Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.57
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.60
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.10
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.30
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.13
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.77
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.53
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.87
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.80
Prosečna ocena za seminar: 3.56

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je uspešno realizovan uz veoma aktivno učešće učesnika i dobre komentare.
• Da nastavimo saradnju.
• Upečatljivi primeri, lakoća komunikacije.
• Odličan seminar, zanimljivo predavanje, primenljivi primeri, izvanredan tim, kompaktan, ubedljiv.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
I pored značajnog raspona u pogledu individualnih doprinosa i korišćenja mogućnosti koje autorsko – realizatorski tim obezbedio načinom realizacije programskih sadržaja, grupa je u celini obezbedila ishode koje su sami učesnici ocenili odličnom ocenom.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Još uvek skoro opipljivo prisustvo negativnih spoljašnjih uticaja iz prethodnog perioda na zaposlene u školi, kao i onih aktuelnih koji se odnose na sve zaposlene u obrazovanju.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• 
• Nekoliko pšrimera iz prakse.
• Boje upotrebljene na prezentacijama u lajer pointu.
• Način izlaganja.
• ZAbavno, zanimljivo, korisno.
• Način predavanja.
• Povezivanje teorije sa primerima u praksi; Upućivanje na primere u literaturi.
• Sve.
• Aktuelna tema, primenljivo u praksi.
• Dobri primeri iz prakse, jasna objašnjenja.
• Način izlaganja.
• Tema, način izlaganja, interakcija.
• Jasno i precizno izlaganje, adekvatni primeri.
• Tema, razgovor sa kolegama.
• Životna tema. Sve je propraćeno realnim situacijama.
• Sve.
• Vi ste dobri, problem je u meni 
• Tema, praktični primeri, koncepcija seminara.
• Podela u grupe. Dinamičnost kursa.
• Tema.
• Interakcija sa učesnicima. Interesantni primeri.
• Način izlaganja.
• Mogućnost da savladano primenim u praksi.
• Primeri, razgovor.
• Razmena informacija, razgovor, diskusija.
• Razmena informacija, sadržaj seminara.
• Tema i način rada.
• Dinamika predavanja i podela iskustava.
• Tema seminaraje vrlo aktuelna, a saveti su korisni. Izlaganje je zanimljivo i koncizno.
• NJišta.
• Navođenje praktičnih situacija i nalaženje konkretnih rešenja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Monotono predavanje o poznatim stvarima, ništa novo...
• Pravopisne greške u prezentacijama.
• Predugačko – gubim koncentraciju (sažetije).
• Vikend je!
• Opširnost.
• Dugo traje.
• Malo i previše teorije.
• Neki zarađuju na nama 
• Preopširno.
• Trajanje.
• Ništa.
• Jer nemam motivacije, inspiracije.
• Nedovoljna elaboracija Milgramovih eksp. rezult.
• Dužina.
• Dugo traje.
• Рeakcije određenih kolega.
• Sve je u redu.
• Za sada, predavanje je ispunilo moja očekivanja.
• Što je predavanje neprimereno obrazovnom nivou zaposlenih, RRG koja ne prati dinamiku neophodnu za aktivno držanje pažnje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Dinamičnije i zanimljivije izlaganje.
• Više konkretnih primera.
• Ručak
• Manje je više!
• Nadamo se većem broju primera iz prakse.
• Da traje do podne, i nama je nedelje!
• Skratite.
• Da bude kraće.
• Sažetije izlaganje, kraći termin.
• Još veću dinamiku, da bismo završili do 12.00.
• Osnaživanje nastavnika.
• Ne bih ništa dodavala.
• Kraće.
• Više konkretnih primera, i vaših stručnih mišljenja.
• Sve isto.
• Sve je u redu.
• Možda bi trebalo više obratiti pažnju na konkretne probleme i kako ih rešiti.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 3.87
• Autoritet.... 4.20
• Disciplina i pozitivno vaspitanje ..... 4.20
• Liderstvo..... 3.97
• Njegovo veličanstvo - roditelj.... 4.20
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicimač Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.43
• Testovi autoriteta… .50

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.60
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.60
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.43
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.47
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.53 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Zadovoljna sam realizacijom seminara, interakcijom i odgovorima voditelja seminara.
• Skratiti seminar, nema potrebe da traje dva dana, jer se program može realizovati za dva do tri sata.
• Neke delove ne možemo baš iskoristiti u praksi!
• Uspešno realizovano.
• Sjajni ste!
• Želim vam mnogo uspeha u radu.
• Izuzetno zanimljivo, posebno deo o govoru tela.
• Izuzetno primenjiv seminar, interesantan pristup temi, odličan tim. Manja zamerka na upotrebu žargona.