Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Efekti - Ne možeš sve sam

15.12. PRIMERI DOBRE PRAKSE

PRIMERI DOBRE PRAKSE

PDP 1.:
Konkretna situacija:
Učenik je skoro svakodnevno uništavao školsku imovinu i fizički se obračunavao sa drugim učenicimai. Roditelj je znao za to, ali ništa nije preduzimao.
Primenjeno:
Uključili smo policiju.
Efekti primene:
Učenik je prestao da uništava školsku imovinu, a proredili su se i fizički obračuni. Roditelj je promenio svoj stav.
Autor: Bagi Imre, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 2.:
Konkretna situacija:
Učenik šestog razreda je udaren od učenika osmog razreda pesnicom u glavu na školskom hodniku za vreme malog odmora.
Primenjeno:
Obavestila sam roditelje, PP službu i policiju , zapisala ime i prezime osobe sa kojom sam razgovarala.
Efekti primene:
Policija je došla u najkraćem roku, sačinila zapisnik protiv učenika koji je učinio nasilje, poveden je postupak .Povećan je nivo bezbednosti u odeljenju i u školi.Učenici se osećaju bolje i sigurnije.
Autor: Biljana Knežević, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 3.:
Konkretna situacija:
Tokom 2014/15. šk. god. imali smo velikih problema u kontrolisanju besa kod problematičnih učenika. Te šk. god. se pojavio veliki problem sa učenikom sedmog razreda. Dečak je u predhodnom periodu svakodnevno udarao kako učenike svog razreda, tako i učenike drugih razreda. Svakodnevno pljuje, šutira i psuje druge učenike. Veoma često se neprimereno ponaša i prema roditeljima učenika koji dolaze u školu po svoju decu. Psuje, preti nastavnicima i zaposlenima u školi. Na nekoliko nastavnika je fizički nasrtao i šutirao ih.
Primenjeno:
Primenila sam informacije i uputstva koja sam dobili na seminaru u vezi sa koracima koji se preduzimaju u slučaju kada dete ugrožava bezbednost druge dece i svoju sopstvenu bezbednost, a nemate konstruktivne mehanizme da to sprečite. Pozvali smo policiju i hitnu pomoć, prijavili slučaj ugrožavanja bezbednosti samog učenika kao i drugih učenika.
Efekti primene:
Hitna pomoć i policija je izašla na lice mesta. Učenik je prvi put odveden na pregled zbog veoma agresivnog ponašanja. Policija je obavila razgovor sa ocem učenika i upozorila ga na obaveze roditelja koje proističu iz zakonske regulative.
Autor: Lidija Vlajković, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd


PDP 4.:
Konkretna situacija:
Tokom šk. 2014/15. godine imali smo učenika osmog razreda koji takođe ima veoma nizak prag tolerancije na frustracije.
Sa nastavnicima ulazi u verbalne konflikte. Nastavnike, zaposlene vređa najvulgarnijim rečima, preti dolaskom tate.
Veoma često je uništavao školsku imovinu- polupao je više ormarića. Svakodnevno pravi probleme koji se u poslednjem periodu nisu ni evidentirali zbog učestalosti istih.
Nastavnici i svi zaposleni su počeli da se povlače pred agresivnim ponašanjem učenika. Došli smo u situaciju da za određene ispade u ponašanju učenika i nemamo evidenciju.
Primenjeno:
Primenila sam informacije sa seminara i na Odeljenskim većima odeljenja u kojima se nalaze problematični učenici predložila da uvedemo liste koje smo dobili u materijalu na seminaru „ Ne možeš sve sam „ u kojima se evidentira svaka ekcesna situacija od strane učenika.
Efekti primene:
U veoma kratkom intervalu vremena dobili smo jasnu sliku o ponašanju učenika i učestalosti njegovih fizičkih i verbalnih ispada kako sa decom , tako i sa nastavnicima i zaposlenima.
Precizna evidencija o fluktuaciji ispada tokom dana i u toku nedelje nam je pomogla u preduzimanju konkretnijih mera kako bi se ublažile posledice problematičnog ponašanja učenika.
Autor: Lidija Vlajković, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Beograd

