Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.90
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.93
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.94

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Jasno izraženo zadovoljstvo učesnika u pogledu sadržaja programa i načina njihove realizacije, kao i uloge koju su oni pri tome imali.
Naglašena zahvalnost za maksimalno obraćanje pažnje na stvarne i aktuelne potrebe zaposlenih sa kojima se svakodnevno susreću, kao i na činjenicu da nije bilo ni jednog pitanja sa njihove strane na koje autorsko – realizatorski tim nije dao povratnu informaciju.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izlaganje kroz primere.
• Da.
• Predavači.
• Svodelo mi se sve.
• Izlaganje.
• Veomi mi se svideo ceo prvi dan seminara.
• Izlaganje, primeri.
• Sve.
• Sve.
• Svidelo mi se sve.
• Sve 100%
• 100%
• Sve.
• Konkretnost, spontanost i način prezentacije.
• Svideo mi se način izlaganja pojedinih tema.
• Tema, način izlaganja, primeri, duhovitost.
• Sve mi se svidelo, a naročito upitnici.
• Način prezentovanja teme, rad na konkretnim primerima.
• Komunikacija sa učesnicima, aktuelne teme.
• Način rada, ophođenje.
• Simpatični predavači, otvorenost (hrabrost) komunikacije.
• Naučila nove oblike-vrste komunikacije. Predavači.
• Spontanost, zanimljivost materijala, primenljivost.
• Divni predavači.
• Način pristupa temi.
• Sve.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• To što neka pitanja nismo imali vremena da doteramo do kraja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve mi je u redu, zanikljivo.
• Raditi kao i danas!
• Zadovoljna sam sam sa današnjim nastupom.
• Više rada na konkretnim primerima.
• Nastavite tako 
• Više izazova, više slobode.
• Što više samosamostalnog ili grupnog rada.
• Samo da nastavite uz naše aktivno učešće kao do sada.
• Da nastavite način predavanja.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.90
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.97
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.93
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.87
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.87
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma koristan seminar za lični život, za regulisanje odnosa u kolektivu. Obrađuje goruće probleme u prosveti a tiču se konflikata.
• Visoka profesionalnost voditelja. Dobili smo dosta primenljivog znanja.Sve pohvale.
• Za ovaj seminar, za voditelje = čista petica!
• Po mom mišljenju seminar je dobro organizovan. Voditelji su bili izvrsni u tumačenju i rešavanju konfliktnih situacija. Saradnja grupa jako dobra.
• Nastavite tako.
• Bilo je odlično.
• Sve pohvale.
• Sjajni ste, samo tako nastavite.
• Veoma je dobro što se više radi kroz razgovor i radionice, gde se razgovara o konkretnim problemima.
• Odlični ste!
• Zaslužujete sve pohvale, razumete probleme na koje nailazimo u toku rada i pomažete da ih uspešno rešimo. Bravo!
• Više ovakvih seminara. Izuzetno dobar seminar. Naučili puno! Sve pohvale.
• Vrlo sadržajno i za pohvalu!
• Zadovoljna sam vašim seminarom, izlaganjem, organizacijom i davanjem odgovara na konkretna pitanja. Želje, osećanja i potrebe su mi ispunjene vašim predavanjem.
• Mislim da su nam na pojedinim primerima razjasnili kako treba da dođemo do informacija i kako da razgovaramo o konfliktima.. Pametniji ne treba da popušta, samo u pojedinim situacijama da reaguje i traži pismeno rešenje problema. Hvala i vama!
• Seminar odrađen u potpunosti.
• Ostanite takvi i dalje!
• Bazirati se na konkretnim primerima iz prakse (kao i na ovom seminaru). Ne razglabati „kao kiša oko Kragujevca“, nego konkretno i direktno.
• Veoma zanimljiv i koristan seminar. Biće mi drago da prisustvujem na jošnekom vašem seminaru.
• Samo nastavite ovim tempom i načinom rada, jer primenjujete praktične primere (iz prakse), a to je veliki podsticaj u radu seminara, animiraju se učesnici seminara, što doprinosi boljem usvajanju i rešavanju postojećih kionflikata! Bravo!!!
• Konflikti i njihovo rešavanje su velika nepoznanica na kojoj stalno radimo. Vi ste nam u mnogome pomogli da savladamo ovu problematiku u okvirima naših mogućnosti. Hvala!