Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.96
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.87
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.88
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.96
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.96
Prosečna ocena za seminar: 3.95

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Da održite (taj) drugi deo seminara.
• Veoma korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Individualne i grupne manifestacije koje upućuju na spremnost učesnika da prepoznaju dosadašnje sopstveno ponašanje, upoznaju se sa nekim osobinama na ličnom planu, ali i prihvate ponuđena znanja i umenja kada je o konfliktima reč, i to u meri koja odgovara njihovim potrebama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Primeri iz prakse i života; Efikasnost u radu; Razumljivost.
• Svidelo mi se i uvek mi se sviđa kada predavači stvore situaciju u kojoj većina pomisli kako je vreme brzo prošlo.
• Predavači, način izlaganja, upitnici.
• Upitnici. predavači, analiza sopstvenih emocija.
• Navođenje primera iz svakodnevnog života; stručnost.
• Navođenje primera iz svakodnevnog života.
• Efikasnost u radu. Brzo nam je prošlo vreme. Bilo je poučno i zabavno.
• Većina stvari može da se primeni u životu.
• Način organizacije seminara i tema.
• Način na koji ste izlagali predavanje, primeri iz života. Svi ste precizno, jasno i lepo izlagali.
• Upitnici.
• Način izlaganja, tema.
• Sve
• Da.
• Način predavanja i izlaganja.
• Atmosfera, način izlaganja predavača i nove informacije koje su nam preneli.
• Način prezentacije sadržaja. Opuštena komunikacija.
• Dopale su mi se situacije koje smo trebali rešavati.
• Bilo je jako korisno i zanimljivo.
• Da.
• Zanimljivo, prijatno, primenljivo, opušteno.
• Način izlaganja, primenljivo, opušteno.
• Izlaganja i zadaci za grupni rad.
• Da
• Jeste.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je bilo u redu.
• Sve je bilo u redu.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sličnu organizaciju kroz primere.
• Malo više primera iz prakse u vezi sa odljenjskim starešinom bi njegovim radom u odeljenju.
• Konkretnije situacije vezane za odnos odeljenjski starešina-učenik.
• Da bude organizacija rada slična i da grupe ostanu iste.
• Od ovoga nema bolje! 
• Da nastavimo istim tempom. Bravo!
• Radionice.
• Konkretni primeri iz prakse.
• Da bude ista atmosfera.
• Što više primera iako ih je danas bilo!
• Da b ude opušteno kao danas.
• To je to.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.96
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
5.00
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.84
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.88
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 5.00
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.88
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Atmosfera na seminaru je bila jako prijatna. Sve pohvale za rad i organizaciju!
• Bilo nam jako prijatno raditi sa Vama.
• Voleli bismo i drugi deo seminara (odnosno drugi seminar).
• Još jedan seminar! Odlično!
• Seminar je konkretan, jasno realizovan, predavači jasni i zanimljivi.
• Lepo!
• Nastavite ovako!
• Veoma korisno!
• Bili ste odlični! Samo tako nastavite.