Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.84
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...4.00
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.97

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Dopalo mi se izlaganje.
• Samo ovako nastavite!
• Sve je divno. Neka i sledeći seminari budu ovako zanimljivi.
• Seminar odličan! Fenomenalan!
• Veoma, veoma uspešno osmišljen seminar.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno prihvatanje programskih sadržaja i načina njihove realizacije i njihovo potpuno prihvatanje sa pozicije sopstvenih potreba i interesa škole.
Kao retko gde, autorsko- realizatorski tim je stekao utisak da su učesnici ispoljili visoko uvažavanje značaja seminara u operativnom smislu i na individualnom, i na kolektivnom planu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Ako se radi u najboljim uslovima koje škola može da obezbedi, svi problemi i teškoće nisu vredni pomena.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Atmosfera, komunikacija.
• Sve mi se sviđa.
• Što su teme (konačno) povezane sa praksom i znanja sa seminara potpuno primenljiva.
• Pozitivna atmosfera. Kako je osmišljen seminar, lepo iskustvo.
• Sve.
• Sve mi se svidelo.
• Sve.
• Sve.
• Sve 
• Sve.
• Sve.
• Sve mi se dopalo.
• Povezanost sa prethodnim seminarom.
• Osnovna zamisao o realizaciji seminara.
• Kompletne koncepcija i primeri svega što je predviđeno.
• Veoma korisna i interesantna tema. Dosta korisnih informacija. Ni jednog momenta nije bilo dosadno.
• Kao da se tema sa prošlog seminara nastavila i zaokružila.
• Teme i način na koji se obrađuju. Naučila sam nove stvari. Predavači interesantno izlažu.
• Zanimljivi primeri, objašnjenja svakodnevnih situacija sa kojima se susrećemo. Veoma interesantno izlaganje.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Blaga usplahirenost (gotovo neprimetna) pri realizaciji.
• Sve je super! 

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ne bih ja tu ništa dirala.
• Izneti situacije koje se dešavaju u našoj školi.
• 
• I danas je bilo dobro i opušteno je – eventualno. 
• Prezadovoljna sam!  Ponovo ću doći na vaš seminar!  Divni ste!!! 
• Boško, molim te, zauzmi se za muški rod!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.95
• Autoritet ..... 4.89
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost? Pozitivno vaspitanje... 5.00
• Sprečavanje: zadaci sa scenarijima .. 5.00
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.95
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.89
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.95
•Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.89

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.95
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.95
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Samo ovako nastavite!
• Meni se koncepcija seminara veoma dopala – od konkretnih primera, do praktičnih detalja. Neka i svi naredni seminari budu ovako osmišljeni!
• Nadam se da se vidimo ponovo sa nekom novom temom i novim saznanjima.
• Hvala na divnom druženju i izlaganju.
• Seminar je odličan! Jako mi se dopada! Organizacija ODLIČNA! Predavači fenomenalni! Sve pohvale !!! Dosta korisnih informacija!