Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika... 3.69
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.69
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.93

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Oduševljena sam seminarom, dobila sam dosta korisnih informacija.
• Sve pohvale o seminaru!
• Veoma zanimljiv i dobar program. Predlažem malo više primera (konkretnih).
• Oduševljena sam seminarom. Atmosfera je bila odlična. Teme su zanimljive i predavači su odlični!!!
• U potpunosti mi odgovara ovakav tip seminara, predavači su više nego odlični, sve pohvale!
• SUPER JE SEMINAR.
• Svi pozitivni utisci.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Neverovatna energija učesnika koja nije slabila tokom sva tri radna dana. Izuzetno plodotvoran rad na nivou malih grupa, uz stalno pružanje dokaza da je reč o kompaktnom kolektivu koji se u svakodnevnom životu škole i u vanrednim situacijama već pokazao uspešnim zahvaljujući pre svega nivou uspostavljenog zajedništa i izgrađenoj individualnoj i kolektivnoj svesti da se rade prave stvari u ime profesije, ljudskosti i onih zbog koje škole i postoje.
Izuzetna prihvaćenost programskih sadržaja i načina rada voditelja. Kada se iz upitnika Zavoda eliminišu poslednje dve tvrdnje koje se odnose na uslove rada i celukupnu organizaciju u tim uslovima, kod 6 od preostalih 8 tvrdnji učesnicu su dali maksimalnu ocenu! Po evaluacionim pokazateljima, brojkama i zapisima na upitnike Zavoda i liste autorsko-realizatorskog tima, kao i kroz video – izjave, dobijene su ocene koje se, posebno za trodnevni seminar, teško mogu u dogledno vreme prevazići (posebno kada se zna da je ovo poslednja školska godina u kojoj se program realizuje u okviru tri radna dana).
Kvalitativno posmatrano, najviši domet ispoljen u trenutku kada je to bilo i najznačajnije – u završnici, posebno pripremljenoj baš za ovu školu. Učesnici su prihvatili i veoma dobro razumeli poruku programa i voditelja koja se odnosi na participaciju u ovoj školi (blok „Zone participacije i njihove karakteristike u Muzičkoj školi“) , i to odmah demonstrirali kroz analizu problema iz odabranih primere koje su sami učeanici na početku prvog radnog dana izdvojili iz svog iskustva kao značajne.
Kolektiv koji je svestan svojih snaga, čiji članovi otvoreno razgovaraju o onome što uočavaju kao sopstvene slabosti, koji traže i prihvataju svaki oblik konkretnog osnaživanja, uvek će predstavljati školu koja ima budućnost i to bez obzira u kojoj meri su objektivno teški uslovi za zajednički rad sa učenicima.
Autorsko-realizatorski tim Udruženja je počastvovan što je imao prilike da se tri dana druži sa ovakvom grupom ljudu, tj. sa ovakvim kolektivom na zajedničkom zadatku.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Bespredmetno je govoriti o uslovima rada (koje i jedan broj učesnika izdvojio kao neadekvatne), kada se zna da su to objektivno najbolji uslovi koje je ova škola imala na raspolaganju. Naročito kada se na kraju pokazalo da oni nisu značajno (a možda ni najmanje) uticali na najvažnije ishode zajedničkog rada.

2. DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONOG LISTA KOJI SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Jezgrovitost i jasnoća.
• Veoma lepo, poučno i praktično predstavljeno ono što je bila tema.
• Mnogo, odlično!
• Komunikacija, tok, interakcija.
• Temeljan rad, zanimljiv materijal.
• Komunikacija između predavača i učesnika. Zanimljiv program.
• Divna dinamika rada.
• Sve.
• Atmosfera, komunikativnost predavača, neposrednost, tema.
• Da.
• Odlična komunikacija!!!
• O, da!
• Da!
• Da!
• Da, posebno film!
• Da („otkačeno“)
• Sve.
• Atmosfera.
• Sve.
• Celokupan tok, atmosfera, mogućnost uključivanaja u razgovor.
• Uključivanje u razgovor, pozitivna atmosfera.
• Testovi koje smo rešavali, film, atmosfera.
• Svidelo mis e (podvučeno).
• Dobar je.
• Film.
• Edukativni film, ritam izlaganja.
• U potpunosti.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Neudobne stolice  Propust škole 
• Sve.

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da ostanete tako otvoreni, nasmejani i prenesete nam još svojih iskustava 
• Da bude kao i do sad.
• Dolazite češće.
• Ništa.
• Još jedan film.
• Više izlaganja mišljenja.

