Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika PROGRAM 2 - Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja PROGRAM 3 - Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem Rezervisani termini za realizaciju seminara

Program 1, kat. broj 12: (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Ugled, kako ga steći i održati;

Pauza;

Niovi uticaja i nivoi promene;

Pauza;

Međulјudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa - atmosfera u školi

Pauza;

Identitet: cilјevi, misija, vizija i pripadanje;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Deca, uragan u školskim klupama;

Pauza;

Identitet odelјenja i veštine uspešne integracije;

Pauza;

Timski rad: celina je više od zbira delova;

Etos odelјenja – pitanja koja treba postaviti;

Pauza;

Pogled u budućnost - etos u razvojnom planu odelјenja;

Evaluacija seminara;

Program 2, kat. broj 122: Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Temelјi saradnje;

Pauza;

Sistem je dobar koliko i svi mi;

Pravila saradnje;

Pauza;

Saradničke uloge;

Pauza;

Hijerarhija u saradnji: ko ovde kosi, a ko vodu nosi?!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure!;

Škola kao zona otvorenog dijaloga: poruke koje šalјemo deci;

Pauza;

Izaći na kraj sa drugima i sa sobom: upravlјanje komunikacijom kao faktor kvaliteta saradnje u školi;

Pauza;

Upravlјanje komunikacijom: vežbom do savršenstva;

Pauza;

Rešavanje konkretnih problemskih situacija: kad ono što radiš ne daje rezultate, radi nešto drugo!;

Evaluacija seminara;

Program 3, kat. broj 126: Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Prepoznaj problem!;

Pauza;

Prihvati svoj deo odgovornosti!;

Pauza;

Šalјi dalјe i traži povratnu informaciju: širenje unutrašnje mreže;

Pauza;

Napravi plan dalјeg postupanja!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Neznanci, poznanici ili saradnici?;

Pauza;

Spolјašnja mreža podrške;

Pauza;

Širenje spolјašnje mreže podrške - vežbanja;

Pauza;

Zaklјučci, ideje i predlozi;

Evaluacija seminara;

Rezervisani termini za realizaciju seminara

***************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Prvo polugodište
(stanje 15. juna 2019.g.)

***************************************************

* SEPTEMBAR *

08. i 09.: Gimnazija "Sava Šumanović", Šid, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.: OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

22. i 23.: OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

29. i 30.: OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* OKTOBAR *

06. i 07.10.: Osnovna muzička škola Grocka, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

13. i 14.10: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

20. i 21.10.: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

27. i 28.10: Muzička škola "Kosta Manojlović", Smederevo, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* NOVEMBAR *

03. i 04.11.: OŠ "Miroslav Antić" Futog - prva grupa, program 126 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

10. i 11.11.: OVAJ TERMIN SE NE MOŽE REZERVISATI

17. i 18.11.: OŠ "Svetozar Miletic", Zemun, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

24. i 25.11.: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja", Vrdnik, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* DECEMBAR *

01. i 02.12.: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji vaspitača/nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

08. i 09.12.: OŠ "Ivan Gundulić", Novi Sad, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.12.: OŠ "Miroslav Antić" Futog - druga grupa, program 126 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")


*********************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Drugo polugodište
(stanje 15. juna 2019.g.)

*********************************************************************************************************

* JANUAR *

SAMO JEDAN TERMIN U OVOM MESECU U SLUČAJU VANREDNIH POTREBA ŠKOLE/DOMA, KOJI ODGOVARA I REALIZATORSKOM TIMU UDRUŽENJA I INSTITUCIJI KOJA ŽELI DA GA REZERVIŠE.

* FEBRUAR *

02. i 03.02.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd, program 122:"Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

09. i 10.02.: Dom učenika srednjih škola Sombor, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji vaspitača/nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

16. i 17.02.: OVAJ TERMIN SE NE MOŽE REZERVISATI

24. i 25.02.: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, program 126:"Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, program 126:""Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* MART *

02. i 03.03.: OVAJ TERMIN SE NE MOŽE REZERVISATI

16. i 17.03.: Srednja stručna škola "Sveti Sava", Sombor, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

23. i 24.03.: Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* APRIL *

06. i 07.04.: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje "

13. i 14.04.: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje "


* MAJ *

18. i 19.05.: Osnovna škola "Vuk Karadžić", Novi Sad, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

25. i 26.05.: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad , program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške vaspitaču/nastavniku i učeniku koji ima problem"


* JUN *

22. i 23.06.: Osnovna škola "Petar Kočić", Temerin, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

29. i 30.06.: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* AVGUST *

SLOBODNI TERMINI U MESECU AVGUSTU SU ORJENTACIONI I POTVRĐUJU SE ILI BRIŠU U PRVOJ NEDELJI JUNA MESECA

17. i 18.08.: Osnovna škola "Andra Savčić", Valjevo, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

24. i 25.08.: Ekonomsko ugostiteljska škola "Vuk Karadžić" Velika Plana, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

31.08. i 01.09.: Osnovna škola "Jovan Dučić", Petrovaradin, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


***************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2019/2020. godina - Prvo polugodište
(stanje 15. juna 2019.g.)

***************************************************