Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.87
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.83
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.90
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.80
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.90

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve pohvale!
• Lepo isplaniran svaki trenutak.
• Odličan seminar!
• Hvala Vam na unapređenju mog rada, nadam se budućoj saradnji.
• Dođite opet! Obavezno!
• Dopada mi se način izlaganja.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Svojim radom, razmenom mišljenja između sebe i sa članovima autorsko realizatorskog tima, učesnici (skoro svi) su obezbedeli da sve stvarne vrednosti ovog programa budu sagledane i prihvaćene – umeti prepoznati (i izgraditi) mrežu unutrašnje i spoljašnje podrške za svaki njihov problem, ili za onaj koji ga ima učenik, odnosno porodica.
Anilaze i rešenja značajnog broja grupa za niz stvarnih situacija koje su predložili učesnici, a u završnici autorsko realizatorski tim (9 „diplomskih“ radova), na momente su bili zaista izuzetni, u meri da se mogu smatrati jasnim dokazima da će veliki broj učesnika i kolektiv u celini biti u stanju da uspešno primenjuju stečena znanja i veštine.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način prezentacije (probudila me posle par sati sna). Detaljna upućenost predavača u temu.
• O, da!
• Energija i govor tela (body langvage) predavača.
• Način izlaganja, veoma razumljivo, primeri iz prakse, uključenost učesnika).
• Sve.
• Tema je vrlo interesantna i korisna. Predavači, svaka vam čast!!! 
• +
• Kompletno i osmišljeno predstavljanje zadate teme.
• Sve pohvale, kao i obično. 
• Kaja i Bilja veoma jasno, precizno i konkretno govore o temi. Vrlo su prijatne i stvaraju još prijatniju atmosferu.
• Svidela mi se komunikacija.
• Izlaganje, razmena iskustava i mišljenja. Ukazivanje na moguća rešenja.
• Dinamika rada, komunikacija, primeri.
• Sve mi se dopalo.
• Dobra atmosfera, izlaganje i tematika.
• Način rada. Izlaganje predavača.
• +
• Sve. Konkretno, primenljivo, objašnjeno do najsitnijih koraka.
• Tema predavanja, način izlaganja i grupni rad.
• Dobra tematika, način izlaganja, atmosfera...
• Dobra tema, način izlaganja.
• Neposrednost, iscrpnost u objašnjenju, obilje novih informacija.
• Da.
• Tema, predavači kao i način na koji su nas motivisali da se uključimo.
• Uglavnom sve.
• Sve.
• Svidelo mi se.
• SVE, situacije iz škola koje su istinite.
• Praksa – ne terija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Vreme početka (probudila me posle par sati sna, u subotu jutrom.)
• Nemam zamerki.
• 
• Trajanje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Početak od 12h pa nadalje.
• Ne znam kako izgleda bolje! Zar može? 
• Uticaj muzike na tekuću problematiku (ipak smo muzička škola).
• 
• Još jedan ovakav dan.
• Imam poverenja u vas.
• Da bude kao danas.
• Više primera.
• Neka bude kao danas.
• Više pauza.
• 

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.87
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.83
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.87
• Planiranje..... 4.80
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.87
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.83
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.83 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bravo!!!
• Vidimo se opet!! 
• Seminar je odličan. Tema korisna. Preporučujem svim kolegama! Predavači odradili posao FENOMENALNO. Nije dosadno i suvoparno, učesnici su aktivni što mi se jako dopada. Bole, Biljo, Kajo, SVAKA ČAST!!! 
• Potpuno sam zadovoljna realizacijom ovog, kao i svih prethodnih vaših seminara.
• 
• Još!
• Sve pohvale!
• Jako zadovoljna seminarom, stečenim znanjem i novim informacijama korisnim za rad. Sve pohvale.
• Prezadovoljna sam seminarom; veoma zanimljiv i konstruktivan.