Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.81
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.81
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.85
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.81
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.92
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.69
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.85
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.87

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Stručno, profesionalno, praktično, poučno...
• Zanimljivo i poučno.
• Seminar uspeo – zadovoljan, zapravo prezadovoljan!!!
• Zadovoljna sam seminarom; Samo da ubuduće kraće traje (u pitanju su sati).
• Lepo iskustvo, trebalo bi ga ponoviti.
• Veoma zanimljiv i poučan seminar! Samo napred!
• Seminar je potpuno uspeo. Super. Nije bilo dosadno.
• Lepa organizacija.
• Od školske uprave, dobro je.
• Izvrsna organizacija, divna atmosfera, jako poučno.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Raspoloženje učesnika za kontinuirano aktivno učešće tokom oba radna dana kao potvrda njihovog zadovoljstva što su dali pečat seminaru time što su pomogli da se na početku uspešno definišu ključni sadržaji zajedničkog rada, oni za koje su smatrali da su im najvažniji.
Neverovatan rezultat iz evalucione liste koji su pripremili autori – učesnici su voditelje ocenili maksimalnom ocenom (5.00)!

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Bez značajnih problema. Unekoliko smanjena uobičajena efikasnost radu prvog dana kada je rad sa grupom organizovan u manjem prostoru Regionalnog centra (uobičejen prostor stavljen je na raspolaganje drugoj grupi koja je imala više od 40 učesnika).

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.82
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.55
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.73
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.82
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.68

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.91
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.70
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.91
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Samo tako nastavite!
• Lepo! Hvala!
• Predlog za seminar o razrednom starešini i njegovim kompetencijama.
• Sve je bilo u redu, zadovoljna sam.
• Prvi put sam na ovakvom seminaru i prezadovoljna sam celokupnom organizacijom i informacijama koje smo dobili.
• Prezadovoljan!!!
• Drugi dan je odrađen u boljem radnom prostoru...
• Hvala na prijatnom vikendu!!!
• Sjajni ste! Dinamični, načitani, dobro „potkovani“!
• Uvek sjajni i profesionalni predavači.
• Seminar je potpuno zadovoljio moja očekivanja. Smatram da sam osvežila dosadašnje znanje, a i dosta toga novog naučila.
• Lepo, samo da zaživi u školama.
• Odlično je.