PDP 5.:
Konkretna situacija:
U 95% slučajeva pismenog obraćanja Škole Centru za socijalni rad Škola ne dobija povratnu informaciju.
Za poslednji dopis, sa klasifikacijom od strane Škole kao „hitno“, nije bilo nikakve reakcije ni nakon 60 dana od dana slanja zahteva.
Primenjeno:
Obraćanje u formi urgencije Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja
Efekti:
Pošto smo pre dve nedelјe poslali dopis Ministarstvu, očekujemo ovih dana povratnu informaciju i nadamo se uspešnom rešavanju problema kroz aktivnu saradnju Centra i Škole..
Autor: Dragana Midić, pedagog, Osnovna škola „Draževac“ u Draževcu


PDP 6.:
Konkretna situacija:
Učenik 4. razreda ima probleme u ponašanju (vulgarno se izražava, agresivno ponaša, laže i krade). Sa ovim učenikom često su razgovarali odelјenski starešina i pedagog. Roditelјi su upoznati sa ponašanjem učenika u školi.
Primenjeno:
U dogovoru sa pedagogom, roditelјi su upućeni da se zbog problema u ponašanju deteta obrate Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu.
Efekti:
Primetno pobolјšanje u ponašanju deteta.
Autor: Dragana Midić, pedagog, Osnovna škola „Draževac“ u Draževcu


PDP 7.:
Konkretna situacija:
Učenica 7. razreda ne pohađa redovno nastavu. Često neopravdano izostaje.
Roditelјi su obavešteni o izostajanju, ali nisu ništa preduzimali da se to spreči.
Primenjeno:
Škola je poslala dopis Centru za socijalni rad i Opštini (odelјenju za razvoj) o ovom slučaju.
Efekti: Učenica je počela redovnije da pohađa nastavu.
Autor: Nevenka Stevanović Đorđević, prof. istorije, Osnovna škola „Draževac“ u Draževcu


PDP 8.:
Konkretna situacija:
Učenik petog razreda, S. U. (doseljen iz drugog grada) od početka školske godine pravi probleme u svom odeljenju. Kulminiralo je sa događajem u svlačionici kada je rukom druga iz razreda, A. R. dotakao svoj polni organ. Učenik S. U. je više puta pretio da će da se ubije. Pred učenicima simulirao pokušaj samoubistva.
Primenjeno:
Tim za zaštitu dece se više puta sastajao povodom istog učenika.
Više puta se pismenim putem obraćali osnovnoj školi iz koje je učenik došao radi dostave podataka o ponašanju učenika u protekle 4 godine. Napravili pedagoški profil učenika. Uključili učenika u rad dramske sekcije. Obraćali se Centru za socijalni rad više puta. Doneli niz mera na Nastavničkom veću, koje se odnose na praćenje ponašanja svih učenika u tom odeljenju – mere su obuhvatale angažovanje svih nastavnika koji predaju tom odeljenju. Angažovali smo Ministarstvo, tačnije Grupu za prevenciju nasilja
Efekti primene:
Porodica je uključena u sistem Centra za socijlni rad. Učenik je odlazio na tretmane kod psihologa u privatnoj režiji roditelja. Učenik je pokazao manji napredak u ponašanju, pogotovo u delu koji se odnosi na spominjanje samoubistva. Roditelji su pronašli drugi stan, koji će biti adekvatniji za njihovo dete i odlučili su da ga premeste u drugu školu.
Autor: Snežana Aleksić, Osnovna škola „Radojka Lakić“ BeogradPDP 9.:
Konkretna situacija:
Roditelj tvrdi da dete sve zna i da mnogo uči, a da ocene nisu u skladu sa tim.
Primenjeno:
Roditeljima je savetovano da ne vrše pritisak na dete zbog ocena, jer on tada postiže rezultate manje od očekivanih. Savetovala sam ih da dete radi u kontinuitetu i u skladu sa svojim mogućnostima.
Efekti primene:
Roditelji su poslušali savete. Dete je počelo da radi sa voljom, a uspeh je polako krenuo uzlaznom linijom.
Autor: Bojana Zečević, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd

