Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.90
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.83
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.73
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.83
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.83
Prosečna ocena za seminar: 3.87

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
 Žao mi je što nisam ovaj seminar, ili još bolje nekoliko ovakvih, priuštila sebi pre 20-30 godina. Sigurna sam da bi mi pomogli kako u školskom radu, tako i u privatnom životu.
 Izuzetan seminar koji zaslužuje da ga čuje što više prosvetara.
 Sve je izuzetno odrađeno, veoma je primenljivo.
 Primenljivo u praksi. Bravo.
 Ovo je treći seminar ove grupe predavača i prezadovoljni su svi polaznici.
 Korisno je bilo i prijatno, vreme je brzo proteklo!
 Seminar će mi pomoći da se bolje realizujem u nastavi.
 Kvalitetan i primenljiv seminar.
 Više primera iz prakse.
 Hvala!
 Predlog za malo kraće teorijske segmente ili češće "presecanje" radionicama (kratkim, brzim promenama aktivnosti, grupnim radom i sl.).
 Predavači su bili odlični, razumljivi i zanimljivi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Sve osnovne i srednje škole sa područja Gradske opštine Obrenovac imale su svoje predstavnike na seminaru.
Za premijernu realizaciju ovog programa i početak utvrđivanja njegovih stvarnih vrednosti, uvek je značajna struktura učesnika, kao i tačnost procene o tome u kojoj meri su programski sadržaji u funkciji stvarnih potreba učesnika i škola iz kojih oni dolaze. Ako se to ispuni u zadovoljavajućoj meri, onda se može računati na punu zainteresovanost učesnika i wihov značaj doprinos proceni vrednosti programskih sadržaja i wegove realizacije.
U sastavu ove grupe bilo je čak 15 stručnih saradnika i 2 direktora, 6 nastavnika razredne i predmetne nastave, kao i 7 nastavnika srednjih škola (gimnazije i srednjih stručnih škola), a domaćin je bila škola u Obrenovcu, koja je, kao i skoro sve ostale sa užeg gradskog područja, u fazi intenzivne sanacije šteta i ulaganja napora za obezbeđenje što normalnijeg rada na početku školske godine.
Učesnici su se svojski potrudili i doprineli da zajednički rad u divnoj atmosferi rezultira obostranim zadovoljstvom, koje je prava preporuka za dug i uspešan „život“ novog programa.
Kao retko kad, učesnici – stručni saradnici imali su i konkretnih predloga za autorsko – realizatorski tim, sa željom da oni već pri sledećoj realizaciji doprinesu da uspešan seminar bude još uspešniji.
Specifičan (i neverovatan) podatak kao merilo uspešnosti realizacije:
Tokom svih osam sati zajedničkog rada niko od učesnika nije imao ni jedno pitanje koje bi se odnosilo vreme trajanja seminara!

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nikakvih problema nije bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.87
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.90
• Propvera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.87

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.87 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
 Seminar je odličan. Nijednom nisam pogledala na sat od trenutka kada ste počeli do samog kraja.
 Hvala na divnom druženju i korisnim informacijama. Pohvala za vođenje seminara: neopterećujuće, lepo uvremenjeno, a opet vrlo usmereno!
 Odlično, sve je bilo izuzetno interesantno, unapređuje rad.
 Bilo bi poželjno da se ubaci još grupnog rada tokom seminara. Kratki blokovi.
 Korisno, lake i efikasne tehnike su prenešene na vrlo suptilan, nenametljiv način.
 Vi antistresno delujete na mene.
 Odličan seminar, voditelji zanimljivi i profesionalni. Smatram da tema seminara zahteva dva dana rada. Atmosfera je bila radna, prijatna i opuštena sa slobodnim izražavanjem emocija.
 Napravite još neki seminar. Uživamo u vašim predavanjima i uvek dobijemo dobre informacije i savete.
 Korisno, prijatna atmosfera. Vreme je brzo proteklo – nije bilo dosadno, naprotiv.
 Smanjiti, tj. skratiti teorijski deo pošto se dobija materijal u elektronskoj formi.
 Malo manje teorije, malo više praktičnog rada.
 Seminar je sjajan, a voditelji topli i prijatni u komunikaciji. Ima dosta primera, ali treba dodati i primere iz osnovne škole. 
 Izuzetno kvalitetno koncipiran seminar. Teme odabrane i realizovane na najbolji način. Hvala vam za lepo raspoloženje i znanje koje smo stekli.
 Dosta bitnih informacija, odlični predavači i vrlo koristan seminar. Hvala!
 Odličan seminar, koristan i primenljiv. Voditelji seminara su sjajno vodili seminar.