Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

AUTORSKO – REALIZATORSKI TIM UDRUŽENJA

Autorsko-realizatorski tim ima tri člana. Kod svakog od odobrenih programa jedan član tima je autor, a preostala dva su aktivni učesnici u njegovom stvaranju, tj. koautori.

Prilikom realizacije programa, Udruženje obezbeđuje da uvek budu ispunjeni zahtevi Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Specifičnost pristupa Udruženja realizaciiji programa jeste činjenica da je na svakom seminaru jedan (treći) član tima (osim u retkim slučajevima kada to fizički nije moguće) zadužen za monitoring, tj. za praćenje realizacije, uočavanje i kasnije predlaganje svih relevantnih mera vezanih za sadržaje i načine njihove realizacije koji će, nakon razmene mišljenja sa realizatorima, biti konkretizovani u pripremi za sledeću realizaciju.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ovakav način rada zaista doprinosi razvoju i podizanju kvaliteta realizacije svakog od odobrenih programa.

Članovi tima su:

Mr Božidar Topalović

Mr Božidar Topalović, pedagog autor programa "Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika", "Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao promoter participativnih prava učenika" i programa u postupku akreditacije “Gde je nestala odgovornost? – Odgovornost kao glavni faktor uspešne participacije učenika”.

Ukupno četrdeset godina radnog staža ostvarenog u obrazovanju – srednjim stručnim školama, gimnaziji i Medjuopštinskom zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.

Obavljao je poslove i zadatke nastavnika, prosvetnog savetnika, stručnog saradnika-pedagoga, organizatora praktične nastave, pomoćnika direktora i direktora srednje stručne škole.

U okviru Udruženja obavlja funkciju Zastupnika i koordinatora organizacije svih poslova vezanih za realizacije seminara i stručnih skupova.


Biljana Ercegovčević

Biljana Ercegovčević, diplomirani psiholog-pedagogdiplomirani i sertifikovani geštalt psihoterapeut, trener asertivnih veština.

Član je Srpskog udruženja za Geštalt psihoterapiju i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Autor programa "Adolescent i specifični stilovi kontakta u porodici – obuka za rad sa učenicima i roditeljima” i “Unapređivanje emocionalnog zdravlja u školi - moć emocionalne inteligencije“ i programa u postupku akreditacije “Emocionalno inteligentan nastavnik kao podrška razvoja emocionalnih veština učenika”.

Ukupno 24 godine radnog staža na poslovima stručnog saradnika psihologa, profesora psihologije i profesora gradjanskog vaspitanja. Poslove i zadatke stručnog saradnika obavlja u Medicinskoj školi "Dr Andra Jovanović" u Šapcu.

Zahvaljujući angažovanju u okviru rada Pedagoškog društva Srbije, koje je postalo prvi partner nemačkoj vladinoj organizaciji GTZ u relizaciji programa iz projekta "Regionalni program Vlade Republike Nemačke na polju traume i pomirenja, kao i promocije mladih i njihovih aktivnosti u jugoistočnoj Evropi", B. Ercegovčević i B. Topalović su edukovani za trenere za rad sa adolescentima i odraslima u okviru programa "Upravljanje konfliktima i jačanje mladih". U periodu aktivne saradnje GTZ-a i Pedagoškog društva Srbije, ishodi njihovog rada na realizaciji pomenutog programa predstavljali su regionalni primer dobre prakse.


Katarina Jovanović

Katarina Jovanović, diplomirani psiholog i porodični savetnik autor programa "Autoritet, ta teška strana reč!“ i „Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem”.

Tokom skoro 20 godina radnog staža, obavljala je poslove i zadatke psihologa stručnog tima Razvojnog savetovališta Zdravstvenog centra u Šapcu, psihologa i nastavnika psihologije u Medicinskoj školi "Dr Andra Jovanović" u Šapcu, psihologa u Službi za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad i rukovodioca Službe za zaštitu odraslih i starih u CSR Šabac.

Nakon diplomiranja na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, stekla je zvanje porodičnog savetnika sistemske orijentacije i izabrana za stalnog sudskog veštaka iz oblasti psihologije i dečije psihologije. Na obuci je za praktičara neurolingvističkog programiranja (NLP).

Od septembra ove godine radi kao samostalni konsultant i pomaže onima koje najviše voli – deci, mladima i porodicama.
Živa reč...Pogledajte ostale komentare »

Tijana Đokić, Tijana Todorov i Marija Milošević Nestorović
Smederevo
program 12-5

Ana Tomić
OŠ "Jeremija Ilić Jeger", Rgotina
program 126-17

Miloš Pupavac
OŠ "Živojin Perić", Stubline
program 126-15

Milica Vojić Marković, Željka Vidić i Ivana Jovanović
OŠ "Andra Savčić", Valjevo
program 122-13

Bojana Ribić
OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad
program 12-1

Dragana Đurica
OŠ "Vuk Karadžić", Novi Sad
program 12-1

Vera Mijatović Kukuruzar i Saša Pejčić
SSŠ "Sveti Sava", Sombor
program 126-9