2.2. Dnevna evaluacija za drugi radni dan
2.2.1. Šta mi se svidelo
• Tema – kreativno mišljenje je bilo veoma kreativno.
• Informacije koje sam dobio, interakcija i razmena iskustva.
• Mnogo pravnih stvari, neophodnih i poučnih.
• Grupni rad i rešavanje situacija, ono što smo saznali o svojim pravima i zakonima (kome da se obratimo).
• Odlična dinamika.
• Sve je OK.
• Prava prosvetara.
• Dobar putokaz za rešenje nekih konkretnih problema u školi za koje nisam imala ideju kako ih rešiti.
• („otkačeno“)
• Veoma.
• 
• Boletova ćerka.
• Dinamika rada, sažetost, nismo samo pasivni slušaoci već aktivni učesnici.
• Atmosfera, izlaganje predavača, tok seminara, sve!
• Veća interakcija u odnosu na juče.
• Veoma korisno i informativno!
• Izuzetno kvalitetno tumačenje materijala; davanje informacija od velikog značaja za nastavnike.
• Veoma sam zadovoljna prezentovanjem svih predviđenih tema!
• Vrlo korisno!
• Izuzetno korisno!
• Izlaganje predavača, narandžasta odeća u tonu – pozitivno.
• U potpunosti. Nadam se dobroj saradnji i u budućnosti.
• Priča o komunikaciji, kritičkom mišljenju, zakonu o slobodnom pristupu informacijama.
• Predavanje o empatiji i nenasilnoj komunikaciji.
• Temeljno,brzo, pohvalno!
• Sve pohvale!
• Oduševljena sam seminarom!Vrlo je interesantno. Korisne informacije.
• Apsolutno sve, a posebno tema o informacijama od javnog značaja.

2.2.2. Šta mi se nije svidelo
• Nisam „srećna“ kad moraju da se uče zakoni. 
• Jer u jednom momentu suviše informacija posle više sati.
• Suvoparnost predavača.
• Neudobna stolica.
• Bole i ova druga.
• Ruka u džepu.
• Previše razvučena priča o učeničkom parlamentu.
• Preobimna priča o učeničkom parlamentu bez konkretnih primera kako da ga iskoristimo.

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Film
• Isto što i do sad.
• „srce“ (nacrtano)
• Kraće izlaganje.
• Skratiti malo vremenski.
• Još jedan dokumentarac kao prvog dana seminara. 
• Da spremite roštilj i pivo za sutra.
• Još jedan seminar 
• Zabraniti pojedincima da bleje u telefone!
• Manje rasplinjavanja.
• Istu dinamiku 

2.3. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
-Šta znamo o dečijim pravima, a šta bismo morali znati ... 4.72
-Odrednice participacije i participativnih prava .... 4.72
-Predstavljanje i identifikacija prethodno primenjenih tehnika koje podstiču razvoj kritičkog mišljenja ... 4.86
-Od čega da pođemo da bi se bolje razumeli ... 4.90
-Značaj i vrste informacija – informacije od javnog značaja i kako doći do njih ... 4.93
-Učenički parlament kao najvažniji oblik organizovanja učenika u oblasti ostvarivanja njihovih prava u školi ... 4.67
-Oblici rada učenika kojim se podstiče kvalitet i efikasnost njihovog učešća u životu škole ... 4.76
-Zone participacije i njihove karakteristike - izveštaj sa konkretnim primerima... 4.90
-Rad na konkretnim problemima učešća učenika u životu škole - obaveze odeljenjskog starešine u vezi demokratskih procedura i zakonitosti ...4.97
-Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja ... 4.97

2.4. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.5. Predlozi i komentari učesnika
• Svi realizatori seminara su fenomenalni! Biljino izlaganje je: jasno, glasno, koncizno i oseća se veliko iskustvo rada u školi koje nam je beskrajno korisno... Kaja je beskrajno šarmantna, uvek osveži atmosferu svojim komentarima i primerima dobre prakse. G-din Boško osim što je temelj čitavog projekta, ujedno je i jagodica na šlagu. Beskrajno šarmantan i pun životnog i profesionalnog iskustva. Seminar je fenomenalno osmišljen i prilagođen 
• Seminar je bio super! Prostor – neudoban!
• Dođite opet! 
• Dođite nam ponovo.
• Samo ovako nastavite!
• Odličan seminar, nadam se daljoj saradnji.
• Oduševljena sam seminarom, dobila sam dosta korisnih informacija. Ni jednog momenta nije bilo dosadno, jer nije pasivno slušanje, već svi učestvujemo u razgovoru. Volela bih da ponovo prisustvujem nekom vašem seminaru.
• Veoma sam zadovoljna prezentovanjem, primerima i komunikacijom. Mislim da su ostvareni svi ciljevi, „produbljene“ sve teme.
• Najbolje mišljenje uopšte o kompletnom seminaru; Pružene su zaista sve najkorisnije informacije za nastavnike (razredne starešina)..
• Odličan (5), dođite opet  !
• Dođite nam opet!!!
• Odlično smo se zabavljali.
• Hvala!