Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Efekti - Posrednik

15.12. PRIMERI DOBRE PRAKSE

PRIMERI DOBRE PRAKSE

PDP 1.:
Konkretna situacija:
Odeljenjski sam starešina učenicima koji su upravo završili šesti razred. U drugoj polovini drugog polugodišta pojavio se konflikt između učenice i učenika iz mog odeljenja. Sukob se ogledao u svađi u hodniku dok se čeka na početak časa, a prenosio se i na neke časove. Od mene su tražili da više ne sede u blizini i da ja rešim njihov sukob. Iz razgovora sa drugim učenicima saznala sam da su oboje donekle u pravu.
Primenjeno:
Umesto da se saglasim sa njihovim željama, odlučila sam da sa njima porazgovaram i da utvrdimo da li takvo njihovo ponašanje nekome koristi ili samo šteti.
Uz moju pomoć kao posrednika učenici su saslušali jedno drugo i izneli svoje stavove o tome šta im smeta u njihovom međusobnom odnosu. Učenik je rekao da mu najviše smeta što se njegova drugarica ponaša kao neko ko ima veća prava od ostalih učenika i njega okrivljuje za svaki nestašluk u odeljenju, a da prethodno nije utvrdila ko je zaista kriv. Učenica je istakla da njoj najviše smeta što on stalno zadirkuje nju i njene drugarice i što nikada nije na mestu pred početak časa, već stalno trči po učionici.
Pošto su saslušali jedno drugo i došli do saznanja kako su se osećali u takvim situacijama, zajednički su došli do rešenja koje im odgovara
Efekti primene:
Već kroz nekoliko dana, zahvaljujući zajednički donetom rešenju, ovo dvoje učenika je nastavilo da se druži na pravi način, čak su i želeli da sede zajedno.
U odeljenje se vrlo brzo vratila konstruktivna radna atmosfera.
Autor: Dragana Đorđević, OŠ „Jefimija“ Obrenovac

PDP2.:
Konkretna situacija:
Vodila sam učenike 3. razreda na rekreativnu nastavu. Nekoliko devojčica je želelo da pripremi nastup u vidu plesne tačke. Jedna od njih ide na moderan balet (Bojana) i veoma je talentovana za razne akrobacije. Njena dobra drugarica Tara voli da pleše, ali nema takve sposobnosti. Od ostalih devojčica sam čula da su se posvađale i da se Tara zatvorila u sobu i plače, ne želeći više da učestvuje u nastupu. Naime, Bojana je preuzela ulogu vođe i podelila plesne zadatke. Svi osim Tare mogli su da urade špagu i zvezdu. Bojana je, videvši da Tara to ne može, bila iznervirana i bila uporna u tome da je poduči. Tara je pala, obeshrabrila se i rekla da to ipak ne može da odradi. Bojanin komentar je bio : „Super, zahvaljujući tebi sada nemamo pravu tačku!“. Tara je uplakana otišla u sobu i čvrsto rešila da ne želi da bude deo njihove ekipe. Ostale drugarice su pokušavale da je vrate, ali bezuspešno. Rešile su da me potraže kako bih im pomogla u rešavanju konflikta.
Primenjeno:
Otišla sam po Bojanu, videla da je neraspoložena i rešila da odemo zajedno do Tare da rešimo problem. Kada smo ušle u sobu, obe su bile na ivici suza, a Tara je htela da zove roditelje da dođu po nju i da ode kući. Upitala sam ih mogu li da čujem prvo šta se desilo i zašto su obe neraspoložene. Pristale su.
Obavila sam razgovor tako što sam saslušala i jednu i drugu devojčicu, po pravilima medijacije. Bojana je jasno izražavala svoje želje i potrebe (da imaju kompletan nastup kao tim i potrebu za afirmacijom). Iz te želje je nesvesno povredila drugaricu. Tara je imala iste želje, ali i potrebu za poštovanjem njenih sposobnosti. Obe su imale zadatak se se „stave u tuđe ciplece“.
Pošto su jedna drugoj otvoreno i jasno rekle zašto su se osećale tako i iz kojih potreba, veoma brzo usledeo je dogovor. Promeniće samo deo koreografije u kojoj će Tara pokazati ono što najbolje ume i imaće ponovo zajedničku tačku. Zadovoljne su bile obe strane.
Efekti primene:
Devojčice su same došle do rešenja problema, fantastično završile tačku i za istu dobile diplomu.
Postignutim dogovorom, ali i timskim radom, doprinele su jačanju odeljenjskog zajedništva i ličnog razvoja.
Naučile su da nije sramota razgovarati o osećanjima, željama i potrebama, jer im je upravo to pomoglo da prevaziđu konflikt.
Autor: Aleksandra Petrović, OŠ „Jefimija“ Obrenovac

