Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - Gde je nestala odgovornost? –Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika PROGRAM 2 - Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika PROGRAM 3 - Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učicima i roditeljima PROGRAM 4 - Autoritet, ta teška strana reč! PROGRAM 5 - Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem PROGRAM 6 - Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije PROGRAM 7 - Stručni skup "Edukacija roditelja kao jedan od preduslova za uspešnu saradnju škole i porodice" PROGRAM 8 - Stručni skup - "Informisanje u školi - faktor njenog uspešnog funkcionisanja" Rezervisani termini za realizaciju seminara i stručnih skupova

Program 1, kat. broj 26: GDE JE NESTALA ODGOVORNOST? – ODGOVORNOST KAO GLAVNI FAKTOR USPEŠNE PARTICIPACIJE UČENIKA (skraćen naziv ODGOVORNOST)

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Ko im dade prava?;

Odgovornost nije samonikla biljka;

Emocionalna pamet: jaz generacija ili jaz mozgova?;

Tržište bezobrazluka;

Kako to rade deca?;

Umete li da igrate u timu?;

Koliko ste informisani o informisanosti? Učenički parlament: zakonska mogućnost za odgovoran uticaj učenika u školi;

Participacija kao test odgovornosti učenika i nastavnika.

Program 2, kat. broj 119: ODELJENJSKI STAREŠINA/VASPITAČ U DOMU KAO POSREDNIK U KONFLIKTIMA UČENIKA ( skraćen naziv POSREDNIK )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Konflikti u mojoj školi;

Kako reagujemo na konflikte u školi i kako ih rešavamo;

Posredovanje – proces medijacije kao optimalan način konstruktivnog rešavanja konflikata;

Realne konfliktne situacije – analiza „Zone konflikata za konkretnu seminarsku grupu“ i grupni rad na rešavanju reprezentativnih primera učesnika;

Šta posle seminara - Uputstvo odeljenjskim starešinama za rad sa učenicima.

Program 3, kat. broj 16: ADOLESCENT I SPECIFIČNI STILOVI KONTAKTA U PORODICI – OBUKA ZA RAD SA UČENICIMA I RODITELJIMA ( skraćen naziv ADOLESCENT )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Adolescencija;

Rad sa adolescentima;

Sepicifični stilovi kontakta u porodici;

Rad sa roditeljima adolescenata.

Program 4, kat. broj 95: AUTORITET, TA TEŠKA STRANA REČ! ( skraćen naziv AUTORITET )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 6. nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Škola je sistem;

Autoritet, ta teška strana reč;

Disciplina – poslušnost ili odgovornost;

Liderstvo – pravilna upotreba moći;

Njegovo veličanstvo, roditelj;

Testovi autoriteta.

Program 5, kat. broj 337: Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem ( skraćen naziv NE MOŽEŠ SVE SAM )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Lične snage i unutrašnja mreža saradnika;

Snage zajednice i spoljašnja mreža saradnika;

Vežbanja: Primena modela podrške na realnim problemskim situacijama.

Program 6, kat. broj 164: Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije ( skraćen naziv EMOCIONALNO ZDRAVLJE )

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 17. direktor/pomoćnik direktora

Teme

Emocije i zdravlje;

Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje;

Test-situacije: Da li sada znamo kako da unapredimo emocionalno zdravlje u školi.

Program 7: STRUČNI SKUP "EDUKACIJA RODITELJA KAO JEDAN OD PREDUSLOVA ZA USPEŠNU SARADNJU ŠKOLE I PORODICE" ( skraćen naziv EDUKACIJA RODITELJA )

Ciljne grupe učesnika:
1. Nastavnik razredne nastave; 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija; 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 8. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; 9. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; 12. Vaspitač u predškolskoj ustanovi; 13. Medicinska sestra - vaspitač.

Program stručnog skupa

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: "Edukacija roditelja kao jedan od preduslova uspešne saradnje škole i porodice"

Rad po grupama:
• „Postojeći oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i njihovi efekti“;
• „Mere koje preduzima škola sa ciljem da stimuliše saradnju sa roditeljima učenika“;
• „Znanja i veštine neophodni roditeljima za uspešniju saradnju sa školom“;

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada;
• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja;
• Evaluacija rada skupa

Program 8: STRUČNI SKUP "INFORMISANJE U ŠKOLI - FAKTOR NJENOG USPEŠNOG FUNKCIONISANJA" ( skraćen naziv INFORMISANJE U ŠKOLI )

Ciljne grupe učesnika:
1. Nastavnik razredne nastave; 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija; 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola; 8. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; 9. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; 12. Vaspitač u domu učenika; 13. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi; 14. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik).