PDP 10.:
Konkretna situacija
Dolazak deteta u odeljenju (novi učenik) koje živi u hraniteljskoj porodici. Teško prilagođavanje, razdražljivost, česti sukobi sa drugarima, traži posebnu pažnju, nezainteresovan je za anastavu…
Primenjeno:
Razgovor sa hraniteljicom, školskim psihologom, detetom i ostalom decom u odeljenju. Češći časovi odeljenske zajednice i mnogo pričica o drugarstvu, uzjamnom pomaganju, saradnji…. Uključivanje deteta u igre gde se ističe( gde je dobro) i poziv i ostale dece na saradnju i zajedničku igru.
Efekti
Bolja kolegijalnost, osećaj pripadnosti grupi, saradnja i motiv da bude bolja.
Autor: Danica Petrović Stanisavljević , Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd

PDP 11.:
Konkretna situacija Učenik već duže vreme pokazuje znake potpune nezainteresovanosti prema predmetu Tehničko I informatičko obrazovanje. I pored primene individualizacije nastave, učenik dobija nezadovoljavajuću ocenu na kraju prvog polugodišta. Pogoršalo se ponašanje učenika I krenuo je da konstantno ometa časove. Ja, kao nastavnik obećao sam da ću promeniti pristup i način ocenjivanja uzimajući u obzir celokupno stanje kod kuće, kao i da ću organizovati dopunsku nastavu.
Primenjeno:
U dogovoru sa razrednim starešinom i samim učenikom, organizovao sam susret sa ocem učenika. Razgovor je bio otvoren i srdačan. Nakon mog izlaganja o problemu otac je izrazio potpuno razumevanje za nastalu situaciju. Uvidevši da je problem u učenikovom odnosu prema radu, dobio sam obećanje od oca da će u narednom period da se potrudi da da podršku svom sinu kroz razgovor, i na taj način utiče na uspešno razrešenje situacije. Da će se organizovati dopunska nastava.
Efekti:
Nakon razgovora je smanjena tenzija u sva tri pravca roditelj-učenik-nastavnik. Primećeno je poboljšanje u uspehu učenika. Nastavljena je saradnja sa ocem. Učenik je popravio uspeh. Učenik je na kraju školske godine samoinicijativno tražio da mu se zada sadržaj za veću ocenu.
Autor: Vlada Stojanović, Osnovna škola “Desanka Maksimović” Beograd


PDP 12.:
Konkretna situacija
Nepotpun i nedovolјno definisan Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika u Domu koji se odnosi na lakše povrede obaveze učenika. Samim tim je i otežan postupak sprovođenja disciplinkog postupka protiv učenika.
Primenjeno:
Na sednici Pedagoškog veća podneta je inicijativa da se pomenuti podzakonski akt dopuni i predloži na usvajanje Uprvnom odboru.
Efekti:
Jasno definisana pravila ponašanja učenika i ustanovi i jasno definisane posledice za njihovo nepoštovanje. Olakšan postupak sprovođenja disciplnkog postupka protiv učenika. Bolјe obavešteni učenici i roditlјi
Autor: Darko Sekulić, Dom učenika srednjih škola Vršac


