Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.57
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.70
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.50
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.40
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.33
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.67
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.70
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.70
Prosečna ocena za seminar: 3.63

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je jako znimljiv, u svakodnevnoj praksi primenljiv. Predavači su stručni, savesni, posvećeni svom pozivu.
• Iskustva sa ovog seminara koristiće mi u radu odeljenjske zajednice.
• Seminaru bi koristile radionice (u većem broju) koje bi obezbedile aktivno učešće nastavnika.
• Nemam predloge, samo bih da pohvalim celokupan seminar.
• Sve pohvale
• Više primera iz prakse.
• Predavači su na adekvatan način prezentovali znanja koja su zanimljiva, pa samim tim lako usvojljiva.
• Uz dužno poštovanje, seminar je neverovatno dosadan i bespotreban. Davite od "Kulina bana" dangubljenje.. Izuzetak je Kaja. "Bato" u vreme koje nas gazi davati ovoliki publicitet verbalizmu je užasno...


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo dobar odziv značajnog broja učesnika na poziv da odaberu primere konfliktnih situacija iz sopstvenog iskustva i učestvuju u njihovoj analizi i sagledavanju mogućih rešenja, praćen konstatacijama o primenljivosti ponuđenih znanja i veština u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu i kontaktima sa roditeljima.
Najupečatljiviji pisani komentar jedne učesnice (na evaluacionoj listi autorsko – realizatorskog tima), koji glasi „Kada bi bilo više ovakvih seminara, osećala bih se mnogo bolje i sigurnije u obavljanju svog posla“, može se smatrati dokazom da su bar kod jednog učesnika, na ličnom planu i u dovoljnoj meri, u sadašnjem vremenu i u sredini kojoj pripada, ostvarena ključna očekivanja svakog prosvetnog radnika kome je stalo do posla kojim se bavi, odnosno do dece sa kojom radi.
A to je bitan deo misije Udruženja koje podržava sve akreditovane programe autorsko – realizatorskog tima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Postojanje pojedinaca među učesnicima sa krajnje negativnim generalnim stavom prema stručnom usavršavanju i sa potpunim odsustvom učešća u razmeni mišljenja tokom rada u okviru manjih grupa i celog učesničkog sastava, bez obzira na jasne i stalne pozive na saradnju od početka zajedničkog rada.
Prisutnost upozoravajućeg signala da skoro polovina učesnika i pre prvog pokušaja primene stečenih znanja i veština sumnja u sebe i svoje mogućnosti da unapredi sopstveni rad.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Veoma zanimljivo i poučno.
• Da.
• Rad na primerima u praksi; rad u radionicama.
• Rad na primerima iz života, primeri sa posla-prakse.
• Rad na primerima iz prakse; rad u radionici.
• Veoma – uključeni su primeri iz svakodnevnog života, koristan.
• Veoma.
• Sve, energija predavača.
• Predavanje, način predavanja, živopisno izlganje, tj. sve što sam danas čula i naučila.
• Pristojno!
• Način izlaganja, posebno slikoviti primeri.
• Način izlaganja, smena aktivnosti, radioničarski tip, pauze.
• Sve.
• Način predavanja je zanimljiv.
• Poštovanje satnice (za početak seminara), poštovanje vremena učesnika, saznajemo praktično primenljivo
• Veoma mi se svidelo zbog zanimljive i u praksi veoma česte teme, zbog aktivnosti učesnika seminara i predavača.
• Sadržajno i stručno izlaganje psihologa vezano za temu. Testiranje ličnosti (emocionalna snaga pojedinca).
• Dinamika seminara; navođenje primera iz svakodnevnog života; isticanje bitnosti.
• Plan i organizacija seminara, interaktivan rad, novi podaci koje sam dobila.
• Pojasnili smo mnoge stvari i sagledali na pravi način.
• Izlaganje predavača, primeri iz života.
• Načim predavanja, dinamičnost, konkretni primeri.
• Kajine konkretne priče iz prakse.
• Sve mi se svidelo. Sve pohvale!
• Sviđa mi se tema.
• Način izlaganja, odlični primeri.
• Kreativnost, dinamičnost, primeri, testovi...!
• Sve radionice i pristup voditelja.
• Ništa! Način izlaganja i tematika seminara kao da je za studenta, ne osobu koja radi u školi.
• Drago mi je da ste bar vi imali koristi (finansijske).

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nepredstavljena satnica na početku.
• Preovlađuje pasivno slušanje.
• Nema stvari koje mi se nisu dopale.
• Previše nepotrebnog uvoda bez konkretnih rešenja.
• U nekim delovima oseća se da je grupa prevelika (raspričaju se i koče rad).
• To da čovek koji je u penziji uzima pare za seminare i to još rade porodično. Seminar je uobičajeno ispiranje mozga.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još više primera iz prakse.
• Da budete efikasni kao i prvog dana. I zanimljivi.
• Samo tako nastavite!
• Kolači 
• Da traje kraće!!!
• Da dobijemo nešto od pisanog materijala da se podsetimo i posle seminara.
• Da budemo još efikasniji i brži u ispunjavanju zadataka.
• Da bude još više priča iz prakse.
• Više radioničarskog rada.
• Isto.
• Da budemo još aktivniji.
• Da nastavimo u sličnom stilu (aktivno).
• Konkretne primere konflikta i nastavi i njihovo rešenje.
• Imam poverenja u všizbor!
• Više primera, konkretnih rešavanja problema a manje teorije.
• Primeri rešenja konfliktnih situacija za osnovnu školu! Kraće trajanje!
• Manje pauze!
• Nema pomoći! Ne vidim da će biti ikakve koristi od ovog seminra.
• Da ne dođete.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.37
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.23
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.40
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.43
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.50
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.50

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.60
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.63
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.47
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.47
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.53 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve pohvale za temu, iznošenje teme, prezentaciju teme. Predavači su jako stručni, posvećeni svojoj profesiji. Izlažu na jasan, zanimljiv i stručan način.
• Seminar je ispunio moja očekivanja, dosta pametnih stvari sam čula i naučila; primeri iz prakse odlični.
• Volela bih da imamo više ovakvih seminara.
• Kada bi bilo više ovakvih seminara, osećala bi se mnogo bolje i sigurnije u obavljanju svog posla.
• Svaka čas za „skeniranje“ škole „Pavle Savić“.
• Bilo bi zanimljivije da je bilo više radionica.
• Sve pohvale za organizaciju i materijal. Zaista je sve korisno.
• Sve pohvale! Mnogo ste pomogli!
• Odlično! Sve pohvale!
• Više primera iz prakse.