Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.87
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.87
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.93
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.93

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je ispunio očekivanja, treba ga podržati u što više škola zbog aktuelnosti kojima se bavi...
• Nastavite i dalje tako!
• Pohvala za autorski i realizatorski tim. Zaista su izvrsni, profesionalni i odlični edukatori!
• Veoma konkretan i koristan (primenljiv) program. Odlično!
• Seminar je bio veoma uspešan i edukativan.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Kvalitetna radna atmosfera sa obimnom i intenzivnom razmenom mišljenja čiji su ishodi nametnuli osećanje da su stvorene realne mogućnosti za uspešnu realizaciju aktivnosti koje treba da otvore put ka efikasnoj "prevenciji nasilja i diskriminacije" (naziv projekta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Vojvodine u kojem Škola učestvuje).
Izuzetno kvalitetna završnica seminara pri simulaciji posredovanja medijatora između dve osobe u konfliktu koji je nastao u jednoj situaciji izabranoj iz predloga učesnika. Funkcionisanje medijatorskog para i učesnika u konfliktu po svemu predstavljali dodatan motivacioni podsticaj za učesnike seminara da su dovoljno osnaženi za aktivnosti koje ih čekaju posle seminara.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve, naročito analiza situacije, vežbe.
• Način izlaganja voditelja seminara.
• Predavanje ili izlaganje mi se u potpunosti svidelo. Dinamično i lepo isplanirano vreme.
• Način izlaganja i poređenja sa realnim situacijama. Opuštena atmosfera.
• Sve mi se svidelo, pohvala predavačima.
• Jasan način izlaganja, primenljivost u praksi.
• Kompletan seminar je fantastičan!
• Ipak korisne informacije koje sam negde čuo, ali ne u ovakvom vidu..
• Sve!
• Način izlaganja, atmosfera, energija predavača, tema.
• Pozitivna energija i volja predavača. Očigledno velika podrška kolektivu koju kolega Boško daje.
• Dinamično je, brzo počinje, brzo prolazi vreme.
• Svidelo mi se, dosta je sadržajno!
• Da.
• Spontanost.
• Sve.
• Način izlaganja, efikasnost.
• KOnkretnost, efektivnost, dinamičnost, naćin izlaganja, uvažavanje prethodnih znanja i iskustava.
• Praktičan rad, popunjavanje upitnika..
• Novi termini sa kojima smo upoznati.
• Zanimljivo, konstruktivno.
• Ne bih davala komentar, svidelo mi se.
• Sinhronizovanost, saradnja predavača.
• Spontano izlaganje predavača, životni primeri koji su primenljivi i prepoznatljivi.
• Tema, način komunikacije.
• Uglavnom sve – interesantno i zanimljivo.
• Analiza situacija (radni deo).
• Sadržaj programa, način izlaganja, dinamika programa, predavači.
• Predavači vrlo komunikativni, raspoloženi za saradnju, sadržaji poučni i razumljivi. Hvala!

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Javno izjašnjavanje o rezultatima testa (ili ne želim da shvatim i priznam svoje mane)
• Povremeno razvučeno,“Ova ovde levo mi dođe, a ova...“
• Previše stručnih izraza; Akcenat; Koškanje Boleta i ćerke.
• Dugo i suvoparno teoretisanje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Što više situacija iz života (primera).
• Ilustracije primerima iz prakse (više takvih primera).
• Isti način organizovanja seminara.
• ? (Reč od 5 slova - nečitko!)
• Da ne menjate ništa, sjajni ste.
• Imam poverenja u vaše ideje...
• Više konkretnih primera.
• Neku igricu za razgibavanje.
• Više praktičnih primera.
• Više praktičnih primera.
• „Ne bih ja tu ništa menjala.“
• Očekujem konkretan primer i model za njegovo rešenje.
• Ne bih ništa menjala.
• REšavanje konkretnih primera iz prakse.
• Nastavite jednakom dinamikom.
• Rad na konkretnim situacijama i primerima.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.90
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.93
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.93
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.73
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.80
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Izuzetno sam zadovoljna što sam bila prisutna na ovom seminaru. Trudiću se da stečena znanja primenjujem u praksi. Pohvala za spontanost predavača i poštovanje potreba učesnika seminara.
• Odlično, samo napred! Treba nam ovakvih seminara.
• Sve je proteklo u najboljem redu. Organizacija, dinamika. Čestitke !!!
• Seminar je teorijski i praktično veoma koristan. Dobili smo konkretna znanja, osposobili se za konkretne veštine i dobili brojne smernice za kvalitetniji rad, ali i svakodnevni život. Hvala vam na svemu!
• Nastavite ovako, srdačno i stručno!
• Seminar je odličan, atmosfera veoma lepa, opuštena ali stimulativna. Veoma mi je žao zbog problema sa projektorom. Biće bolje sledeći put.
• Seminar je izuzetno uspešan, zanimljiv, tema je značajna, a voditelji kompetentni.
• Veoma uspešno održan seminar! Želim da i dalje uspešno prezentujete vaš seminar.
• Sve je u najboljem redu.
• Samo tako nastavite! Sa srećom!
• Hoćemo još ovakvih tema. Dođite nam opet.
• Utisci su odlični, nadam se da će mi seminar koristiti u daljem radu sa učenicima.