Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika PROGRAM 2 - Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja PROGRAM 3 - Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem Rezervisani termini za realizaciju seminara

Program 1, kat. broj 12: (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Ugled, kako ga steći i održati;

Pauza;

Niovi uticaja i nivoi promene;

Pauza;

Međulјudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa - atmosfera u školi

Pauza;

Identitet: cilјevi, misija, vizija i pripadanje;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Deca, uragan u školskim klupama;

Pauza;

Identitet odelјenja i veštine uspešne integracije;

Pauza;

Timski rad: celina je više od zbira delova;

Etos odelјenja – pitanja koja treba postaviti;

Pauza;

Pogled u budućnost - etos u razvojnom planu odelјenja;

Evaluacija seminara;

Program 2, kat. broj 122: Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Temelјi saradnje;

Pauza;

Sistem je dobar koliko i svi mi;

Pravila saradnje;

Pauza;

Saradničke uloge;

Pauza;

Hijerarhija u saradnji: ko ovde kosi, a ko vodu nosi?!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure!;

Škola kao zona otvorenog dijaloga: poruke koje šalјemo deci;

Pauza;

Izaći na kraj sa drugima i sa sobom: upravlјanje komunikacijom kao faktor kvaliteta saradnje u školi;

Pauza;

Upravlјanje komunikacijom: vežbom do savršenstva;

Pauza;

Rešavanje konkretnih problemskih situacija: kad ono što radiš ne daje rezultate, radi nešto drugo!;

Evaluacija seminara;

Program 3, kat. broj 126: Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Prepoznaj problem!;

Pauza;

Prihvati svoj deo odgovornosti!;

Pauza;

Šalјi dalјe i traži povratnu informaciju: širenje unutrašnje mreže;

Pauza;

Napravi plan dalјeg postupanja!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Neznanci, poznanici ili saradnici?;

Pauza;

Spolјašnja mreža podrške;

Pauza;

Širenje spolјašnje mreže podrške - vežbanja;

Pauza;

Zaklјučci, ideje i predlozi;

Evaluacija seminara;

Rezervisani termini za realizaciju seminara

***************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Prvo polugodište - stanje 08. januara 2020.g.
***************************************************


* SEPTEMBAR *

07. i 08.09: Ekonomsko ugostiteljska škola "Vuk Karadžić" Velika Plana, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

21. i 22.09.: Osnovna muzička škola “Nevena Popović” Grocka: program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

28. i 29.09.: OŠ “Petar Kočić” Temerin, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* OKTOBAR *

19. i 20.10.: OŠ "Živojin Perić", Stubline, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

26. i 27.10.: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

* NOVEMBAR *

02. i 03.11.: Osnovna škola Draževac, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

16. i 17.11.: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

30.11. i 01.12.: Osnovna škola “Dositej Obradović” Irig, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* DECEMBAR *

07. i 08.12.: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jegor" Rgotina, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

14. i 15.12.: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

********************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Drugo polugodište - stanje 08. januara 2019.g.
*********************************************************


* JANUAR*

11. i 12.01.: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

25. i 26.01.: Aktiv stručnih saradnika sa područja Smedereva, CSU Smederevo program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* FEBRUAR*
01. i 02.02.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd, program 12: ]: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

22. i 23.02.: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja"" Vrdnik, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

29.02. i 01.03.: OŠ “Vladimir Rolović” Rakovica, , program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* MART*

14. i 15.03.: OŠ "Svetozar Maletić" Zemun, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

21. i 22.03.:
Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

* APRIL*

04. i 05.04.: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* MAJ *

16. i 17.05.: Osnovna škola "Dragoljub Ilić" Dračić, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

30. i 31.05.: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* JUN *

06. i 07.06.: Osnovna škola “Jovan Dučić” Petrovaradin, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

13. i 14.06: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"


* AVGUST*

Termini u ovom mesecu mogu se rezervisati samo kao ORJENTACIONI, a POTVRĐUJU se ili BRIŠU u prvoj nedelji juna meseca.
Uslove su prihvatili i najavili se:
1. Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac;
2. Dom učenika srednjih škola Kragujevac
3. Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin
4. Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac


POSEBNA INFORMACIJA ZA SVE KOJI SU BILI ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA UDRUŽENJEM, ALI NISU BLAGOVREMENO REZERVISALI SVOJ TERMIN:
Prijavite se na našu listu čekanja, jer je u svakoj školskoj godini bilo odustujanja od već rezervisanog termina zbog nekih vanrednih okolnosti.
Zahtev Udruženja je da se otkazivanje rezervisanog termina prijavi najkasnije 30 dana pre utvrđenog termina. Istog dana po saznanju aktiviramo listu čekanja.

*LISTA ČEKANJA*


1. Osnovna škola "Grabovac", Grabovac

2.

3.