Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika PROGRAM 2 - Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja PROGRAM 3 - Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem Rezervisani termini za realizaciju seminara

Program 1, kat. broj 12: (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Ugled, kako ga steći i održati;

Pauza;

Niovi uticaja i nivoi promene;

Pauza;

Međulјudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa - atmosfera u školi

Pauza;

Identitet: cilјevi, misija, vizija i pripadanje;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Deca, uragan u školskim klupama;

Pauza;

Identitet odelјenja i veštine uspešne integracije;

Pauza;

Timski rad: celina je više od zbira delova;

Etos odelјenja – pitanja koja treba postaviti;

Pauza;

Pogled u budućnost - etos u razvojnom planu odelјenja;

Evaluacija seminara;

Program 2, kat. broj 122: Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Temelјi saradnje;

Pauza;

Sistem je dobar koliko i svi mi;

Pravila saradnje;

Pauza;

Saradničke uloge;

Pauza;

Hijerarhija u saradnji: ko ovde kosi, a ko vodu nosi?!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure!;

Škola kao zona otvorenog dijaloga: poruke koje šalјemo deci;

Pauza;

Izaći na kraj sa drugima i sa sobom: upravlјanje komunikacijom kao faktor kvaliteta saradnje u školi;

Pauza;

Upravlјanje komunikacijom: vežbom do savršenstva;

Pauza;

Rešavanje konkretnih problemskih situacija: kad ono što radiš ne daje rezultate, radi nešto drugo!;

Evaluacija seminara;

Program 3, kat. broj 126: Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Prepoznaj problem!;

Pauza;

Prihvati svoj deo odgovornosti!;

Pauza;

Šalјi dalјe i traži povratnu informaciju: širenje unutrašnje mreže;

Pauza;

Napravi plan dalјeg postupanja!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Neznanci, poznanici ili saradnici?;

Pauza;

Spolјašnja mreža podrške;

Pauza;

Širenje spolјašnje mreže podrške - vežbanja;

Pauza;

Zaklјučci, ideje i predlozi;

Evaluacija seminara;

Rezervisani termini za realizaciju seminara

***************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Prvo polugodište - stanje 18. februara 2020.g.
***************************************************


* SEPTEMBAR *

07. i 08.09: Ekonomsko ugostiteljska škola "Vuk Karadžić" Velika Plana, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

21. i 22.09.: Osnovna muzička škola “Nevena Popović” Grocka: program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

28. i 29.09.: OŠ “Petar Kočić” Temerin, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* OKTOBAR *

19. i 20.10.: OŠ "Živojin Perić", Stubline, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

26. i 27.10.: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

* NOVEMBAR *

02. i 03.11.: Osnovna škola Draževac, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

16. i 17.11.: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

30.11. i 01.12.: Osnovna škola “Dositej Obradović” Irig, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* DECEMBAR *

07. i 08.12.: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jegor" Rgotina, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

14. i 15.12.: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

********************************************************
REZERVISANI TERMINI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. g.
Drugo polugodište - stanje 18. februara 2020.g.
*********************************************************

* JANUAR*

11. i 12.01.: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

25. i 26.01.: Aktiv stručnih saradnika sa područja Smedereva, CSU Smederevo program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* FEBRUAR*

22. i 23.02.: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja"" Vrdnik, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

29.02. i 01.03.: OŠ “Vladimir Rolović” Rakovica, , program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

* MART*

07. i 08.03.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd, program 12: ]: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika". Mesto realizacije Krupanj, objekat "PEGAZ", Maršala Tita, br. 17

14. i 15.03.: OŠ "Svetozar Maletić" Zemun, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

21. i 22.03.:
Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

28. i 29.03.: Tehnička škola Smederevo, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

* APRIL*

04. i 05.04.: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

25. i 26.04.: (?)

* MAJ *

16. i 17.05.: Osnovna škola "Dragoljub Ilić" Dračić, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

30. i 31.05.: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* JUN *

06. i 07.06.: Osnovna škola “Jovan Dučić” Petrovaradin, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

13. i 14.06: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

20. i 21.06.: Tehnička škola Aranđelovac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

27. i 28.06.: Ekonomska škola Velika Plana, program 122: ]: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"* AVGUST*

Termini u ovom mesecu mogu se rezervisati samo kao ORJENTACIONI, a POTVRĐUJU se ili BRIŠU u prvoj nedelji juna meseca.

Uslove su prihvatili i najavili se:
1. Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac;
2. Dom učenika srednjih škola Kragujevac
3. Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin
4. Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac

Ukoliko u avgustu ne bude dovoljno termina za prijavljene škole, te škole će imati prioritet za termine u setembru mesecu.


POSEBNA INFORMACIJA ZA SVE KOJI SU BILI ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA UDRUŽENJEM, ALI NISU BLAGOVREMENO REZERVISALI SVOJ TERMIN:

Prijavite se na našu listu čekanja, jer je u skoro svakoj školskoj godini bilo odustujanja od već rezervisanog termina zbog nekih vanrednih okolnosti.
Istog dana po saznanju aktiviramo listu čekanja, tj. obaveštavamo zainteresovane koji se termin nudi, i tražimo da se odmah odgovori da li se termin prihvata ili ne..