Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.78
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.85
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.78
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika... 3.78
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.78
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.85
Prosečna ocena za seminar: 3.84

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Nikako da dobijem konkretan primer lekcije scenarija za aktivnu nastavu kao uzorak za pravljenje sopstvenog časa aktivne nastave, pošto tih primera nema ni u jednom školskom udžbeniku stručnih predmeta. Ako imate tako nešto bio bih Vam zahvalan ako bi mi to dali. Hvala unapred!!!
• Sve mi se svidelo.
• Tim je uigran, kreativan. Neka nam ponovo dođe!
• Zanimljiv i primenljiv na sopstveni rad.
• Trudili su se.
• Dobro vođenje seminara; dosta konkretnih primera. Nadam se ponovnom susretu na nekom novom seminaru. Hvala!
• Samo ovako nastavite: jasno, precizno i operativno!
• Sviđa mi se otvorenost, asertivnost, komunkacija.
• Različite metode rada su dobro kombinovane, čime je održana pažnja učesnika sve vreme seminara.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Jasno izraženo zadovoljstvo većine učesnika o ishodima trodnevnog druženja. Ako se uzme u obzir da se seminar odvijao u teškim klimatskim uslovima (visoka temperatura i vlažnost vazduha) i da su prvog radnog dana svi učesnici bili angažovani na svojim redovnim poslovima vezanim za završetak nastavnog perioda sve do samog početka seminara, onda se može smatrati da stvarna uspešnost seminara prevazilazi ocene koje su učesnici dali popunjavajući evaluacione instrumente.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Pomenute su u prethodnom stavu

2. DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONOG LISTA KOJI SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da.
• OK
• DA.
• Sve pomalo.
• SVE.
• Film.
• Film, odnos, komunikacija.
• Opuštena atmosfera.
• Sve.
• U suštini sve.
• Neposrednost u radu.
• Izbalansiran odnos video materijala i priče.
• Cela organizacija.
• Cela organizacija.
• Nemam primedbi.
• Efiklasnost u pojedinim segmentima.
• Tema.
• Bili ste zanimljivi.
• Uglavnom.
• Komunikacija predavača.
• Aktivno učešće učesnika seminara.
• Sve.
• Film; spisak prava.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Samo visoka temperatura.
• Vremenski uslovi (vrućina) uticali na koncentraciju.
• Preumorni smo počeli seminar.
• Ponavljanje nekih stvari više puta bez potrebe.
• Jer smo umorni počeli.
• Naporan dan.
• Više konkretnih primera.
• ?
• Vrućina.

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da nas umirite
• Nemam predlog!
• Dajte malo i o obavezama.
• Da pravimo što manje pauza, a ako ih pravimo da su što kraće.
• Ništa posebno?
• Ništa.
• Efikasan rad, kraće vreme.
• Rešenja o problemimau školstvu.
• Sporiji tempo sa više diskusije.
• Iz školskog života primeri.
• Skratiti?
• Isto.

2.2. Dnevna evaluacija za drugi radni dan
2.2.1. Šta mi se svidelo
• Razne tehnike predavanja
• Manje, više sve.
• SVE.
• Sve.
• Drugi deo filma, razgovor o filmu.
• Jasna i poučna predavanja.
• Sve.
• Predavači.
• Danas je bilo zanimljivije jer smo bili odmorni.
• Način vođenja ovog seminara.
• Sve je bilo jako zanimljivo, kreativno! Korisno!
• Bravo, jako mi se svidelo.
• Sve po malo!
• Deo o asertivnosti.
• Pregršt praktičnih saveta.
• Način izlaganja.
• NAčin izlaganja sadržaja.
• Dosta toga.
• Asertivnost.
• Sveje zanimljivo.
• Tema seminara i način izlaganja.
• Da.
• Praktični predlozi i rešenja problema.
• Način prezentacije sadržaja seminara.
• Vreme je „proletelo“!

2.2.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo konkretnih primera.
• Nema toga!
• Kratke pauze.
• Nedostaje konkretan primer iz prakse-interakt. nastava.

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više radionica (grupni rada).
• Rad do 12.00 h.
• Ne bih menjao.
• Više grupnog rada.
• Da bude više kafica i pauza.
• Dođite nam opet!
• Konkretnu lekciju iz škole, pa primer aktivne nastave!
• Više pauza, radi efikasnosti.
• Više primera.
• Predlažem da nastavite sa primerima.
• Češće pauze.
• Češće pauze.
• Da učesnici imaju otvoren dijalog – konkretna pitanja.
• Isto.
• Ništa posebno.
• Više konkretnih primera.
• Skratiti.

2.4. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.85
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.74
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.85 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Zadovoljan dobijenim informacijama.
• Dat je na upitniku za učesnike seminara. Molio bih da dobijem primer (konkretan) za neki čas aktivne nastave sa pisanim scenarijem kao primerom.
• Bili ste sjajni!
• Ponovno organizovanje seminara u našoj školi, super ste!
• Još više igara u grupi.
• Što više ovakvih i sličnih seminara. Korisno!
• Voditelji seminara na nivou. Zanimljiva tematika. Dobar film i analiza. Dobra komunikacija voditelji – učesnici seminara. Na žalost, slaba posećenost seminara. Smatram da će mi ovaj seminar doprineti poslu kojim se bavim, kao i razrešenju određenih dilema vezano za rad odeljenjskog starešine. Sve najbolje, samo nastavite.
• Puno sam naučila. Već danas kad dođem kući, uneću inovacije u svoje pripreme. Dobili smo i materijal, pošto je nemoguće baš sve zapisati, štto me je oduševilo!
• Zbog otvorenosti, asertivnosti i obostrane komunikacije, ceo seminar prošao bez ...... (nečitka reč) sa zadovoljstvom i vremenski neprimetno.
• Dobra kombinacija različitih metoda rada je doprinela da učesnici sve vreme budu aktivno uključeni u rad.