PDP 13.:
Konkretna situacija
Imali smo problem u sa novodošlom učenicom u vidu sklonosti samopovređivanju,napadima panike i prisilnih suicidnih misli. U dom je stigla sa urednim lekarskim uverenjem da nema nikakvih kontraindikacija za boravak u kolektivu,roditelјi prilikom intervijua nisu ukazali na moguće probleme adaptacije. Međutim,problem je u novoj sredini brzo „isplivao“ na površinu.
Primenjeno:
Rad sa devojčicom i njenim roditelјima nije davao rezultate,nastojali su da prikriju, umanje značaj simptoma tako da je adekvatna saradnja izostajala. Nakon ponovlјenog slučaja samopovređivanja i verbalizacije suicida pozvana je hitna pomoć,devojčica je završila na dečijoj psihijatriji.Na nivou ustanove timski je (direktor,šef vaspitne službe,grupni vaspitač.stručni saradnik) dogovoren način postupanja. Roditelјima je predočena naša obaveza pozivanja CZSR,a njihovo ponašanje zanemarivanjem zdravstvenog stanja deteta.
Predložili smo roditelјima privremeni raskid ugovora sa njima,obavezan vanredni lekarsaki pregled za dete kompetentnih stručnjaka koji će dati svoje mišlјenje o stanju deteta i mogućnosti da boravi u kolektivu. Sve je papirološki dokumentovano.Roditelјi su konačno uvažili naš položaj i pokazali želјu da sarađuju.
Bili smo u redovnom kontaktu sa školom koju devojčica pohađa, dečijim psihijatrom.
Kako su roditelјi aktivno sarađivali izostala je saradnja sa CZSR, ali je ostala kao otvorena mogućnost.
Efekti:
-nakon boravka na dečijem psihijatrijskom odelenju uspostavlјena je dijagnoza poremećaja, devojčica je dobila adekvatnu terapiju,kontrole,
-mi smo kao ustanova dobili dokument zvanične ustanove da devojčica može boraviti u kolektivu,
-nakon povratka u dom roditelјi su sa više uvažavanja prihvatali sugestije zaposlenih, prvenstveno vaspitača i psihologa,
-realizovana je kvalitetnija saradnja,
-devojčici je uz adekvatnu terapiju i bolјu komunikaciju sa roditelјima stanje bilo sve bolјe
-sa više poverenja prihvatala je sugestije vaspitača i redovno sarađivala sa psihologom,
-kako devojčica igra fudbal timski smo se dogovorili da je i pored eventualnih rizika(mada je stanje bilo mnogo bolјe nego na početku) povedemo kao člana fudbalskog tima doma na domijadu što je devojčica oduševlјeno prihvatila,bio je to još jedan vid podrške
-devojčica tokom drugog polugodišta nije imala ni jedan ispad u ponašanju,uspešnost u školi je na visokom nivou.
Autor: Nada Šrajer, str. saradnik, Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin.


PDP 14.:
Konkretna situacija
Učenica drugog razreda, A. T. kasni na nastavu svakodnevno. Ne ostvaruje komunikaciju, zatvorena je, ne druži se sa vršnjacima, ne voli da joj neko prilazi. O učenici A. T. i njenom bratu brine baka koja je tvrdila da je staratelј.
Primenjeno:
Odelјenjski starešina je pozvao baku na razgovor i ponudio joj da se podnese zahtev IRK, kako bi učenica A.T. bolјe napredovala.
Da bi se proverilo ko ima starateljstvo ad A.T., Škola upućuje Dopis Centru za socijalni rad u kome se traži informacija o staratelјstvu.
Efekti:
Za maloletnu A. T. još uvek nije stiglo mišlјenje IRK, ali je postupak u toku. Staratelјstvo nad decom će vršiti Centar za socijalni rad.
Prema proceni Škole, ovaj ishod je povoljan, jer će biti pojačana briga o deci i omogućeno da Škola upešnije ostvaruje svoju ulogu, posebno kada je A. T. u pitanju.
Autor: Snežana Aleksić, direktorka OŠ "Radojka Lakić" Beograd


