Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.89
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.89
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.79
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.86
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.86
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.91


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Sjajni ste; izuzetno primenljivi saveti.
• Volela bih da su svi predavači kao njih troje!
• Sjajan seminar i izlagači. Vrlo praktično primenljiv u nastavničkom i roditeljskom poslu.
• Odlični!!!


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Veoma dobra atmosfera i pored heterogenog sastava učesnika (osnovne škole, gimnazija, srednje stručne škole) i shodno njoj adekvatni ishodi zajedničkog rada.
Vrlo visok nivo predznanja učesnika o adolescenciji (kome su posebno doprineli učesnici-stručni saradnici) ispoljen kroz rad u malim grupama, uticao je na nivo zahteva i očekivanja grupe u celini u odnosu na sadržaje programa i rad voditelja. Samim tim može se reći da je stvarna vrednost obavljenog posla veća od brojčane vrednosti dobijenih ocena koje su učesnici dali kroz instrumente evaluacije.
Dodatna potvrda ove konstatacije su i sadržaji video izjava značajnog broja učesnika nakon završenog seminara.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.50
• Rad sa adolescentima .... 4.61
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.68
• Rad sa roditeljima... 4.71

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.79
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 4.89 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetno prijatni i simpatični voditelji seminara. Predlog: „role-play“ odn. gluma tipa roditelj/porodica i uviđanje adekvatnog ponašanja nastavnika „na delu“.
• Veoma edukativan seminar, voditelji „topli“, otgvoreni za pitanja i saradnju. Divni!
• Retko interesantan seminar na kome su svi učesnici veoma aktivno učestvovali.
• Da organizujete hitno novi seminar.
• Da pojednostavite naziv seminara, ako može.
• Kao i kod drugih sličnih tema od interesa za nastavnike, jedan dan seminara dopušta tek da se „zagrebe“ po površini.
• Odlični i izuzetni!!!
• Svaka čast! Zaista sjajno obavljate ovaj posao (vezan za seminar), a ne sumnjam da je tako u vašem osnovnom poslu. Uživala sam!
• Sjajno! Sve pohvale.
• Samo tako nastavite!