Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.93
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.93
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.59
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.97
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.92

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zanimljiva tema, sjajan tim i uspešno realizovan seminar. Sve pohvale za sve učesnike seminara.
• Stečeno znanje će mi dobro doći kako u radu tako i u privatnom životu.
• Znanje sa ovog seminara je primenljivo. Tema je značajna i aktuelna.
• Pohađanje seminara će doprineti boljem radu i odnosima kako na poslu tako i u privatnom životu.
• Seminar mi pomaže u daljem radu.
• Sve je izuzetno lepo, za svaku pohvalu.
• Odlično urađeno, životno, korisno u svakodnevnom radu.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Skoro stoprocentna saglasnost učesnika da će dvodnevno druženje sa autorsko realizatorskim timom kroz realizaciju programskih sadržaja pomoći svakom od njih da unaprede sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve mi se veoma svidelo i pomoći će mi u budućem radu.
• Svidelo mi se, životno, interesantno.
• Zadovoljna sam sadržajem seminara kao i prikazanim primerima.
• Učešće svih učesnika, angažovanje nas koji smo pratili.
• Veoma dobra interakcija između predavača i profesora.
• Rad po grupama i to mi je bilo jako interesantno.
• Svidelo mi se što smo rešavali konkretne situacije.
• Dovoqno primera iz životnih situacija.
• Sve mi se svidelo.
• Prijatna atmosfera, puno diskusije, dosta objašnjenja, puno primera.
• Način rada, međusobna komunikacija i razmena mišljenja.
• Jasno, konkretno, praktično predavanje.
• Prijatna i na neki način intimna atmosfera sa predavačima. Radionice i objašnjenja predavača, kao i dati primeri iz prakse.
• Tema, izlaganje, timski rad.
• Zanimljive i primenljive teme.
• Da , zato što dotiče stvarne situacije školskog života.
• Divan jedan seminar 
• Tema –zanimljiva. Predavači-sjajni. -
• Da.
• Izlaganje, primeri, rad u grupama, mišljenje svakog odnas koje je uvažavano ...
• Organizacija seminara, tema, način realizacije.
• Svidelo mi se.
• Praktični saveti.
• Tema i način na koji se obrađuje.
• Komunikacija sa profesorima.
• Način i dinamika rada. Neke ljude sam tek sad potpuno upoznao.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je bilo dobro.
• Sve je u redu.
• Što su otac i ćerka.
• Što sam diskretno odsustvovao na kratko (nešto sam proustio)

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više ovakvih susreta.
• Još više aktivnosti za učesnike.
• Viuše radioničarskog rada i razmene iskustva.
• Odgovara mi način rada.
• Nema potrebe nešto menjati!
• Isti tempo i istu saradnju.
• Nastavite ovako.
• Ništa novo.
• Malo više radionica.
• Sve je dobro, ništa ne bih menjala.
• Više rada, vežbi, iznosi više primera.
• Punim gasom!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.72
• Autoritet.... 4.83
• Disciplina i pozitivno vaspitanje ..... 4.86
• Liderstvo..... 4.76
• Njegovo veličanstvo - roditelj.... 4.86
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicimač Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.93
• Testovi autoriteta… 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.69
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.69
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sa zadovoljstvom čekamo sledeći seminar.
• Seminarom sam zadovoljna, dosta sam naučila, puno primera. Ono što smo naučili možemo primeniti u svom radu i biće nam veoma korisno. Ne sviđa mi se upadanje u reč, neslaganja voditelja kada će ko šta da kaže.
• Izuzetno koristan seminar, pruža nam dodatna znanja, podseća na odgovornost i moć koje smo potisnuli i omogućava kroz primere i uvežbamo poželjno ponašanje, uloge i stavove u određenim situacijama. Hvala vam!
• Komunikacijske veštine na svim planovima, ne samo u školi, sa praktičnim zadacima - to bi bilo interesantno, i problemi starešinstva.
• 
• Pomoći će mi u daljem radu i privatnom životu.
• Od svakog seminara očekujem da nešto naučim. Seminar koji ste održali zadovoljava taj zahtev i kriterijum.
• Zadovoljna sam učešćem na seminaru.
• Seminar je bio izuzetan i žao mi je što još nije trajao.
• Savršeni ste. Boljem seminaru nisam prisustvovala. Stekla sam znanja koja ću i primenjivati.
• Iskrene čestitke!