Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.73
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.70
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.63
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.83
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.63
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.83
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.77
Prosečna ocena za seminar: 3.89

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ako može bez primera iz velikog brata i tesne kože.
• Veoma sam zadovoljna ovim sadržajima koje su izabrali za realizaciju.
• Vrlo koristan seminar!
• Javite nam opet.
• Seminar je bio veoma zanimljiv. Znanje stečeno kao i situacije ću sigurno primeniti u praksi. Sve pohvale!
• Predavači jako pozitivni. Hvala za ovoliko pozitivne energije. Samo napred!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Značajna specifičnost ove seminarske grupe leži u činjenici da su mladi sa stažom od 0 do 5 godina predstavljali skoro polovinu grupe, a ako im se dodaju i oni sa 8 do 15 godina , onda je reč o 2/3 dominaciji mladih.
Svi učesnici su ispoljili izuzetetnu pažnju tokom celog seminara, i time na najkonkretniji način podržali rad voditeljki i doprineli da konačnim ishodima zajedničkog rada budu zadovoljni i oni, i članovi tima Udruženja.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nikakvih problema nije bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.80
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.83
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.80

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Nosim lepe utiske sa druženja i korisne savete! Hvala.
• Više primera iz prakse nastavnika.
• Korisno uza dalji rad.
• Sadržaj zanimljiv i izlože na dinamičan način.
• Seminar je interesantan. Primeri su zanimljivi i korisni.
• Vreme je brzo proteklo, što ukazuje da je seminar bio veoma zanimljiv i primenljiv u praksi. Sve pohvale!
• Bili ste sjajni.
• Dođite opet.
• Hvala na ovoliko poziotivne energije. Ostanite i dalje ovakvi!
• Izuzetno mi se svidelo predavanje. Veoma je korisno i poučno.
• Seminar je u potpunosti realizovan.
• Više sličnih seminara.