Program stručnog skupa

Plenarni rad:
• Uvodno izlaganje: "Informisanje u školi kao faktor podsticaja njenom uspešnom funkcionisanju"

Rad po grupama:
• Analiza problema zaposlenih u školi nastalih kao posledice neadekvatnog procesa informisanja, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja;
• Analiza problema učenika i roditelja kao posledice neadekvatnog procesa informisanja u školi, njihovi uzroci i moguće mere otklanjanja;
• Analiza problema zaposlenih u obrazovanju koji su tražili informacije od javnog značaja, ali su im te informacije uskraćene – objektivno stanje, neposredne posledice i efikasni načini eliminisanja takvih slučajeva;

Plenarni rad:
• Razmatranje i usvajanje izveštaja o ishodima rada;
• Razmatranje i usvajanje zaključaka, predloga i odluke savetovanja;
• Evaluacija rada skupa

Rezervisani termini za realizaciju seminara

********************************************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2017/2018. godina - Drugo polugodište
(stanje 30. majaa 2018.g.)

***********************************************************************************

JANUAR

11. januar: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

12. januar: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

13. i 14. januar: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

20. i 21. januar: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč!")

28. januar: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")


FEBRUAR

01. i 02. februar: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

09. i 10. februar: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

24. i 25. februar: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč")


MART

10. mart: Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

11. mart: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

16. i 17. mart: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč")

18. mart: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

24. i 25. mart: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, program 337 ("Ne možeš sve sam! Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške učeniku i nastavniku koji ima problem")

31. mart: Osnovna škola "Draža Marković Rođa" Smoljinac, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")


APRIL

1. april
: Osnovna škola "Draža Marković Rođa" Smoljinac, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

14. aprila
: Osnovna škola "Vladimir Rolović", Rakovica, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

15. aprila: Osnovna škola "Vladimir Rolović", Rakovica, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

21. i 22. april: Osnovna škola "Petar Leković" Požega - II grupa, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

28. i 29. april: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")


MAJ

12. maj: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

13. maj: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

19. i 20. maj: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč")

26. maj: Gimnazija i ekonomska škola "Jovan Jovanović Zmaj" Odžaci, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

27. maj: Gimnazija i ekonomska škola "Jovan Jovanović Zmaj" Odžaci, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")


JUN

02. i 03. juni : Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, program 337 ("Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

09. juni: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

10. jun: Centar za stručno usavršavanje Šabac, program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

16. i 17. juni: Hemijsko prehrambena i tekstilna škola "Uroš Predić" Zrenjanin, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč!")

23. juni: CSU Kragujevac, za Dom učenika, program 16 ("Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici - obuka za rad sa učenicima i roditeljima")

24. juni: CSU Kragujevac, za Osnovnu školu "19. oktobar", Maršić program 164 ("Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije")

25. i 26. juna: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč!")

27. i 28. juni : CSU Kragujevac, Prva tehnička škola Kragujevac, program 337 ("Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")[/i


AVGUST

25. i 26. avgust
: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč")

27. i 28. avgust: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, program 95 ("Autoritet, ta teška strana reč!")

29. i 30. avgust : Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, program 337 ("Ne možeš sve sam! - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")

31. avgust i 01.septembar: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, program 337 ("Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem")


********************************************************************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Prvo polugodište
(stanje 09. jula 2018.g.)

***********************************************************************************

* SEPTEMBAR *

01. i 02.: Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

08. i 09.: Gimnazija "Sava Šumanović", Šid, "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.: Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

22. i 23.: OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

29. i 30.: OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* OKTOBAR *

06. i o7.10.: Osnovna muzička škola Grocka, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

13. i 14.10: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

20. i 21.10.: Medicinska škola "Draginja Nikšić", Sremska Mitrovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

27. i 28.10: Muzička škola "Kosta Manojlović", Smederevo, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* NOVEMBAR *

03. i 04.11.: OŠ "Svetozar Miletic", Zemun, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

10. i 11.11. Centar za stručno usavršavanje Kikinda, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

17. i 18.11. Centar za stručno usavršavanje Smederevo, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

24. i 25.11. OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja", Vrdnik, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* DECEMBAR *

01. i 02.: OŠ "Nikola Tesla", Skela, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

08. i o9.: OŠ "Dositej Obradović", Irig, program "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

15. i 16.: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, program "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

22. i 23.: OŠ "Pavle Savić", Beograd, "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


**************************
REZERVISANI TERMINI
Školska 2018/2019. godina - Drugo polugodište
(stanje 09. jula 2018.g.)

***********************************************************************************


* JANUAR *


* FEBRUAR *

02. i 03.: OŠ "Radojka Lakić", Beograd

09. i 10.: Dom učenika srednjih škola Sombor

16. i 17.: OŠ "Jovan Dučić" Petrovaradin* MART *


* APRIL *


* MAJ *


* JUN *


* AVGUST *