Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.



Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.86
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.55
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.69
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.79
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.85

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Zanimljivo, dinamično, poučno.
• Seminar je veoma interesantan, voditelji su stručno odradili svoj deo i razjasnili nam mnogo momenata u radu sa decom.
• Seminar zanimljiv, stručan i veoma uspešno odrađen.
• Prilagoditi trajanje seminara.
• Predlog – da se seminar tj. satnica podeli na tri dana, ili ako je ikako moguće «sažme» za koji sat.
• Ovo je seminar koji pruža razrednom starešini znanja o novim tehnikama rada sa učenicima. Sendviči mi se ne dopadaju.
• Konkretne situacije sa konkretnim predlozima. Nastavite u ovom smeru.
• Voditelji seminara su divni i kao predavači i kao saradnici. Treba više ovakvih i njihovih seminara.
• Seminar je veoma uspešno realizovan i bilo je zadovoljstvo učestvovati u realizaciji ovog seminara. Pomoći će nam u radu odeljenjske zajednice.
• Odlično organizovan seminar, vođen provereno dobrom ekipom. Koristan seminar koji će mi pomoći da unapredim svoj rad. Bez obzira na veliki broj tema, seminar je apsolutno uspešan jer nije dosadan, a što je važnije mnogo može da se nauči! Uvek bi se ubuduće odazvala ovim voditeljima seminara.
• Seminar je izuzetno koristan, predavači konkretni, jasni u načinu izlaganja, uigrani – pravi tim. Za razliku od nekih drugih predavača – voditelji ne upadaju u reč jedni drugima.
• Dobra atmosfera; kompetentnost.
• Nadam se da će mi obrađene teme mnogo pomoći u realizaciji nastavnog programa.
• Malo manje teoretisanja između radionica. Dozvoliti više učesnicima da učestvuju.
• Seminar uvesti kao obavezan za sve razredne starešine.
• Jasno, koncizno izlaganje. Atmosfera prijatna, učesnici i predavači vrlo pozitivni. Osećam se ispunjenijom i sposobnijom za rešenje svih problema i van škole. Nastavite tako, sjajan ste tim.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Brza i uspešna integracija učesnika, njihovo raspoloženje za aktivno učešće u realizaciji programskih sadržaja, i poseban doprinos u definisanju ključnih sadržaja iz njihove svakodnevne prakse, kroz koje je realizatorski tim ostvarivao ciljeve programa.
Posebno su impresionirali pojedinci koji su iz sata u sat zajedničkog rada davali dokaze o usvojenosti znanja i veština i njihovoj neposrednoj primeni već u narednim koracima zajedničkog rada.
Najupečatljiviji dokazi za ovo evidentirani su nakon projekcije dokumentarnog filma (na individualnom planu) i pri analizi njihovih najupečatljivijih konkretnih problema (grupni rad).

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nikakvih problema nije bilo

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.76
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.79
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.72
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.55
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.62

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.83
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.79
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.14
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.83
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.83 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminar mi se dopao, vreme mi je brzo prošlo i smatram da sam nešto naučila i da ću se lakše snaći u ulozi odeljenjskogstarešine. Sa konfliktnim situacijama se svakodnevno susrećem i u školi, u svojoj kući sa svojom decom, sa samom sobom. Mislim da ću ih rešavati sa manje nervoze. Hvala!
• Više iskrenosti. Pojačati časove razredne zajednice.
• Značajna pomoć u daljem inoviranom radu u odeljenju. Da što više, u školama, zaživi rad razrednih starešina upotrebljavajući znanja stečena na ovom seminaru, da bi se svi konflikti, koji se prave na nivou odeljenja što brže i uspešnije rešili.
• Veoma sam zadovoljna, osećam se snažnijom i sigurnije ću svakako rešavati sve probleme u životu a ne samo u školi. Bravo za timski rad! Atmosfera prijatna, pozitivna energija i želja da se pretoči ui rad i iskustvo vrlo izražena.
• Malo manje teoretisanja, obilaženja oko teme, objašnjavanje jedne stvari na previše načina.
• Dobar rad od strane predavača!!!
• Seminar je odlično organizovan. Radioničarski rad je najbolji način učenja i usavršavanja. Primeri koje su iznosile kolege će mi omogućiti da lakše dođem do rešenja u sličnim situacijama. Pohvala za voditelje.
• Znači, kolega Topalović je bio STRAAAŠAN. Žao mi je , mnogo ga volim, ali nezaustavljiv je. Što ponekad ne pogleda kako slušaoci reaguju na njegovu priču. Proste stvari komplikuje i rasplinjuje se! Gubi se suština. Sorry, obara ocenu.
• Seminar je, po meni, bio veoma uspešan, a mislim da bi trebalo da svi učesnici seminara dobiju kompletan radni materijal, koji bi bio „mali“ udžbenik za razredne starešine.
• Organizovati u pojedinim školama gde su uočeni veliki broj konflikata i sukoba.
• Zanimljivo, dinamično i lepo organizovano. Razmena mišljenja i drugačiji pristup sagledavanja konflikata.
• Bez obzira na veliki broj tema, seminar je apsolutno uspešan; nije dosadan, a što je još važnije mnogo sam naučila. Znanje koje može da se primeni. Uvek bi se ubuduće odazvalaautorima ovog seminara! (mislim na nove seminare)
• Izuzetan timski rad, saradnja, atmosfera u grupi. Predlog da seminar počinje u 8:30.
• Dobro je bilo.
• Odličan seminar i još bolji voditelji.
• Samo nastavite sa sličnim konkretnim situacijama.
• Zanimljivo, dinamično, opušteno. Voditelji neposredni, prijatni, korektni.
• Vremenski dugo traje i prilično je naporno.
• Hvala.
• Pomoć ove grupe na nekom od razrednih časova.
• Zadovoljan sam međusobnim odnosom i saradnjom svih učesnika.