Oni: problemi u saradnji vaspitača/nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

16. i 17.: OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* MART *


* APRIL *


* MAJ *


* JUN *


* AVGUST *