Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.94
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.94
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.90
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.90
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.94
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.94
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.94
Prosečna ocena za seminar: 3.95

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Predavači su nam pomogli da shvatimo značaj i primenjivost medijacije kao načina posredovanja u konfliktima.
• Seminar je bio sadržajan. Pomoćiće mi da unapredim svoj rad i da rešim neke nedoumice. Voditelji su profesionalno vodili seminar. Atmosfera u grupi je bila prijatna.
• Sadržaji su prezentovani na vrlo prihvatljiv način, funkcionalan je i primenljiv, potkrepljen konkretnim primerima; i aktiviranje učesnika je učinilo ga dinamičnim.
• Seminar je bio veoma uspešan, interesantan, životni. Sigurno će mnogo koristiti u daljem radu.
• Sadržaji su apsolutno primenljivi u daljem radu, i naravno korisni za sve nastavnike. Voditelji i učesnici seminara su stvorili veoma prijatnu radnu atmosferu.
• Izlaganja učesnika seminara će mi pomoći u daljem radu.
• Izlaganja se zasnivaju na strtučnosti i dobrom poznavanju materije.
• Voditelji veoma pozitivni i uspešni u radu. Sve pohvale. Puno uspeha ...
• Seminar je veoma uspešan. Zameram što nismo dobili više materijala za poneti posle završenog seminara.
• Voditelji seminara su dobro organizovani, izlaganje je jasno i povezano, dopale su mi se aktivnosti učesnika (rad u grupi), sve pohvale 
• Ako zanemarimo umor, seminarom sam u potpunosti zadovoljna, žao mi je što nismo još praktičnih stvari radil, ali zaista nije bilo vremena.
• Veoma profesionalno i korisno.
• Divni ste. Vidimo se na sledećem vašem seminaru.
• Ovaj seminar je razjasnio mnoge moje nedoumice.
• Korisno i praktično.
• Veoma će poslužiti u daljem radu!
• Dopada mi se, korisno za dalji rad.
• Tvrde i neudobne stolice!
• Seminar mi se dopao, koristiće mi u daljem radu.
• Sve o čemu se radilo je interesantno i korisno za naš dalji rad.
• Interesantna i korisna obuka.
• Seminar mi se dopao


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Od početka pa do samom kraja seminara (drugi dan u potpunosti) sadržaj zajedničkog intenzivnog rada bili su stvarni i aktuelni primeri iz školskog života, koje su sami učesnici izabrali iz svog ličnog iskustva, sa željom da se baš kroz njihovu analizu i rešavanje ostvare postavljeni ciljevi ovog programa.
Iskrena zainteresovanost, pretočena u obimno i kvalitetno učešće i stalnu razmenu mišljenja učesnika sa tročlanim voditeljskim timom, formirali su veoma povoljnu radnu atmosferu sa rezultatima koji su više nego zadovoljili obe strane – i učesnike, i realizatore programa.
Ovaj seminar bio je izuzetan nastavak zajedničkog rada na stručnom usavršavanju zaposlenih iz ove škole, koja, u aktivnostima na koje se odnose sadržaji programa, prednjači u konkurenciji osnovnih škola sa teritorije grada Šapca.
Te aktivnosti su sastavni deo plana rada škole za školsku 2011/12. godinu, ali i njenog razvojnog plana.

Prosečna ocena za seminar po upitniku Zavoda je 3.95 (maks. 4.00), a po evaluacionoj listi autora 4.94 (maks. 5.00).

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nikakvih problema nije bilo

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.97
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.94
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.84
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.97
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.83

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.94
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.42
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.94
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.94 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• U evaluacionim listama autora učesnici su ostavili dovoljno svojih komentara i mišljenja, čiji sadržaji u potpunosti podržavaju date ocene u Upitniku.
• Naučeno na ovom seminaru je veoma primenljivo u praksi, a to je ono što nam je u radu potrebno. Pomogli ste mi da shvatim značaj i primenljivost medijacije kao načina posredovanja u konfliktima!
• Seminar sam ocenila najvišom ocenom jer smatram da zaslužuje epitet «ODLIČAN» kao i način vođenja i voditelje.
• Korisne informacije za dalji rad! Posebno mi se dopalo što smo analizirali «naše» probleme! Bravo!
• Sviđa mi se što se međusobno dopunjavate, pa je predavanje još dinamičnije i interesantnije. Smatram da će mi pomoći u radu.
• Smatram da su sadržaji i konkretni primeri iz školskog života doprineli da ću pokušati da primenjujem znanja i veštine stečene na ovom seminaru.
• Mnogo će mi pomoći u radu izlaganje učesnika seminara.
• Vrlo sam zadovoljna celokupnim radom voditelja seminara. Želim im dalji uspeh u njihovom radu.
• Seminar je osmišljen na pravi način tako da ni u jednom trenutku nije bilo dosadno i nezanimljivo. Verujem da će se neki ljudi prepoznati kakve su osobe.. Ovaj seminar će mnogo značiti u radu i životu uopšte... Voditelji veoma pozitivni i uspešni u svome radu.
• Više materijala koji nosimo sa sobom posle seminara. Seminar je poučan, sadržajan i primenljiv u nastavi.
• Mnogo lepog, praktičnog i poučnog kroz konkretne primere sam videla i naučila. Izlaganja izlagača su veoma detaljna i koristiće njihovi saveti u daljem radu.
• Predlažem da se izbaci film koji smo gledali na kraju prvog dana, pošto smatram da nema neku posebnu svrhu.
• Moj predlog je da ubacite još više primera, različitih situacija i da saslušate što više problema sa kojima se suočavamo svakog dana.
• Nastaviti sa saradnjom tima koji nas je uputio u novi način rešavanja konfliktnih situacija u našoj praksi. Hvala Vam!
• Seminar je bio odličan. Voditelji su profesionalno vodili seminar.
• Vredelo je! Nadam se da će i koristiti!
• Seminar je zanimljiv i saznanja koja nosim sa ovog dešavanja su mi vrlo značajna za praksu i za pravilno zauzimanje ličnog stava u odnosu na potencijalne probleme.
• Jedan od boljih, korisnijih seminara zbog puno praktičnih primera.
• Još više angažovanosti učesnika, jer time daju veći doprinos, manje dremaju (više misle)!
• Prijatno i konkretno.