PDP3.:
Konkretna situacija:
Dunja i Vuk su učenici sedmog razreda. Ja sam njihov odeljenjski starešina. Ona je bila razočarana zbog ocene iz hemije i javno je napala druga jer je mislila da je on dobio bolju ocenu od nje, iako je, po njenom mišljenju, nije zaslužio. Ozbiljno su se posvađali, a njihov sukob je pretio da se proširi i na odeljenje jer su pojedini učenici već odabrali stranu koju će podržati.
Primenjeno:
Čula su se različita mišljenja. Nakon časa, pitala sam ih da li bi želeli da o ovome porazgovaramo nas troje. Pristali su. Na jednom od prethodnih časova OZ govorili smo o medijaciji i koje su koristi od ovakvog pristupa rešavanju problema. Pristali su da vidimo kako to funkcioniše u praksi. Zajedno smo definisali problem. Dogovorili su se da prvo govori Dunja. Ona je objasnila kako se osećala i šta ju je povredilo. Vuk je rekao da ga je ona iznenadila reakcijom. On nije želeo da ona dobije lošu ocenu i ne vidi zašto je njega uplela u celu priču. Razočaran je njenim postupkom, tim pre što ju je smatrao dobrom drugaricom.Tako su oboje saznali kako su se osećali. Zamolila sam ih da se stave u poziciju onog drugog. Tek tada su emocije ustupile mesto razumu pa su zajedno došli do rešenja.
Efekti primene:
Dunja i Vuk su, zahvaljujući rešenju do koga su sami došli, a kojim su oboje bili zadovoljni, prevazišli ovaj problem i nastavili da se druže. Ovo iskustvo su podelili sa ostalim učenicima. To je pozitivno delovalo na sve, jer se i ranije dešavalo da jedni drugima zavide na ocenama. Najbolja potvrda da je problem rešen na dobar način bila je poruka koju sam dobila od Dunje. Njene dve drugarice su imale sličan problem, a ona je preuzela na sebe ulogu medijatora i pomogla im da se pomire.
Autor: Petrović Maja, OŠ „Jefimija“ Obrenovac

PDP4.:
Konkretna situacija:
Odeljenjski sam starešina sedmog razreda. Dve učenice (jedna odličan, druga vrlo dobar učenik), koje su se družile iako se ne može reći da su bile najbolje drugarice, počele su da ispoljavaju međusobnu netrpeljivost, koja je posebno postala primetna na pojedinim časovima jer su sedele jedna ispred druge. Okretanje jedne učenice ka drugoj je bio povod za svađu koja se desila na dva različita časa. U razgovoru sa samim učenicima dobila sam različita mišljenja, po kojima su za to bile krive čas jedna, čas druga. Učenica koja se smatrala uvređenom usled stalnog okretanja drugarice koja je sedela ispred nje je pozvala i roditelja da dođe u školu i reši problem za koji je tvrdila da traje nedeljama unazad, a da prethodno nije ni bio prijavljen . Na času odeljenjskog strešine učenice nisu ispoljavale netrepeljivo ponašanje tako da sam problem nije mogao biti ranije uočen.
Primenjeno:
Razgovor o problemu koji je nastao obavljen je na času odeljenjske zajednice. Čula su se različita mišljenja aktera samog događaja kao i drugih učenika iz odeljenja. Nakon časa odeljenjske zajednice zamolila sam ih da ostanu i pitala ih da li su spremne da jedan poseban razgovor obavimo samo nas tri. Objasnila sam im postupak medijacije i obe su se složile da pokušaju da reše problem uz njenu primenu. Uz moju pomoć kao medijatora, dogovorile su se koja će prva započeti razgovor i izložiti svoja osećanja u vezi sa sukobom koji se desio. Nakon što su se međusobno saslušale shvatile su da su obe bile povređene i ljute kao i razlog zbog kojeg je i došlo do samog sukoba tako da su došle do rešenja sa kojim su se obe složile.
Efekti primene:
Učenice su , zahvaljujući rešenju do kojeg su same došle, obnovile svoje poremećene odnose i nastavile da se druže bez daljeg sukobljavanja i netrepeljivosti. Do kraja školske godine nije prijavljen sličan oblik ponašanja ni sa jedne od zavađenih strana.
Autor: Milijana Stanković, OŠ „Jefimija“ Obrenovac

