Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.73
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.77
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.57
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.63
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.87
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.50
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.83
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.87
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.80
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.73
Prosečna ocena za seminar: 3.73

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Dobri primeri iz prakse, dobra komunikacija.
• Izvanredan seminar, temeljno obrađena tema; iscrpni korisni primeri uputili su nas na adekvatan rad.
• Sve je super!
• Kada se vidimo ponovo?
• Sve je na visokom nivou.
• Seminar je bio veoma interesantan.
• Sve je bilo korektno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Bez ikakvog posebnog teoretisanja učesnici se stavljeni u položaj da sistemski i vrlo detaljno sagledavaju svoj ulogu i uticaj u situacijama koje mogu da im predstavljaju školi u kojoj rade, ali i funkcionisanje škole kao sistema i saradnju i funkcionisanje svih onih institucija koje, po prirodi posla kojim se bave, predstavljaju mrežu spoljašnje podrške školi i njenim zaposlenim.
Podaci dobijeni od učesnika na samom početku rada, u punoj meri su potvrdili u kojoj meri programski sadržaji i način rada mogu predstavljati podršku i put ka rešenju onih problema za koji se najčešće kaže "ma nema šanse da u vezi sa tim nešto bude drugačije".
Naravno, neophodno je da pojedinac, grupa ili ceo kolektiv žele da provere "put koji se preporučuje", tj. da ne budu iz (uočene) kategorije onih koji već u toku seminara sumnjaju da im dvodnevno druženje i ishodi zajedničkog rada mogu pomoći da unaprede svoj rad, tj. da rešavaju probleme koji su toliko veliki da ih ometaju u svakodnevnom vaspitno - obrazovnom raduugrožavajući lični autoritet i autoritet škole u kojoj rade.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Teorijski i praktičan pristuo temi.
• Primeri, izlaganje.
• Sve!
• Da, apsolutno.
• Konkretne situacije.
• OK je.
• Dobri primeri iz prakse, odlični saveti, komunikacija.
• Sve je bilo OK.
• Način organizacije seminara.
• Tema.
• Korisne informacije za podršku.
• Glavni predavač.
• Razgovvor, dijalog, „plastična“ interpretacija predavača.
• Bravo! Sve je super.
• Više prakse nego teorije.
• Spontanost, sloboda u razgovoru.
• Tema su životne situacije.
• Entuzijazam predavača!
• Rad u grupama i analiza konkretnih problema.
• Primeri.
• Sadržaji su potkrepljeni iskustvima i realnim situacijama
• Sve.
• Izlaganje predavača, primeri koje smo analizirali, pozitivna atmosfera.
• Razvučeno.
• Dužina trajanja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema.
• Trajanje.
• Predlažea pravno formalna rešenja u većini situacija prave veliki problem pojedincu.
• Traje dugo.
• Sve mi se svidelo, zadovoljna sam.
• Suviše razvodnjena priča, ništa novo nismo čuli.
• Ovaj teorijski deo koji mi je uglavnom poznat i proživljen – sažeti.
• Previše teretisanja.
• Dužina teorijskog dela.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Preraspodelu grupa, više radionica
• Više praktičnih primera i vaših konkretnih odgovora.
• Da pozovete sve iz mreže podrške.
• Više primera iz prakse.
• Ne znam ...
• Da traje kraće!
• Više iskrenosti.
• Dati još više primera i dinamičniji rad.
• Dinamičniji rad.
• Da kolege ne pričaju u toku predavanja.
• Neka bude kao danas, možda malo kraće 
• Da budete konstruktivniji.
• Efikasnije – brže.
• Konkretnije, realnije primere iz prakse i konkretna rešenja.
• Više praktičnih primera.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.53
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.40
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.50
• Planiranje..... 4.47
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.17
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.67

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.77
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.53
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.70
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.40
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.63 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Dobri primeri iz prakse, dobra komunikacija.
• Izvanredan seminar, temeljno obrađena tema; iscrpni i korisni primeri uputili su nas na adekvatan rad.
• Sve je super!
• Kada se vidimo ponovo?
• Sve je na visokom nivou.
• Seminar je bio veoma interesantan.
• Sve je bilo korektno.