PDP 15.:
Konkretna situacija
Učenik petog razreda, L.V. ne dolazi u školu više od mesec dana. Odelјenjski starešina je pokušavao da stupi u kontakt sa roditelјima. U telefonskom razgovoru je dobio informaciju da je učenik bolestan. Tražio je da roditelјi donesu opravdanje, ali roditelјi se nijednom nisu pojavili u školiOdeljenjski starešina je obavestio sekretara škole da učenik ne dolazi u školu, i šta je on preduzeo.
Primenjeno:
Škola je zakazivala sastanke pismenim putem sa povratnicom, ali roditelјi nisu došli ni na jedan od zakazanih sastanaka.
O ovom slučaju Škola je obavestila Opštinu i u isto vreme poslala Dopis Centru za socijalni rad.
Centar je poslao odgovor da je sa porodicom sve u redu, da je učenik bolestan i da nema opasnosti po učenikovo obrazovanje.
Nezadovolјni ovakvim odgovorom, jer učenik i dalјe nije pohađao nastavu, škola je uputila urgenciju Gradskom Centru.
Gradski Centar je vratio slučaj opštinskom Centru za socijalni rad.
Efekti:
Učenik i dalјe ne dolazi u školu.
Odelјenjski starešina učestvovao u radu IRK.
Učeniku L.V. je postavlјena dijagnoza.
Škola očekuje konkretna uputstva o ulozi nastavnika i stručnih saradnika u novonastaloj situaciji.
Autor: Snežana Aleksić, direktorka OŠ "Radojka Lakić" Beograd


PDP 16.:
Konkretna situacija
Početkom školske godine, u sedmi razred dolazi nova učenica J.Lj. zbog promene mesta prebivališta. Problemi počinju sa njenim dužim odsustvovanjem iz škole. Donela je opravdanje za period od nedelјu dana.
Primenjeno:
Odelјenjski starešina je pozvala majku i saznala da ona nema informaciju da njeno dete ne ide u školu, to jest ona uredno svako jutro sa rancem odlazila iz kuće.
Odelјenjski starešina i pedagog škole rade sa učenicom.
S obzirom da je majka veoma bolesna, savetovali smo je da se obrati Centru za socijalni rad za pomoć, što je ona i učinila.
I Škola se obratila Centru za socijalni rad.
Efekti:
Centar za socijalni rad se uklјučio blagovremeno.
Za ovu porodicu stvoreni su povoljniji uslovi za život, a samim tim i za uspešnije školovanje J. LJ.
Autor: Snežana Aleksić, direktorka OŠ "Radojka Lakić" Beograd


PDP 17.:
Konkretna situacija
Izuzetno otežana komunikacija na relaciji učitelј – majka devojčice. Sugestije učitelјice majka je koristila kako bi branila detetov neuspeh u radu, ne pokazujući spremnost da koriguje svoj prezaštićujući vaspitni stil . Posle jednog od razgovora, majka je otišla kod direktorice i ispričala kako se dete boji učitelјice i da je dete nesrećno i nezadovolјno, što se po ponašanju deteta nikako nije moglo zaklјučiti. Tražila je da se dete premesti u određeno odelјenje kod određene učitelјice.
Primenjeno:
Bilo nam je jasno ne samo da je situacija nezgodna sama po sebi, da se dete može naći pod izrazitim pritiskom, već i da može da preraste u neugodan presedan. Smatrali smo da je neophodno aktivirati i dobro povezati kompletnu „unutrašnju mrežu podrške“, ne samo zbog konkretnog deteta, nego i zbog druge dece, ali i kolektiva u celini. Održani su sastanci učitelјa, rukovodstva škole, zatim i sastanak sa stručnom službom škole, razgovor psihologa i pedagoga sa učenicom, a potom i sastanak sa roditelјima deteta. Na ovim sastancima jasno smo definisali sopstvene odgovornosti, no, predočili i roditelјima kakva je njihova uloga u vaspitno-obrazovnom procesu.
Efekti:
U problemskoj situaciji zaposleni u školi su nastupili jedinstveno i prema utvrđenom dogovoru. Iako smo zahtevu roditelјa izašli u susret, rukovodili smo se najbolјim interesom učenice, sačuvali sopstveni integritet i još jednom se dokazali kao odgovorni, fleksibilni profesionalci, spremni na saradnju. Učenica je preselјena u drugo odelјenje kod želјene učitelјice. Za sada je sve u redu.
Autor: Aleksandra Gojković, učiteljica, Osnovna škola "Vasa Stajić" Novi Sad


PDP 18.:
Konkretna situacija
Ucenik sa smetnjama u razvoju (IOP2 u redovnom odeljenju), ranije lečen od strane neuropsihijatra i psihijatra prestao je da uzima terapiju po odluci roditelja. Roditelji ne prepoznaju problem u tome sto je tretman prekinut iako dete svakodnevno ima agresivne ispade, neprimereno se ponaša u odnosu sa vrsnjacima i nastavnicima, ne postuje Kucni red skole niti osnovna pravila ponasanja u kolektivu.
Iako je izabrani lekar dobio izvestaj specijaliste o prekidu terapije po odluci roditelja, Dom zdravlja nije reagovao. Roditelji dolaze u skolu, ali se ni na koji nacin ne ukljucuju u konstruktivno resavanje problema. Sve obecavaju, a nista ne ucine. Centar za socijalni rad ih je opominjao bez znacajnih rezultata.
Primenjeno:
Centru za socijalni rad poslat urgentni zahtev po preporuci i u formi koja je preporucena na seminaru. Centar se maksimalno potrudio. Na insistiranje pedagoga skole, koje je bilo konstantno i intenzivno, Centar je stupio u kontakt sa specijalistom koji je zaduzen za lecenje deteta, prosledio opise konkretnih primera ponasanja ucenika u skoli (posto se iz nalaza koje je davao videlo da roditelji ne opisuju situaciju verno) i detetu je ponovo ukljucena adekvatna terapija.
Efekti:
Ucenik se primerenije ponasa, roditelji su dali saglasnost da nastavu pohadja u odeljenju za decu sa smetnjama u razvoju.

Autor: Tijana Djokic, pedagog, OS "Dositej Obradovic" Vranovo


PDP 19.:
Konkretna situacija
Od ove školske 2017/2018.godine imamo u prvom razredu (srednja škola je u pitanju) učenika koji se vidno izdvaja od ostalih učenika. Komunikacija je veoma slaba, sve vreme sedi povijene glave, ne druži se ni sa kim. Početkom školske godine sam prikupila zapažanja nastavnika i odelјenjskog starešine o ovom učeniku, kako bih pripremila razgovor sa majkom (samo sa majkom živi). Majka je došla 2 puta na razgovor i tada sam saznala i da je učenik u 8.razredu napao druga iz odelјenja nožem. Sud je tada naložio majci da vodi učenika na lečenje. Od majke sam tražila da donese izveštaj lekara i prilikom drugog razgovora sa majkom shvatila da učenik ne pije redovno terapiju i da se leči kod najbližeg neuropsihijatra. Tokom razgovora stekla sam utisak da majka nije svesna ozbilјnosti situacije.
Učenik do sada nije pravio nikakve probleme, ali je skroz isklјučen iz školskog života, ne komunicira, odgovara samo kada ga neko nešto pita,ne izlazi na odmor, ni jednom nije otišao ni do toaleta tokom odmora...
U razgovoru sa mnom, izjavio je da mrzi lјude, da je bio žrtva nasilјa u osnovnoj školi, da su ga svi ismejavali da je ''čudak'' (i učenici mlađih razreda osnovne škole), bacali mu patike po školi...

Primenjeno:
Ponovo prikupila zapažanja o učeniku od nastavnika i odelјenjskog starešine, kako bi imali kontinuitet u posmatranju i zatim se obratila Centru za socijalni rad sa opširnim izveštajem o našim zapažanjima i sa konkretnim predlogom da se učenik uputi na lečenje kod neuropsihijatra/psihijatra koji radi sa decom i mladima i da se majci pruži jednokratna pomoć ukoliko nije u finansijskoj situaciji da može da plati češće odlaske kod lekara.Pri tome smo naglasili da smo zabrinuti za njegovo zdravlјe i bezbednost.

Efekti:
Učenik se sada leči kod neuropsihijatra za decu i mlade (upućen je na lečenje u Beograd) i majka je otvorenija za saradnju. Više ne razmišlјa samo o njegovim školskim postignućima, već uviđa i značaj odnosa sa ostalim lјudima. To su skorija dešavanja, za sada nema značajnijih promena u ponašanju samog učenika.

Autor: Mirjana Milanović, Velika Plana,Tehnička škola ''Nikola Tesla''