PDP 5.:
Konkretna situacija:
Dvoje učenika su se pokoškali. On je nju vređao, nazivao pogrdnim imenima. Ona je njemu natrlјala prlјav sunđer u lice. On je njoj udario šamar. Prisutni učenici su se podelili i navijali za jedno i drugo. Zakazan je disiplinski postupak.
Primenjeno:
Odelјenjski starešina je predložila medijaciju, obzirom da su se sa tim procesom konstruktivnog rešavanja konflikta upoznala na seminaru. Učenici su prihvatili ponuđen predlog, i ako je odelјenjskistarešina naglasio da njihovo prihvatanje postupka posredovanja ne utiče na posledice disciplinskog postupka.
Pošto su se čuli, decentrirali i razumeli, psihološka tenzija između učenika je pala, a oni su oprostili jedno drugome.
Nastavnik i učenik, članovi medijatorskog tima, sproveli su postupak medijacije između učenika i učenice
Efekti primene:
Zahvalјujući posredovanju medijatora, učenici su se međusobno čuli, decentrilali i razumeli, psihološka tenzija između njih je pala i do kraja procesa potpuno nestala.
Saglasili su se da je rešenje otvorena komunikacija i iskreno iznošenje svog mišlјenja po principu: moja potreba je takva i takva, kakva je tvoja potreba. Šta da uradimo da bi oboje bili zadovolјni.
Nakon izricanja disciplinske mere i jedno i drugo su u ponovnom susretu sa medijatorima saopštili da su kazne mnogo lakše podneli posle uspešne medijacije.
Uspešnost medijacije pozitivno je uticala i na odnose u odelјenju – delјenja više nije bilo.
Autor: B. Ercegovčević, Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“ Šabac

PDP 6.:
Konkretna situacija:
Odelјenjski sam starešina u sedmom razredu. Dva potpuno različita učenika su došli u konfliktnu situaciju. Jedan učenik je vredan, pažlјiv, radan, a drugi lenj, ne pazi na času, ne uči, ne radi i traži blizinu prvog učenika da bi mu ovaj radio kontrolne vežbe. Ako se to ne desi, drugi učenik naziva prvog štreberom i maltretira ga. Pomoć je zatražio prvi učenik
Primenjeno:
Obavila sam najpre individualne razgovore sa učenicima, a zatim zajednički razgovor uvažavajući osnovne principe procesa medijacije.
Kroz taj razgovor drugi učenik je doveden u situaciju da se postavi u položaj prvog i da kaže kako bi se on tada osećao i zašto bi se tako osećao.
Sam je shvatio da bi se osećao vrlo loše, čak i gore nego njegov drug koji pre toga objasnio kako se on osećao.
Efekti primene:
Dečaci su se nakon svega izmirili, a drugi učenik je prestao da traži ovakvu vrstu pomoći
Autor: Suzana Jović, nastavnik, Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac

PDP 7.:
Konkretna situacija:
Odelјenjski sam starešina u sedmom razredu. Dva potpuno različita učenika su došli u konfliktnu situaciju. Jedan učenik je vredan, pažlјiv, radan, a drugi lenj, ne pazi na času, ne uči, ne radi i traži blizinu prvog učenika da bi mu ovaj radio kontrolne vežbe. Ako se to ne desi, drugi učenik naziva prvog štreberom i maltretira ga. Pomoć je zatražio prvi učenik
Primenjeno:
Obavila sam najpre individualne razgovore sa učenicima, a zatim zajednički razgovor uvažavajući osnovne principe procesa medijacije.
Kroz taj razgovor drugi učenik je doveden u situaciju da se postavi u položaj prvog i da kaže kako bi se on tada osećao i zašto bi se tako osećao.
Sam je shvatio da bi se osećao vrlo loše, čak i gore nego njegov drug koji pre toga objasnio kako se on osećao.
Efekti primene:
Dečaci su se nakon svega izmirili, a drugi učenik je prestao da traži ovakvu vrstu pomoći
Autor: Suzana Jović, nastavnik, Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac