Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.93
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.90
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.93
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.57
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.80
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.63
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.85

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Bilo mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da prisustvujem ovom seminaru. Dosta poučnih, dobrih, stručnih primera i saveta se čulo.
• Konačno seminar koji mi je značio u profesionalnom smislu.
• Dinamično, primenljivost u praksi naglašena! Zanimljiv način izlaganja.
• Održavanje više ovakvih seminara. Hvala!
• Oko pojma "sviđanja", upotreba je možda preširoka.
• Da se formiraju predlozi za dopunu ili korekciju zakonskih rešenja u prosveti.
• Sve moguće pohvale realizatorima!
• Veoma zanimljiv seminar! Bravo za voditelje.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno raspoloženje (vedra, ali vrlo radna atmosfera) skoro svih učesnika za efikasnu razmenu mišljenja o svim aktelnim aspektima vezanim za lični autoritet i autoritet škola iz kojih su došli. Veoma dobre problemske situacije koje su učesnici „izvukli“ iz sopstvenog iskustva i njihova uspešna analiza sa dobrim rešenjima u okviru rada u malim grupama i grupi u celini.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Sa aspekta realizatorskog tima nisu vredne pomena.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Veoma: Primeri, predlozi, mogućnosti.
• Što aktivno i mi učestvujemo u diskusijama, izuzetno sadržajno kroz životne primere.
• Dobra organizacija.
• Tema, pristup (temi), satnica, primeri iz prakse, predavači.
• Tema odlična, u celini odrađeno. (Hrana i piće)
• Svidelo mi se.
• Dinamično i zanimljivo izlaganje.
• Teme su poštovane, detaljno objašnjene, glas nas prisutnih se čuo, mogli smo u grupnom radu da iznesemo svoje mišljenje.
• Držalo mi je pažnju zanimljivim i korisnim informacijama.
• OK!
• Direktna komunikacija na relaciji predavač – slušalac.
• Vrlo stručno! 
• DA 5+
• Predavač je odličan sa dosta primera iz prakse. Odlično!
• Veoma mi se svidelo, korisno i živopisno izlaganje.
• Da.
• Jako. Sjajni ste.
• Odlični ste.
• Dinamika.
• Radionice i otvorenost.
• Atmosfera, reašavanje situacija, pojedinačno i grupno, filmo autoritetu (poslušnosti).
• DA.
• Prtvi deo predavanja o autoritetu.
• Predavanje, radionice.
• Da (Nap. „otkačeno“)
• Sve, a najviše bečka!
• Sve mi se svidelo.
• Tema.
• Dopala mi se mogućnost što su i sami učesnici tj. zainteresovani mogli da aktivno učestvuju na ovom seminaru, a ne samo da pasivno slušaju. -

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ponekad neadekvatno slušanje, zaključivanje kolega.
• Možda je malo „manja“ prostorija gde se održavao seminar, ali OK je..
• Za ovakve teme treba više vremena.
• Promenila bih: odnos sviđanja (Nap.: 4. slovo ne može pouzdano da se identifikuje)
• Vruće je.
• Sve je super 
• Može još jedna kafa u pauzi!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još primera iz naše prakse.
• Opet što više živih primera (problemi u nastavi..), saveti konkretni kako da se zaštitimo i lakše prevazinjemo sukobe.
• Uvek je korisno čuti tuđa iskustva u različitim pedagoškim (i drugim) situacijama.
• Nemam novog, sistem je u redu, hvala.
• Isti stil.
• Zadržati istu dinamiku.
• Više filmova.
• „ Dve kafe na pauzi!!!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.73
• Autoritet.... 4.83
• Disciplina i pozitivno vaspitanje ..... 4.90
• Liderstvo..... 4.80
• Njegovo veličanstvo - roditelj.... 4.77
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicimač Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.87
• Testovi autoriteta… 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Rado ću doći i na sledeći seminar. Vredelo je truda i angažovanja.
• Prvi seminar koji mi je, osim bodova, značio i u profesionalnom smislu. Sve pohvale.
• Što više primera iz prakse!
• Perfektno predavanje, poželjno da održite još takvih seminara.
• Veoma angažuje, uključuje i nudi rešenja! Izvrsno.
• Dođite u školu kod nas.
• Da se ova grupa autora kontaktira u radu na seminarima ili za specijalističke studije na određene teme.
• Ocena 5 je preniska da izrazim ono što mislim o značaju seminara i njegovoj realizaciji!
• Sjajni ste... nastavljamo sa vama.
• Seminar je dobro organizovan, a učesnici su angažovani – pozitivna atmosfera!
• Ovo je jedan od boljih, ako ne i najbolji seminar na kojem sam bila do sada.
• Prvi put sam otišla zadovoljna sa sadržajem i načinom rada, a imam 20 godina radnog staža. Mnogo sam naučila i mnogo šta ću primeniti u razgovoru sa roditeljem, sa direktorom, a i u svojoj kući. Veliko hvala!
• Izuzetno uspešan seminar koji je aktivirao i same učesnike.