Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika PROGRAM 2 - Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja PROGRAM 3 - Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem Rezervisani termini za realizaciju seminara

Program 1, kat. broj 12: (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Ugled, kako ga steći i održati;

Pauza;

Niovi uticaja i nivoi promene;

Pauza;

Međulјudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa - atmosfera u školi

Pauza;

Identitet: cilјevi, misija, vizija i pripadanje;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Deca, uragan u školskim klupama;

Pauza;

Identitet odelјenja i veštine uspešne integracije;

Pauza;

Timski rad: celina je više od zbira delova;

Etos odelјenja – pitanja koja treba postaviti;

Pauza;

Pogled u budućnost - etos u razvojnom planu odelјenja;

Evaluacija seminara;

Program 2, kat. broj 122: Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Temelјi saradnje;

Pauza;

Sistem je dobar koliko i svi mi;

Pravila saradnje;

Pauza;

Saradničke uloge;

Pauza;

Hijerarhija u saradnji: ko ovde kosi, a ko vodu nosi?!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure!;

Škola kao zona otvorenog dijaloga: poruke koje šalјemo deci;

Pauza;

Izaći na kraj sa drugima i sa sobom: upravlјanje komunikacijom kao faktor kvaliteta saradnje u školi;

Pauza;

Upravlјanje komunikacijom: vežbom do savršenstva;

Pauza;

Rešavanje konkretnih problemskih situacija: kad ono što radiš ne daje rezultate, radi nešto drugo!;

Evaluacija seminara;

Program 3, kat. broj 126: Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Prepoznaj problem!;

Pauza;

Prihvati svoj deo odgovornosti!;

Pauza;

Šalјi dalјe i traži povratnu informaciju: širenje unutrašnje mreže;

Pauza;

Napravi plan dalјeg postupanja!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Neznanci, poznanici ili saradnici?;

Pauza;

Spolјašnja mreža podrške;

Pauza;

Širenje spolјašnje mreže podrške - vežbanja;

Pauza;

Zaklјučci, ideje i predlozi;

Evaluacija seminara;

Rezervisani termini za realizaciju seminara

*****************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Drugo polugodište
*****************************************************

* AVGUST *
17. i 18.08.: Osnovna škola "Andra Savčić", Valjevo, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

24. i 25.08.: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške vaspitaču/nastavniku i učeniku koji ima problem"

31.08. i 01.09.: Osnovna škola "Jovan Dučić", Petrovaradin, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

***************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Prvo polugodište - stanje 16. jula 2019.g.
***************************************************


* SEPTEMBAR *
07. i 08.09: Ekonomsko ugostiteljska škola "Vuk Karadžić" Velika Plana, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

14. i 15.09.: Osnovna muzička škola “Nevena Popović” Grocka: program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

28. i 29.09.: OŠ “Petar Kočić” Temerin, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* OKTOBAR *
05. i 06.10.: Osnovna škola Draževac, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

19. i 20.10.: OŠ "Živojin Perić", Stubline, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* NOVEMBAR *
02. i 03.11.: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

16. i 17.11.: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* DECEMBAR *
07. i 08.12.: Osnovna škola “Dositej Obradović” Irig, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

14. i 15.12.: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

********************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Drugo polugodište - stanje 16. jula 2019.g.
*********************************************************

* JANUAR*
25. i 26.01.: Aktiv stručnih saradnika sa područja Smedereva, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* FEBRUAR*
01. i 02.02.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd, program 12: ]: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

29.02. i 01.03.: OŠ “Vladimir Rolović” Rakovica, , program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* MART*
14. i 15.03.: OŠ "Svetozar Maletić" Zemun, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

21. i 22.03.: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* APRIL*
04. i 05.04.: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* MAJ *
16. i 17.05.:

30. i 31.05.:

* JUN *
06. i 07.06.: Osnovna škola “Jovan Dučić” Petrovaradin, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

13. i 14.06:

* AVGUST*
Termini u ovom mesecu mogu se rezervisati samo kao ORJENTACIONI, a POTVRĐUJU se ili BRIŠU u prvoj nedelji juna meseca.
Najavili su se: 1. Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac;