Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Efekti - Autoritet

15.12. PRIMERI DOBRE PRAKSE

PRIMERI DOBRE PRAKSE

PDP 1.:
Konkretna situacija:
Već tri školske godine imam problem sa jednom učenicom koja mnogo izostaje, kažnjavala sam je uvek po Pravilniku, ali i dalje je prisutno nezadovoljstvo ostalih učenika.
Primenjeno:
Najpre sam snimila osnovu i došla do zaključka da ne obraćam pažnju dovoljno na dobre učenike, pa sam primenili i sistem nagrađivanja za one koji su malo izostajali, kao i za one koji nisu napravili nijedan izostanak, kako neopravdani tako i opravdani.
Efekti primene:
Bolja je atmosfera u odeljenju. Poštuju moje zalaganje za njih.
Ali nažalost i dalje mnogo izostaju.
Autor: Jelena Dragojević, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska MitrovicaPDP2.:
Konkretna situacija:
Često sam u sitaciji da balansiram između učenika i nastavnika. Obično su nezadovoljni učenici nastavnicima koji kasne na čas kada se radi kontrolni.
Primenjeno:
Veoma je teško obaviti razgovor sa kolegama, naročito kada znate da su učenici u pravu. Svi primeri iz malih radionica sa seminara su mi pomogli da se bolje snađem u ovakvim sitacijam. Najpre zajedno smo rešavali slične, ali imala sam i priliku da bolje upoznam ostale kolege što mi je olakšalo pristup i dalo vetar u leđa za preduzimanje mera za rešavanje problema.
Efekti primene:
Zadovoljna sam ja jer sam napravila korak više i prevazišla predrasude o sujeti pojedinih kolega.
Zadovoljni učenici jer nastavnici ne kasne, a zadovoljne i kolege jer sam im iskreno prišla i rešila problem.
Autor: Jelena Dragojević, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska MitrovicaPDP3.:
Konkretna situacija:
Veoma često rasprave sa učenicima prvog razreda frizerske strzke o školskim obavezama, ponašanju, odevanju, poštovnju školskih pravilnika
Primenjeno:
Primenjen sistem nagrade i kazne. Učenici koji poštuju pravila stiču privilegije, a ostali gube iste.
Efekti primene:
Vidno je poboljšana saradnja sa učenicima, poboljšana disciplina, kao i poštovanje pravila u odevanju.
Autor: Tatjana Vulin, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska MitrovicaPDP4.:
Konkretna situacija:
Roditelji ne pokazuju dovoljno pažnje svoјoj deci, ne sarađuju dovoljno sa školom, visok stepen nezainteresovanosti.
Primenjeno:
Redovno, tj. češći pismeni pozivi (telegram), jasno predočene obaveze roditelja
Efekti primene:
Češća kontrola roditelja, poseta školi, popravljen uspeh učenika, ponašanje, disciplina, poboljšana saradnja i odgovornost roditelja
Autor: Tatjana Vulin, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
[/i

]
PDP 5.:
Konkretna situacija:
Svakodnevno su se pojavljivali problemi tužakanja između učenika.
Primenjeno:
Primenila sam sistem nagrade i kazne.
Efekti primene:
Opomenuti učenici su popravili svoje ponašanje.Disciplina u odeljenju je bolja i lično imam utisak da je sada više pod kontrolom.
Autor: Huber Aleksandra, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ BeogradPDP 6.:
Konkretna situacija:
Često sam bila u situaciji da konstatujem da se jedan broj učenika neadekvatno pripremlja za čas i da priča na času.
Primenjeno:
Smislila sam pohvalnice za decu koja se primereno ponašaju, tako da su ostali učenici bili motivisani da se primereno ponašaju.
Efekti primene:
Rad na času je efikasniji i disciplina u odeljenju se poboljšala.
Autor: Anita Ivanović, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 7.:
Konkretna situacija:
Svakodnevno sam bila u situaciji da razgovaram sa učenicima o pripremanju za čas i tužakanju između sebe.
Primenjeno:
Primenila sam sistem nagrađivanja i kažnjavanja tako da su opomenuti učenici shvatili da gube veliki broj privilegija.
Efekti primene:
Disciplina u odeljenju je bolja i ja držim disciplinu pod kontrolom.
Autor: Dragica Stanimirović, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 8.:
Konkretna situacija:
Veoma često sam bila u situaciji da diskutujem oko manje važnih stvari koje su mi oduzimale vreme planirano za rad. Takvi problemi su se pojavljivali uglavnom kod jednog učenika koji je svakodnevno kasnio na prvi čas, nije donosio potreban pribor za rad, nije radio domaće zadatke, posle nastave se zadržavao u školskom dvorištu i pravio probleme sa starijim učenicima. Svi učenici imaju svoja prava, a neki obaveze ne prihvataju. Obzirom da su nastavnicima oduzeta prava za kažnjavanjem takvih učenika, a ako se i desi da učenik bude kažnjen pojavi se novi problem, pobuna i prijava roditelja. Mnogi roditelji su svesni ponašanja svog deteta, ali to neće da priznaju.
Primenjeno:
Za naglašavanje autoriteta primenila sam preporuke sa seminara, a kojih sam se i do sada pridržavala. Efikasniji sistem nagrađivanja i kažnjavanja. Pohvale i nagrade za ozbiljne, primerne i odgovorne učenike. Oni koji ne poštuju pravila ponašanja gubili su privilegije.
Efekti primene:
Situaciju držim pod kontrolom, disciplina u odeljenju dobra i uvek se zalažem za rad i disciplinu na času.Sada se više pažnje na času poklanja deci koja žele da rade, nego onoj deci koja prave probleme.
Autor: Ljiljana Petrović, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 9.:
Konkretna situacija:
Jedna učenica redovno nije radila domaće zadatke, naročito pojednim danima. Nakon razgovora sa majkom učence, dobila sam odgovor da ne treba da zadajem domaće zadatke utorkom i četvrtkom, jer dete tim danima ima treninge i da ona neće raditi domaće zadatke. Osetila sam da je moj autoritet ugrožen, jer nemam mehanizam kojim bih sankcionisala ovaj problem, obzirom da nema ocenjiivanja ( brojčanog) u prvom razredu.
Primenjeno:
Odredila sam zaduženja za učenike (iz svakog reda po jednog) da beleže redovnost izrade domaćih zadataka. Naravno da je i pomenuta učenica dobila zaduženje da to čini u svom redu. Svake nedelje je nagrađivan red u kome nije bilo negativnh poena. U početku nije radila domaće zadatke. Posle nekoliko nedelja, pošto nikako nisu bili nagrađivani, učenici iz njenog reda počeli su da vrše pritisk na nju, jer su uvideli razlog. Ona je polako posustajala i sada redovno izrađuje domaće zadatke iako ima i vanškolske aktivnosti.
Efekti primene:
Sada svi učenici u odeljenju redovno rade zadatke i podjednako su nagrađivani. Ja sam zadovoljna, jer sam na ovaj način uspela da uverim majku da sport nije razlog za neizvršavanje školskih obaveza.
Autor: Aktiv prvog razreda, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi SadPDP 10.:
Konkretna situacija:
Iako uvek imam jasno definisana pravila ponašanja i rada u učionici, dogodilo mi se da se upecam i besmislene razgovore sa dvojicom učenika u jednom odeljenju i da svu svoju pažnju i energiju usmeravam kako bi se oni ponašali pristojno , pisali i učestvovali u radu na času. To je ponekad dovodilo do nepotrebnih rasprava na času, toga da sam vikala, pretila i sl. Ne često , ali nije trebalo uopšte da se desi.
Primenjeno:
Identifikovala situacije u kojima sam se ranije „pecala“ i nisam reagovala na njih. Stalno sebi postavljala pitanje „Kome je to bitno?“ , i preformulisavši to pitanje usmerila odgovornost učenika na njega - matematika se ne rešava uvek i samo u glavi, negde mora da ostane pisani trag. „Isturila“ drugu decu u prvi plan po pitanju odgovaranja i „popravljanja“ ocena
Efekti primene:
Bolja komunikacija sa tim učenicima, bolja atmosfera za rad u odeljenju, veća samokontrola kod mene. Iako jedan od tih učenika nije zadovoljan svojom zaključnom ocenom (ili to pre nisu roditelji), ali mislim da sam pravilno preusmerila proces - za tvoju ocenu radiš ti, tebi je važna, učini nešto po tom pitanju.
Autor: Musulin - Kolarov Dragica, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi Sad


PDP 11.:
Konkretna situacija:
Radim u produženom boravku i veoma je teško održati disciplinu. Po principu nema ocena, ne možeš mi ništa.
Primenjeno:
Pošto kazna i nije neka mogućnost, izabrala sam ukidanje privilegija za nedolično ponašanje (mogućnost biranja igre, mali asistenti…). Pokazala sam im koliko koje ponašanje košta. Jasno smo definisali pravila i posledice lošeg ponašanja.
Efekti primene:
Disciplina se znatno popravlja jer niko ne voli da bude isključen iz grupe i da nema mogućnost biranja.
Autor: Grbić Danijela, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi Sad


PDP 12.:
Konkretna situacija:
Predajem engleski jezik u nižim razredima. Prvi razred je poznat po dečijem privikavanju na školu i osećaj obaveze i pripadanja jednom sistemu (razredu). Međutim, dočekaju kraj školske godine, i još uvek ne uspevaju da se prilagode. Kao rezultat, ne sede mirno, dovikuju drugare, ignorišu me (prekidaju kontakt pogledom, okrenu mi leđa i pričaju sa drugarom koji sedi iza njih). Apsolutno ne priznaju prisustvo nastavnika. Brojne poruke roditeljima nisu pomogle, ni učiteljicine opomene, kao ni kažnjavanje putem fizičkog odvajanja od ostatka odeljenja
Primenjeno:
Primenjujem tehniku korišćenja što manje reči i usmerene pažnje. Ne ulazim u pregovore sa „ometačima časa“, a kada i pokušaju da uđu u raspravu, jasnim i odsečnim odgovorom ih zaustavim i nastavim čas. U slučaju da ne slušaju, približim se njihovoj klupi i pokucam na nju da im privučem pažnju, sve vreme održavajući tok časa. Pojačano hvalim vredne i poslušne učenike i nagrađujem ih, što je povećalo interesovanje kod onih koji inače ne rade
Efekti primene:
Učenici koji su bili poznati po tome što konstantno ometaju čas to manje rade, znajući da ne dobijaju nikakvu pažnju, bilo od mene ili razreda. A uz njih, vredniji učenici, željni afirmacije, mnogo više i razdraganije prilaze času i zadacima.
Autor: Stojanović Marijana, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi Sad


PDP 13.:
Konkretna situacija:
Nasledila sam razred u njihovom drugom razredu. Ni roditelji ni deca to nisu očekivali. Naprosto i to se dešava.
Ponašanje učenika: veoma nemirni (pričljivi, neposlušni, nepoštovanje starijih, neuredni ...). Uz sve to imali su podršku kod kuće.
Mislila sam da je rad u ovom odeljenju „nemoguća misija“. Međutim kada sam ih izvela na kraju četvrtog razreda, mogu da podelim sa vama „kako sam uspela“ da od njih „napravim“ dobro odeljenje.
Primenjeno:
Videla sam strah u njihovim očima pri prvom susretu i to razumela!
Pokazala da mi je stalo do njih!
Pokazala svoj entuzijazam u radu sa njima.
Nikada nisam bila sarkastična!
Učenje sam im pret vorila u radost!
Dala im do znanja da mogu da se pouzdaju u mene.
Pokazala im da učenje nije samo zbog ocene!
Nisam im „lovila“ greške, već pomogla da shvate da su one način učenja.
Efekti primene:
Hrabrila sam ih na svakom koraku goverići im o uspešnim ljudima i njihovim delima.
Uvek sam im davala prostora i vremena koliko im je to bilo potrebno.
Naučila sam ih da se ne plaše da me pitaju kada nešto ne znaju.
Učila sam ih da cene jedni druge.
Pokazala snagu strpljenja, hrabrosti i posvećenosti.
Svima pružila novu šansu.
Pokazala im da svakom može da se desi da pogreši i da ispravi grešku.
Uvek sam im davala jasna obaveštenja, pričala im svoje zanimljive događaje iz života i slušala njihove.
Uvek primetila promenu na bolje u radu i disciplini i to pokazala pred svima.
Radovala se svakom njihovom uspehu!
Dala sam sve od sebe i više od toga i nadam se uspela, što će vreme pokazati.
Autor: Milenković Gordana, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi Sad


PDP 14.:
Konkretna situacija:
Devojčica, treći razred, kapacitet. Živi sa mamom, bratom i dedom, a tata je na radu u inostranstvu i redovno dolazi kući jedanput u dva meseca na nedelju dana.
Devojčica UVEK plače kada nije po njenom, bilo u kontaktu sa drugarima ili sa učiteljicom. Po nekoliko puta pita, jer joj ništa „nije jasno“ iz prve.
Na svakom kontrolnom glasno plače, rida, pa ometa druge. Veoma je navalentna i ne odustaje od svojih ideja.
Događaj: Učenici rade kontrolni, a devojčica počinje da se meškolji. Nekoliko puta pokušava je da me pita za pomoć.
Završila je i predala kontrolni. Na odmoru sam pregledala nekoliko radova između ostalih i njen. Dobila je (prvi put u životu) dvojku. Dozvolila sam joj da uzme svoj kontrolni i nastavila da pregledam ostale.
Očekivano se dogodilo! Počela je glasno da rida i prilazeći izgovara: “Meni učiteljice ovo ništa nije jasno“ (misleći na gradivo traženo u kontrolnom zadatku). Nekoliko puta je ponavljala postupak.
Primenjeno:
Na početku časa sam postavila pravila:
1. Pažljivo čitajte pitanja
2. U toku rada kontrolnog ne pomažem u izradi zadataka.
3. Nemojte dolaziti do mog stola „da me samo nešto pitate“.
Svaki put kada je devojčica pokušala da me pita podsetila sam je na pravilo.
Nisam reagovala na plač, a kada mi je prišla, rekla sam joj da ću sa njom razgovarati kad pregledam sve zadatke i podelim ih ostaloj deci. Svaki puta kada je pokušala da prekrši pravilo istim tonom sam joj ponovila već izrečeno. Tek kada je stigla na red porazgovarale smo. Pitala sam šta joj nije jasno? Predložila sam joj da zajedno pregledamo njenu svesku i proverimo desetak stranica urađenih zadataka istog tipa . Konstatovala je sama da se nije dobro skoncentrisala na rad, nego na želju da me pita da li dobro radi. Dogovorile smo se da ponovo kod kuće uradi zadatke SAMA i da ih sutra donese na proveru.
Otišla je kući smirena i bez suza.
Efekti primene:
Postavljanje pravila.
Doslednost.
Treba znati ko namešta antenu, a ko viče : “Dooobar“.
Devojčica je bila zbunjena mojim ne pristankom na pomoć i ne obraćanjem pažnje na scene koje pravi. Nije dobila željenu pažnju, kada je ona to htela, nego kada je na nju došao red. Od tada poštuje pravila i ne pravi scene.
Autor: Aleksandra Gojković, Osnovna škola „Vasa Stajić“ Novi Sad


PDP 15.:
Konkretna situacija:
Vrlo često sam se nalazila u situaciji da se „ neprijatno “ iznenadim kada shvatim da neko od saradnika nije uradio svoj deo posla. Dok nisam prisustvovala ovom seminaru, dozvolјavala sam sebi da svoje najdraže, kao i svoje prijatelјe opteretim tim problemima sa posla, i do besvesti im to prepričavam.
Primenjeno:
Nakon odslušanog seminara, jednostavno sam nakon sličnog događaja sebe malo - pomalo navikla da te propuste konstatujem, ali nisam želela više da gubim svoje i tuđe vreme i trošim energiju na prepričavanje onog što se desilo. Nisam mogla odjednom, ali sam već posle dva - tri puta uspela sebe da nateram da „ne prepričavam“. Kolegama i koleginicama počela sam da sugerišem da učine isto.
Dakle, sada kada se nađem u sličnoj situaciji, ne opterećujem svoju okolinu, konstatujem prblem, čuvam energiju i vreme za druge stvari.
Efekti primene:
Odmah nakon uočenog problema u razgovor sa osobom koja isti nije ispunila zadatak , konstatujemo činjenično stanje, i dogovorimo se oko rešenja. Ja sam raspoloženija, zadovolјnija, saradnici radije prihvataju zadatak, ne opterećujem svoje najmilije niti okolinu problemima sa posla.
Autor: Zorica Zelјković, Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi SadPDP 16.:
Konkretna situacija:
Obzirom da sam relativno kratko ( od početka ove školske godine) rukovodilac škole, dešavalo se da sam iznenađena načinom na koji saradnici obavlјaju svoj posao. Kritikovala sam ih, vrlo često odsečno iznosila svoje shvatanje o načinu njihovog rada.
Primenjeno:
Nakon seminara sam počela saradnicima prvo da uputim poneku lepu reč ( zaslužen kompliment za nešto objektivno dobro), pomalo sam popričala o običnim stvarima, pa smo tek onda prelazili na posao. Kroz asertivniji način izlaganja i uz obavezan primer pohvale, dolazili smo zajednički do toga kako lakše i bolјe uraditi posao. Potrudila sam se da kod saradnika, za koje sam znala da apriori odbacuju neke stvari, ponekad i na šalјiv način da objasnim svoje zahteve.
Efekti primene:
Zadaci se lepše i lakše izvršavaju. Saradnici su počeli čak samostalno da prihvataju zadatke. Ne plaše se kritike, otvoreniji su za saradnju, lakše primaju kritiku.
Autor: Zorica Zelјković, Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi SadPDP 17.:
Konkretna situacija:
10 godina , III razred.
Dečak je odbijao druženje sa drugarima iz razreda. Svakodnevno je izražavao svoje nezadovolјstvo koristeći rečenice tipa: ,, Mrzim školu, mrzim drugare, mrzim ovo što sada radimo, mrzim da pevam,sviram i crtam,,... Negativno je reagovao na postignuća svojih drugara . Svakodnevno sam razgovarala sa njim pokušavajući da saznam razlog takvog ponašanja . Svi pokušaji su bili bezuspešni. Nјegovo nezadovolјstvo je preraslo u ,,gunđanje,, na času koje je ometalo nastavni proces.
Primenjeno:
- pružanje emocionalne podrške (razgovor o problemu),
- socijalno podsticanje (vršnjačka podrška, uklјučivanje u snimanje emisije, davanje omilјene uloge sportskog komentatora na fudbalskim utakmicama u školi),
- kognitivno podsticanje (,, mini,, diploma za izuzetno zalaganje na pojedinim časovima)
Efekti primene:
-stekao samopouzdanje,
-počeo da se uklјučuje u razne aktivnosti sa drugarima,
-,,gunđanje,, se svelo na minimum,
-zauzeo pozitivniji stav o školi i drugarima imam više vremena da posvetim pažnju i drugoj deci
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 18.:
Konkretna situacija:
Dečak je svojom pričom konstantno ometao nastavni proces. Na opomenu je reagovao ignorisanjem i nije prihvatao odgovornost za postupak.
Primenjeno:
-poziv na samokritiku,
-kompenzacija (poziv na empatiju, pisanje izveštaja o tome šta je uradio, zašto je to pogrešno, na koji način to može ispraviti ).
Efekti primene:
-pobolјšana samokontrola ,
-povećana samokritičnost ,
-pobolјšana atmosfera na času,
-bolјa produktivnost na času
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 19.:
Konkretna situacija: Dečak redovno zapostavlјa svoje školske obaveze. Zaboravlјa pribor, ne radi domaće zadatke i nepažlјiv je na času. Indiferentan je na moje opomene.
Primenjeno:
-poziv na saradnju ( Da li bi, molim te, počeo redovno da radiš domaće zadatke i donosiš potreban pribor?)
-emocionalno podsticanje (humor,sugestija)
-kognitivni podsticaj ( uklјučivanje u konkretno rešavanje problema sa tehnikom tj.računarom u čemu se odlično snalazi, ocena ),
-socijalni podsticaj ( spremanje prezentacija , javna pohvala,učestvovanje u snimanju emisija)
Efekti primene:
- veće samopouzdanje,
- povećana odgovornost prema školskim obavezama,
- bolјi uspeh u školi,
- moja ,,desna ruka,, kada ,,zakaže,, tehnika,
- mnogo bolјa i kvalitetnija komunikacija između nas
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 20.:
Konkretna situacija:
11 godina , IV razred ;
Dečak ima loš uspeh u školi. Nezainteresovan za nastavni sadržaj , agresivan, loš odnos sa majkom. Živi sa majkom i očuhom .
Primenjeno:
-potvrda postojanja (pozitivne potvrde),
-rad na samopouzdanju,
-emocionalni podsticaj (podrška , sugestija ),
-poziv na samokritiku,
-osuđivanje postupka
Efekti primene:
-manji pomak u školskom uspehu,
-smanjeno agresivno ponašanje,
-bolјi odnos sa majkom
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 21.:
Konkretna situacija:
10 godina , IV razred ;
Dečak redovno kasni pre podne na nastavu. Živi sa tatom i bakom. Kada tata zaspi, on ustaje i igra igrice do kasno u noć. Indiferentan prema nastavnom sadržaju. Loš odnos sa ocem.
Primenjeno:
-potvrda postojanja (pozitivna potvrda) ,
-rad na samopouzdanju,
-poziv na samokritiku,
-zahtev za empatiju,
Efekti primene:
-kašnjenje se proredilo,
-bolјi odnos sa ocem,
-veća motivacija za rad
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 22.:
Konkretna situacija:
11 godina, IV razred.
Devojčica nepromišlјenim postupkom izvršila vid psihičkog nasilјa nad svojom drugaricom. Napravila je plakat na kojem je bilo obaveštenje da je drugarica nestala. Stavila je na plakat sliku drugarice i br.tel. na koji treba da se jave svi oni koji znaju nešto o njenom nestanku. Pre toga ponašala se primerno. Dete je razvedenih roditelјa i od skoro je došla u Novi Sad sa mamom i bratom. Sa mamom nije imala dobro izgrađen odnos. Prećutkivala je ocene.
Primenjeno:
-poziv na samokritiku,
-zahtev za empatijom,
-emocionalni podsticaj (podrška , sugestija ),
-razgovor sa majkom
Efekti primene:
-pobolјšan odnos sa majkom,
-bolјe ocene u školi,
-pozitivniji stav prema porodici,društvu i školi.
Autori: Dragana Đurica, nastavnik razredne nastave i Valentina Vojvodić, stručni saradnik , Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Sad


PDP 23.:
Konkretna situacija:
Učenici se žale jedni na druge, skoro na svakom času. Situacije se evidentiraju u disciplinsku svesku.
Primenjeno:
Na predlog učiteljice je uvedena druga sveska u koju se upisuju pozitivni primeri (pomoć jedni drugima, zajednički uspesi (sve što je pozitivno). Učenici su svesku nazvali HEPI sveska.
Efekti primene:
Hepi sveska je postepeno vremenom potisnula disciplinsku svesku, a zaživela je jedna pozitivna atmosfera u učionica.
Autor: Dragica Stanimirović, Osnovna škola “Desanka Maksimović” BeogradPDP 24.:
Konkretna situacija:
Primetila sam povećan broj tuča i svađa u odeljenju, svakodnevna tužakanja i maltretiranja pojedinih učenika.
Primenjeno:
Organizujem roditeljski sastanak na kome su prisutna I deca. Delim roditelje u grupe. Svaka grupa dobija konkretnu situaciju ( različite vrste nasilja ), kroz razgovor zajedno sa decom pokušavamo da rešimo problem.
Efekti primene:
U narednom period primećena je kod učenika bolja komunikacija i trud da konfliktne situacije probaju da reše i samostalno.
Autor: Jelena Čedić, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 25.:
Konkretna situacija:
Roditelj (otac), vidno uzrujan, došao za vreme velikog odmora (po svojoj odluci), jer je njegovo dete učestvovalo u tuči. Dogovor je bio da roditelji dođu na razgovor posle nastave.
Primenjeno:
Iznošenje činjenica u vezi s tučom. Suočavanje oba roditelja i dokazivanje pogrešne informisanisti.
Efekti primene:
U narednom periodu roditelji su realnije sagledavali svaku situaciju i ponašanje svog deteta i preduzeli konkretne mere da se ne bi ponavljale slične situacije.
Autor: Dostana Pavlović, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 26.:
Konkretna situacija:
Roditelj tvrdi da dete sve zna i da mnogo uči, a da ocene nisu u skladu sa tim.
Primenjeno:
Roditeljima je savetovano da ne vrše pritisak na dete zbog ocena, jer on tada postiže rezultate manje od očekivanih. Savetovala sam ih da dete radi u kontinuitetu i u skladu sa svojim mogućnostima.
Efekti primene:
Roditelji su poslušali savete. Dete je počelo da radi sa voljom, a uspeh je polako krenuo uzlaznom linijom.
Autor: Bojana Zečević, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 27.:
Konkretna situacija:
Tokom dežurstva sam primetila grupu starije dece ( 7. razred ) kako se raspravljaju. Delovalo mi je da može prerasti u ozbiljniju svađu. Prišla sam pod izgovorom da mi je potrebna pomoć.
Primenjeno:
Ponudila sam izbor gde mogu stariji učenici da stoje i nadgledaju mlađe učenike. Dala sam im jasne instrukcije (šta treba da rade).
Efekti primene:
Većina učenika je prihvatila predlog i počela da se dogovara gde će ko stajati. Primećeno je zadovoljstvo jer su dobili priliku da budu odrasli.
Autor: Milana Đurić, Osnovna škola “Desanka Maksimović” BeogradPDP 28.:
Konkretna situacija:
Nedisciplina na času.
Primenjeno:
Suočila sam učenike sa posledicima ponašnja I pokazala im granice, svima koji su prekoračili zadatu granicu uputila sam im odgovarajuću meru u saradnji sa roditeljima.
Efekti primene:
Učenici su želeli da poprave svoj “status” , a i roditelji, pa su roditelji ohrabrivali učenike da poprave ponašanje.
Autor: Biljana Knežević, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 29.:
Konkretna situacija:
Učenik dolazi u školu bez domaćih zadataka. Rezultati njegovog rada opadaju, dobija lošije ocene na proverama znanja, teže prati usvajanje novog gradiva. Roditelji su obavešteni o problemu koji se javio.
Primenjeno:
Učeniku je rečeno da mora da radi domaće zadatke kod kuće. Dogovoreno je da ako ne zna da samostalno reši zadatke, zatraži pomoć. Svaki zadatak će se pregledati. Za svaki neurađen zadatak dogovoreno je da će dobiti tri zadatka više.
Efekti primene:
Počeo je redovno da radi domaće zadatke. Savladao je nastavne sadržaje, počeo je da dobija više ocene na kontrolnim zadacima, lakše je pratio nastavne sadržaje.
Autor: Marija Bajagić, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 30.:
Konkretna situacija:
Učenik već duže vreme pokazuje znake potpune nezainteresovanosti prema predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje. I pored primene individualizacije nastave, učenik dobija nezadovoljavajuću ocenu na kraju prvog polugodišta. Pogoršalo se ponašanje učenika i krenuo je da konstantno ometa časove. Ja, kao nastavnik obećao sam da ću promeniti pristup i način ocenjivanja uzimajući u obzir celokupno stanje kod kuće, kao i da ću organizovati dopunsku nastavu.
Primenjeno:
U dogovoru sa razrednim starešinom i samim učenikom, organizovao sam susret sa ocemu čenika. Razgovor je bio otvoren I srdačan. Nakon mog izlaganja o problemu otac je izrazio potpuno razumevanje za nastalu situaciju. Uvidevši da je problem u učenikovom odnosu prema radu, dobio sam obećanje od oca da će u narednom period da se potrudi da da podršku svom sinu kroz razgovor i na taj način utiče na uspešno razrešenje situacije. Da će se organizovati dopunska nastava.
Efekti primene:
Nakon razgovora je smanjena tenzija u sva tri pravca roditelj-učenik-nastavnik. Primećeno je poboljšanje u uspehu učenika. Nastavljena je saradnja sa ocem. Učenik je popravio uspeh. Učenik je na kraju školske godine samoinicijativno tražio da mu se zada sadržaj za veću ocenu.
Autor: Vlada Stojanović, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 31.:
Konkretna situacija:
Učenici konstantno pričaju na času. Ne suviše glasno, ali tako da ometaju radnu atmosferu.
Primenjeno:
Podelio sam učenike u tri grupe. Jednu grupu su činili učenici koji su bili najbučniji. Učenike koji su činili grupe koje ne pričaju sam častio plusem kao nagradu za rad na času. Na kraju časa učenici grupe koja nije ometala čas su dobili lakše zadatke za domaći rad.
Efekti primene:
Učenici su se smirili to se odrazilo na radnu atmosferu.
Autor: Nikola Pavlović, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 32.:
Konkretna situacija:
Učenik 3. razreda svakodnevno priča na času pa tako ometa druge. Međutim kada drugi učenici pričaju njemu to smeta.
Primenjeno:
Na jednom od časova zadužila sam tog učenika koji stalno priča, za regulisanje discipline na času. To zaduženje je prihvatio veoma odgovorno. Nije mu bilo lako u izvršavanju te obaveze.
Efekti primene:
Na narednim časovima bio je primetno mirniji.
Autor: Milica Jovanović, Osnovna škola “Draževac” Draževac