Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.89
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.89
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.89
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.96

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Vrlo lepo i korisno iskustvo.
• Voditelji su potpuno otvoreni, "u" problemu i temi o kojoj je reč.Ovo je prvi put da na ovaj način učim tehnike dobre komunikacije. Pomoći će mi da osvestim dete-roditelja-odraslog u sebi i da rešim problem prvo sa sobom, a onda u komunikaciji sa drugom osobom.
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja, zaista voditelji rade srcem i dušom. Samo i dalje oplemenjujte i edukujte nas prosvetare.
• Još više video materijala.
• Seminar je živ, dinamičan, primeri su životni, voditelji su entuzijastični, odaju utisak autoriteta u svojoj oblasti :) Bilo je zadovoljstvo učiti od vas. Hvala.
• Veoma sam zadovoljna jer sam prisustvovala ovoj vrsnoj obuci, koja je vrlo životna. Tema je univerzalna i može se primeniti u svim sferama života i poslovanja.
• Zaista sve pohvale, u toku daljeg rada primeniću saznanje, a doprinele su da se nakon seminara osećam dobro.
• Krajnje zanimljivo, daju povratne informacije, sadržaj primenljiv u praksi.
• Molim voditelje da nas pozovu na seminare koji budu u našoj okolini.
• Sve je super.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Nije bilo ni jednog nezadovoljnog učesnika na planu dobijanja povratnih informacija.
Značajan broj učesnika prepoznao je i doprineo da ključne vrednosti definisanih ciljeva obuke budu ostvareni na način koji im je najviše odgovarao.
Ubeđenost skoro 90% učesnika da će im stečena znanja i veštine pomoći da unaprede sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nikakvih problema nije bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve je bilo odlično; primeri, atmosfera.
• Atmosfera, neposrednost predavača.
• Opuštena atmosfera, dobre teme.
• Da, svidelo mi se sve~!
• Svidelo mi se sve. Predavači su izuzetni i dobili smo odgovore na pitanja.
• Način izlaganja. Tematika.
• Pristup temi, aktivno učešće, atmosfera, mogućnost da izrazimo svoje mišljene.
• Konkretnost sadržaja.
• Izbor tema, materijala, primeri, prikaz filma.
• Svidelo mi se jer ima dosta primera koji će pomoći u privatnom i profesionalnom životu; plastičnost.
• Veoma mi se svidelo, dinamično, sa dosta poučnih primera iz prakse.
• Sve.
• Svidelo mi se sve. Profesionalno.
• Što se uz svaki primer teorije ide primer iz svakodnevnomg života i profesije.
• Sve.
• Sve mi se svidelo.
• Sve.
• Dinamično je, živopisno, puno konkretnih primera i grupnog rada.
• Svidelo mi se, veoma je poučno.
• +
• Sve.
• Način izlaganja, dinamična atmosfera, topao odnos, elokventnost.
• Sve, pogotovo konkretni saveti pred kraj (isukan mač ne sme biti vraćen bez upotrebe itd.).
• Što su teme iz našeg svakodnevnog rada sa učenicima

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Puno monologa.
• Nema.
• Nema toga.
• Ništa (sve je bilo OK).
• Nema toga što mi se nije svidelo!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera iz prakse.
• Više aktivnosti.
• Samo tako i nastavite. Sve je ekstra....
• Nastavite na isti način – zastupljena stručnost, asposobnost da zainteresujete polaznike seminara.
• Dati Bošku mogućnost da navede primere (možda mu ograničiti vreme za to).
• Isto kao danas.
• Isto.
• Više praktičnog rada.
• Neka tako ostane 
• Slično.
• Ista organizacija i način vođenja seminara.
• Evaluacioni list nije trebalo podeliti pre završetka izlaganja poslednje grupe vežbanja većpo završetku planirane aktivnosti, jer se polaznicima pažnja deli, diskutuju o drugoj temi u odnosu na zadatu aktivnost.
• Više primera na projektoru poput ovog sa naponom 450, više video prezentacija jer su zanimljive.
• Ne treba da bude bolje,jer je danas bilo veoma dobro.
• Primeri iz svakodnevne prakse.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.93
• Autoritet.... 4.93
• Disciplina i pozitivno vaspitanje ..... 4.93
• Liderstvo..... 5.00
• Njegovo veličanstvo - roditelj.... 4.96
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicimač Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.93
• Testovi autoriteta… 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve je bilo vrlo upečatljivo i korisno. Možda bi trebalo više uključiti i drugog predavača.
• Voditelji rade i srcem i dušom. Imaju prave teme koje su u našem radu potrebne jer živimo u savremenom svetu, gde je potrebno biti jak i vrlo dobro obučen da bi sačuvali sebe i svoju profesiju.
• Predlog: Više vežbe komunikacije. Posebno bih izdvojila „Njegovo veličanstvo roditelj“, „Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima“.
• Mislim da je ovaj seminar bio veoma koristan za sve učesnike, kao i da su svi učesnici zadovoljni sa uputstvima za razrešavanje raznih problematičnih situacija.
• Opšti utisak je da su seminarom nadmašena prvobitna očekivanja, voditelji su izuzetni, atmosfera živa i konstruktivna, aktivnosti dinamične uz uvažavanje ličnog iskustva učesnika i njihovo aktivno učešće u radu.
• Odlični ste, priznanje u svakom pogledu.
• Zadovoljnlj sam realizacijom celokupnog seminara.
• Bilo je zadovoljstvo učiti od vas. Hvala  .
• Još više primera poput onih sa roditeljima (video), pošto slika vredi 1000 reči, što više vizuelnog, Razni primeri autoriteta, samokontrole itd.
• Dominantna je izuzetno pozitivna energija.
• Najbolji ste, samo nastavite tako. Odavno nisam bila na seminaru koji je zanimljiv i praktičan.
• Seminar je u celini izuzetan. Predlog za unapređenje: češća smena različitih aktivnosti, jer neminovno dolazi do pada koncentracije tokom dužih monologa.
• Nastavite sa radom u istom fazonu.
• Korisno i primenljivo kako u nastavi, tako i u svakodnevnom životu.
• Više praktičnih primera.
• Izuzetno lep, dinamičan način rada predavača. Podstiče na kreativnost slušalaca, razmišljanje o načinu rada i značaju autoriteta nastavnika. Oduševljena sam.
• Samo nastavite tako.
• Sve je bilo u redu.
• Sve je bilo super.