Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.87
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.97
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.73
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.87
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.73
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.91

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je ekstra.
• Sve pohvale i veliko hvala!
• Seminar je veoma poučan i primenljiv u praksi, a predavači su dinamični, interesantni i veoma prijatni.
• Sjajno!
• Konkretno, jasno, izuzetno zanimljivo.
• Vrlo edukativan, kvalitetno osmišljen seminar. Odlični predavači!
• Seminar je uspešno realizovan i treba češća organizovati ovakve seminare gde će biti realizatori isti predavači jer su super!!!
• Sve je bilo na visokom stepenu.
• Samo neka nastave tako. Najlepše je ovo iskustvo. Hvala vam.
• Zanimljivo i inspirativno.
• Predlog je da se uz sažet teorijski deo objavi zbirka primera iz stvarne školske prakse sa poželjnim ishodima u obrađenim situacijama.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetan opšti odnos učesnika prema zajedničkom zadatku, funkcionalno ponašanje i optimalno prihvatanje sadržaja programa seminara i načina rada sa autorsko-realizatorskim timom.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Samo su mikroklimatski uslovi tokom prvog radnog dana otežali, ali ne i ugrozili uspešnu realizaciju planiranih sadržaja rada.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Ljubazni i prijatni predavači, zanimljiv sadržaj i jako poznat.
• SUPER.
• Koncepcija predavanja, zanimljivo („drži“ pažnju).
• Ima dosta primera iz svakodnevnog života i prakse.
• Entuzijazam i poletnost predavača; Interesantno i edukativno.
• Sve pohvale.
• Svidelo mi se.
• Sve.
• Predavanje mi se veoma dopalo.
• Predavači i sadržaj.
• Seminar je odlično pripremljen, a izlagači fenomenalni.
• Uspešan, zanimljiv, edukativan.
• Dobro pripremljen seminar! Sve pohvale!
• Dinamičnost, kao i sama tema.
• Izlaganje, ponašanje, neposredan odnos, iskrenost.
• 
• Sve je OK.
• Sve.
• Sve je odlično!
• Interesantno predavanje.
• Interakcija sa celom grupom.
• Interesantno, primenljivo.
• Način komunikacije.
• Svaka tema koju sam čuo u toku dana.
• Način izlaganja i prezentacija informacija; energija i pristup predavača.
• Vrlo korisne informacije koje će biti od koristi.
• Predavači su iz struke, sa potrebnim iskustvom.
• Konkretizacija teorijskih stvari.
• Sve mi se svidelo, pristup voditelja posebno.


2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Predugo traje, gubi se koncentracija.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Manji broj pauza.
• Isto kao danas.
• Više radionica!
• Verujem da su vaše ideje dovoljne da bi bilo odlično.
• Više vežbi.
• Manje pauza da bi kraće trajalo.
• just do ol like this 
• Vi znate najbolje.
• Manje i kraće celine, sa što konkretnijim primerima iz prakse radi lakše sistematizacije.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.87
• Autoritet ..... 4.93
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost? Pozitivno vaspitanje... 4.87
• Sprečavanje: zadaci sa scenarijima .. 4.93
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.90
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.87
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.97
•Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.77
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je ispunio očekivanja, čak i preko toga.
• Svaki komentar je suvišan! Fenomenalni ste! Vidimo se na sledećem seminaru!
• Sve je OK.
• Dođite nam opet!
• Nestrpljivo čekam novi seminar!
• Bili ste sjajni! Jedva čekam sledeći seminar!
• Objedinite primere iz prakse uz dobra rešenja situacija koje smo obrađivali u štampanom materijalu (ili e-izdanju).
• Veoma sam zainteresovana za seminare ovog autorsko-realizatorskog tima jer su drugačiji od ostalih. Oni su kreativni, zanimljivi, koriste različite metode i tehnike da zainteresuju slušaoce, posebno je simpatičan glumački talenat naše Kaje, a slatka su i peckanja između članova ovog autorsko-realizatorskog tima. Sve je primenljivo u praksi, od velike koristi i pomoći savremenoj školi. Samo nastavite tako! Sve pohvale! Vidimo se!
• Vrlo lepo! Vidimo se u februaru! 
• Sve je bilo izlagano jasno i precizno, prijatna atmosfera u gupi, sve je bilo super.
• Kao što je kazala engleskinja prethodnog dana, na srpskom: Samo tako nastavite.
• Odličan seminar!
• Sve pohvale !!!
• Sve je super, nikakve zamerke.
• Sjajno.