Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.82
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.82
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.82
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.88
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.41
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.88
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...4.00
Prosečna ocena za seminar:3.85

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je bio dinamičan i zabavan.
• Samo tako nastavite.
• OK.
• Izuzetno sam zadovoljna jer ću sve moći da primenim u radu sa učenicima. Medijacija je potrebna i treba da zaživi u svim segmentima.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Obim aktivnosti i raspoloženje učesnika od prvog do poslednjeg radnog bloka, prihvatanje i uvažavanje obima i sadržaja ostvarene komunikacije, kao i činjenice da je rad tokom seminara počivao na postojećem iskustvu i znanjima učesnika i na njihovim potrebama.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo posebnih teškoća, ali je šteta što značajan broj prijavljenih učesnika nije došao na seminar.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.76
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.65
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.41
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.53
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.47

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.65
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.71
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.53
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.82
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.71 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom

a. Šta nam se svidelo prvog dana:
• Grupni rad, sadržaj seminara, angažovanost učesnika.
• Dobra tema, dinamičan timski rada.
• Teme, konstruktivan rad i rečiti i stručni (uigrani) predavači.
• Naša velika angažovanost.
• Atmosfera/uslovi rada.
• Neposrednost u komunikaciji; dobar program sa primenljivim primerima; velika angažovanost.
• Komunikacija, atmosfera.
• Tema, način na koji se radi, atmosfera.
• Atmosfera, komunikacija, neposrednost.
• Mi, kao učesnici seminara, aktivno smo učestvovali i iznosili svoje realne probleme i situacije u nastavi.
• Način rada voditelja; uspešno ostvarena saradnja.
• Način analize teme. Korišćenje svakodnevnih primera. Opuštena atmosfera.
• Mesto održavanja, opremljenost, poznati predavači, teme.
• Voditelji seminara spremni za razgovor i saradnju.
• Objekat, kafa.

b. Šta nam se nije svidelo prvog dana:
• Sve je OK.
• Nema vruće vode.
• Nema NES kafe.
• Sve je sasvim u redu.
• Moglo je više biti reči o konkretnim problemima u nastavi.
• Sendvič.

c. Zapisi na kraju seminara:
• Sve je u najboljem redu!
• Istom energijom nastavite i dalje! Više uvežbavanja tehnike!
• Više primera iz školske prakse.
• Što više ovakvih seminara koje ćemo moći da primenimo i koji će poboljšati međusobne odnose, na svim nivoima.