Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.87
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.77
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.70
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.67
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.83
Prosečna ocena za seminar: 3.84

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sa obzirom da sam tek počela da radim u prosveti, ovaj seminar mi je izuzetno pomogao da unapredim sopstveni rad.
• Više konkretnih primera vezanih za temu.
• Odlično osmišljen seminar! Sve pohvale!
• Seminar je vrlo edukativan i zanimljiv, konkretan i nudi praktična rešenja.
• Što više obuke!
• Konkretan seminar za osvetljavanje i promišljanje o različitim problemima, ali pre svega o sopstvenom ponašanju i kapacitetima.
• Više obratiti pažnju na predmetnu nastavu, posebno u višim razredima!
• U potpunosti sam zadovoljna prikazanim. Predlažem još primera iz prakse.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica da su učesnici bili iz osam osnovnih i jedne srednje škole sa područja Opštine Aranđelovac, što je obezbedilo posebnu dimenziju za razmenu mišljenja, ali i izuzetne mogućnosti za udruživanje snaga za efikasnu primenu stečenih znanja i veština.
Dodatni, kvalitativni podatak je da je u grupi bio samo jedan učesnik koji je nakon završenog seminara konstatovao da mu sve to, u čemu je učestvovao tokom dva dana zajedničkog rada, „neće pomoći u nastavi“.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nikakvih problema nije bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da.
• +
• Način, metod rada, dinamika.
• Veoma mnogo.
• Sve mi se dopada, pogotovo interaktivni razgovori.
• Otvaranje vidika.
• -
• Svidelo mi se! Samo napred!
• Opuštenost, neposrednost i tema.
• Spontanost predavača, zanimljiva materija.
• Tema je odlična, predavači sjajni!
• Tema i dinamika rada.
• Otvaranje vidika da vidim sebe u boljem svetlu.
• Sve.
• Bilo mi je prijatno!
• Što sam danas naučio dosta korisnih stvari koje ću primeniti u nastavi.
• Način komunikacije između predavača i nas. 
• Ono što sam čula podstaklo je preispitivanje mnogih mojih postupska.
• Spontanost, jačanje ličnosti polaznika, zanimljivost.
• Spontanost, osnaživanje ličnosti nastavnika. 
• Način prezentovanja teme.
• Spontanost edukatora, aktuelnost teme – problematika. Optimalno upakovano za nastavnike i veoma korisno.
• Što ste mnogima otvorili oči.
• Proširilo mi je vidike o temi.
• Način na koji je tema autoriteta započeta, organizacija,. Tema me osvestila.
• Da
• +++ Baš mi se svidelo !!!
• Taktičnost predavača i elokventnost.
• Način rada, dinamika, tematika, atmosfera, informacije koje sam saznala.
• Sve

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo interakcije.
• Malo više interakcije.
• Što je danas petak!
• Nemam primedbe.
• 
• Predugo traje.
• Dan kad je organizovan seminar

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Veću interakciju.
• Više interakcije.
• Više pauza 
• Sve je bilo dobro!
• Sačekaću sutra!
• Da prvo sami popravimo sebe.
• Da više učesnici rade od koordinatora.
• Više prakse: Kako biti autoritativan sa decom? – što više predloga.
• Više primera iz prakse.
• Aktivnije učešće u radionicama.
• P.S. Vi ste im dali, a koliko će oni uzeti od svega rečenog njihova je odgovornost. Sjajni ste.
• Više informisanosti.
• Više praktičnih saveta za rad u školi.
• Bolju komunikaciju i saradnju
• Super zezanje.
• Da završimo do 15 h.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola u probleu – testovi stvarnosti.. 4.60
• Škola je sistem.... 4.50
• Autoritet ..... 4.67
• Liderstvo..... 4.53
• Disciplina.... 4.73
• Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.90
• Testovi autoriteta… 4.50


2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.77
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.50
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Smanjite seminar na 3 sata, i obratite pažnju na realnu sliku škole. Seminar je odličan, ali mi neće pomoći u nastavi.
• Pomogli ste mi da dobijem stvarnu i REALNIJU sliku o sebi i svom autoritetu. Malo više obratite pažnju na predmete u višim razr. u većem smo problemu od učitelja.
• Rado bih učestvovala i u drugim seminarima koje organizujete.
• Seminar je vrlo edukativan i zanimljiv. Moj predlog je samo dopunjenje pojma autoriteta (smatram da bi trebalo razgraničiti pojmove autoritarnosti i autoritativnosti).
• Trebalo bi češće nastavnike stavljati u položaj dramatizacije slučaja kako bi se upoznali bolje sa poželjnim autoritetom!
• Sve pohvale za realizaciju seminara. Nadam se i radujem ponovnom druženju.
• Čekam još neki vaš seminar.
• Sadržajan seminar, sve pohvale!
• Zadovoljna!!!
• Baš sam uživala!
• Ovaj seminar je dobar i koristan i više bi koristio roditeljima!
• Puno uspeha u daljem radu! Divni ste!!!
• Inspiritavno i veoma zanimljivo.
• Sjajna tema, još bolji voditelji! Možda bi trebalo uključiti i druge radnike u školi (pomoćno osoblje) i roditelje. Puno uspeha u daljem radu!