Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.86
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.75
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.75
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.61
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.87

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Prvi put sam na seminaru ovakvih kvalitativnih vrednosti. Za ovaj tim trenera sve pohvale.
• Atmosfera konstruktivna, dinamična, interesantna.
• Seminar je u potpunosti uspeo.
• Seminar je izveden sa svim aspektima primenjenim i primenljivim u praksi.
• Odlična stvar je rad na konkretnim našim primerima i situacijama.
• Seminar je odličan, predloga nemam.
• Potrebno je veći broj seminara ove vrste.
• Seminar je koristan, primenljiv, odrađen odgovorno, detaljno, ispunio je moja očekivanja. Voditelji sjajni.ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
*Činjenica da je glavna preokupacija drugog radnog dana bilo razmatranje svih 29 problema koje su učesnici definisali na početku prvog radnog dana, da je izvršena detaljna analiza 7 najmarkantnijih konflikata kroz grupni rad, i da je najsloženiji zadatak za odeljenjskog starešinu poslužio za ostvarenje vrlo uspešne simuliranje procesa medijacije između predstavnika odeljenja učenika i nastavnika koji predaje za njih značajan predmet.
*Pristup i angažovanje učesnika na realizaciji sadržaja poslednjeg radnoh bloka «Šta posle seminara?».


b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
*Nikakvih problema nije bilo

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.93
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.71
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.89
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.96
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.93

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.76
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.89 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
U evaluacionim listama autora učesnici su ostavili dovoljno svojih komentara i mišljenja, čiji sadržaji u potpunosti podržavaju date ocene u Upitniku.
• Veći broj ovakvih seminara, sa većom frekvencijom i brojem učesnika.
• Divno je organizovan i veoma sadržajan i primenljiv u praksi. Hvala!
• Bilo je odlično!
• Ja bih samo predložila više primera medijacije.
• Seminar je bio veoma uspešan. Voditelji su bili izuzetni. Atmosfera odlična.
• Seminar je bio veoma kreativan i poučan. Samo napred.
• Seminar je koristan, primenljiv u radu. Voditelji uvažavali potrebe učesnika seminara, odgovorili na njihove zahteve, ispoštovali satnicu i sadržaj uspešno realizovali. Seminar obiluje konkretnim primerima i radionicama te se naučeno odmah primenjuje. Hvala!
• Želim Vam uspeh u daljem radu.
• Zanimljivo i korisno.
• Materijal za «poneti».
• Organizovan, dinamičan, ekonomičan.
• Potpuno primenljive radionice i situacije. Jako sam zadovoljna.
• Već same ocene nivoa značajnosti «kažu» kakav je seminar bio, posebno atmosfera, koja zavisi kako od samih učesnika tako i od voditelja. Želim da ovaj tim voditelja nastavi svoju misiju obuke sa ovim kvalitetima za dobrobit prosvetnih radnika i prosvete. (Simić Đorđe)
• Bravo!