Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.74
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.78
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.65
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.49
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.61
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.61
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.91
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.74
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.43
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.61
Prosečna ocena za seminar: 3.67

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve OK.
• Moglo se dosta naučiti,
• Rad sa računarom bi mogao biti bolji.
• Veoma dobar i praktičan seminar.
• Izuzetno dobra organizacija, jedva čekam novi seminar.
• Želela bih još seminara od strane ovih autora, ali na temu - uspešno učenje (tehnike pamćenja). Ovo prethodno smo uspešno savladali.
• Kada je sledeći seminar?
• Nema lošeg seminara.
• Termin i metereološki uslovi nisu išli na ruku. Meni lično (lepo vreme i oktobar) "pripadaju" polj. radovima.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Od samog početka (uvodne aktivnosti vezane za temu seminara) učesnici su shvatili poruku autorsko - realizatorskog tima da je važno da ključne stvari, vezane za funkcionisanje svakog pojedinca i škole u celini, treba da budu predmet razmene mišljenja u skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima.
Ukoliko bi postseminarski period bio propraćen (opet na individualnom i zajedničkom planu) određenim aktivnostima na realizaciji ključnih poruka, saznanja i veština koje obezbeđuje program AUTORITETA, ne bi trebalo da bude stvarnih prepreka koje bi , na nivoima škola iz kojih je najveći broj učesnika, mogle da ugroze pozitivne promene u onim elementima koji podižu autoritet škole kao sistema koji uspešno funkcioniše.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Najslabija tačka seminara bili su nepopunjeni kapaciteti u odnosu na maksimalno dozvoljen broj učesnika.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve.
• Sve.
• Da.
• Uglavnom sve.
• Dosta praktičnih – stvarnih situacija za primere.
• 
• Sve.
• Sve je u redu.
• Zajednički rad.
• Skoro sve.
• Sve – druženje, stručnost.
• Razmena iskustava, spontanost i entuzijazam predavača.
• Svidela mi se tema ovog seminara, način na koji je prezentovana tema.
• Prijatna atmosfera.
• Način izlaganja, tema seminara, radionice.
• Što smo izneli svoje mišljenje, sugestije.
• Ohrabrenje i pozitivnost, atmosfera i praktičnost.
• Tema seminara mi se dopada, način rukovođenja seminarom takođe.
• Sve mi se svidelo.
• Većina stvari se poklapa sa mojim intimnim stavovima, samo što ja to nisam tako jasno formulisala.
• Uglavnom sve.
• Radna atmosfera.
• Način izlaganja, rada, organizacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema toga.
• Poneko smaranje od kolega koji ne znaju zanat.
• Vremenko trajanje seminara.
• Nemam zamerki.
• Samo to što su kasnili sendviči.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavite istim žarom.
• DUŽE DRUŽENJE (javite za sledeći seminar).
• Primeri dobre (a i loše) prakse.
• Od vas, kao danas.
• Da čujemo i Bilju.
• Nemam predlog!
• Više kafica.
• Više dijaloga.
• Skratiti trajanje seminara.
• Istu dinamiku rada.
• Da se ponovi isti hod prezentovanja teme.
• Nastavite ovako!
• Što više operativnih znanja koje možemo da primenimo u učionici.
• Nemam ideju.
• Vremenski skratiti.
• Više praktičnih primera.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Škola je sistem.. 4.74
• Autoritet ..... 4.74
• Liderstvo ......4.74
• Disciplina ... 4.74
• Pozitivno vaspitanje.. 4.70
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.65
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.70
• Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.65

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.83
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.43
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.65
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.65
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.78 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bolje rukovanje tehničkim sredstvima.
• Hvala.
• Sve OK.
• Odlično!
• Novi seminari;
• Bili ste dobri, a nadam se da ni mi nismo loši.
• Što češće organizovati ovakve seminare.
• Odličan seminar, veoma koristan i inspirativan.Ovaj seminar pomoći će mi da se usavršim i napredujem u sopstvenom radu.