Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.90
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.97
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.90
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.96

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sjajan seminar.
• Seminar je odličan.
• Seminar je odličan. Voditelji spontani, odlični, krajnje stručni. Hvala.
• Hvala Vam što ste mi "dali" vetar u leđa! Izuzetno korisno!
• Nemam dodatna zapažanja.
• Prezentatori su bili odlični!
• Efikasno, kvalitetno, jasno, dobro.
• Vrlo korisno, vrlo praktično! Sjajni ste!
• Jasno, razumljivo, korisno, puno informacija može da nam pomogne u daljem radu.
• Veoma prijatna i otvorena atmosfera toka predavanja, podstiču na aktivnost svih učesnika seminara. Moj predlog je da se navedu primeri uspešnog rešavanja problema iz Vaše prakse.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Prepoznate i prihvaćene ključne vrednosti programa – podsticaj, podrška, osnaživanje, putokaz. Ostvareno takvo angažovanje učesnika koje je obezbedilo optimalno ostvarivanje planiranih ciljeva.
Do sada najupečatljiviji dokaz za autorsko – realizatorski tim Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju da su vizija i misija tima (od kojih se pošlo pre donošenja odluke o angažovanju na izradi i realizaciji programa stalnog stručnog usavršavanja) realne i ostvarive ako većina učesnika želi tokom trajanja da iskoristi sve potencijale programskih sadržaja, znanja, umenja i profesionalnog iskustva realizatora.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izuzetno interesantno, poučno, korisno i veoma mi se svidelo.
• Sve!
• Što je bilo malo teorije, puno praktičnih primera i konkretnih stvari.
• Seminar je dobro pripremljen i koristan.
• Da!.
• + + + + +
• Jasno, razumljivo, zanimljivo izlaganje. Dosta potrebnih informacija.
• Seminar je odličan, dobro pripremljen i dinamičan, sa stvarnim potrebama nastavnika. Bravo!
• Sve – informacije, konkretni primeri, predlozi (saveti), raspoloženje, kreativnost i energija predavača.
• Da.
• Da.
• 10+
• 
• Konkretni primeri iz realnog života.
• Sve što je prezentovano.
• Konkretni primeri i odgovori.
• Sve.
• Sve!
• Način prezentacije, primeri, radionice, stručnost predavača.
• Konkretni primeri i saveti.
• Što ima dosta primera iz prakse.
• Praktični primeri i spremnost da se odgovori na pitanja koje smo mi postavili i pomoć u određenim problemima.
• Precizno i jasno ukazivanje na moguća rešenja uočenih problema, pozivanje i ukazivanje na pravilnik.
• Sve! Najviše konkretni odgovori na naša pitanja.
• Od početka do kraja.
• Interakcija sa učesnicima. Dinamičnost.
• Vaše predavanje, interesantni ste i inspirativni.
• Zanimljivi ste kao i uvek 

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ništa.
• Još neki konkretan primer i malo manje teorije.
• Što su uzeti (navedeni) primeri suviše konkretni da bi nam poslužili kod svakodnevnih drugačijih problema.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ne sumnjam u vas da ste dobro osmislili.
• Nastavite tako!
• Manje da govore više njih u isto vreme.
• Nastavite tako!
• Neka bude kao danas i super ste!
• Više prakse!
• Radite kako ste zamislili!
• Da bude kao i danas.
• Još neki konkretan primer i radionicu.
• Da navedemo neke od svojih primera iz svakodnevne prakse.
• Otvorenost, spontanost kao i danas.
• Bar 2 radionice 
• Više konkretnih primera i predloga.
• Nastavite na isti način 

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.97
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.97
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.93
• Planiranje..... 4.97
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.97
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Dodati primere iz prakse. Hvala vam.
• Može li još jedan seminar sa Vama!? Vi radite i u našu korist.
• Sjajni profesionalci, sadržaji odabrani od velike pomoći u primeni prakse.
• Nastavite tako.
• Voditelji su izuzetni! Neposredni su i pristupačni, konkretni i kreativni. Jedini, možda, koje sam upoznala da toliko shvataju poziciju prosvetnog radnika i njegove realne potrebe. Ovo je treći seminar sa njima – razlikuju se od svih ostalih voditelja. Ovakvi ljudi su neophodni svakoj školi.
• Izuzetno ste stručni i „potkovani“ znanjem. Mogla bih danima da Vas slušam jer imate mnogo toga da kažete i da nas naučite!
• Sve pohvale!
• Seminar je odlično osmišljen i realizovan. Ne bih ja tu ništa menjala!
• 10+
• Sjajni ste! Vrlo značajan seminar! Nadamo se i očekujemo sledeći Vaš seminar!
• Hvala na dragocenim informacijama, savetima i podršci!
• Svaka čast na pruženoj podršci i veliko hvala za dragocene savete i informacije!!!
• Odličan seminar!
• Greška u bodovanju, trebalo bi 10 umesto5.
• Bravo! Očekivano dobar seminar! Svaka čast na stručnosti voditelja seminara! Hvala na pomoći u rešavanju problema.
• Seminar je odličan!
• Svi komentari za seminar su veoma pozitivni i u superlativu. Moj predlog je da navedete primere uspešnog rešavanja problema koji su slični problemima iz naše prakse. Hvala!