Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.89
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.86
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.82
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.75
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.79
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.86
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.64
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.82
Prosečna ocena za seminar: 3.83

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar kojim ćemo pre svega pomoći sebi.
• Potrebno je da traje dva dana jer je tema takva.
• Veoma interesantno i korisno
• Primeri iz prakse realistični, emotivni, bolni. Pomoći će da bolje i uspešnije radim.
• Svi mi imamo ulogu "lampe" - za decu, učenike, roditelje, muža, prijatelje.
• Ovaj seminar će mi pomoći da bolje razumem sebe, svoje emocije kao roditelja i prosvetnog radnika.
• Korisno.
• Stekla sam korisna saznanja.
• Još ovakvih seminara!!!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Već standardna prisutnost kategorije učesnika koji su tokom zajedničkog rada osvešćeni da je reč o programu „kojim ćemo pre svega pomoći sebi“, tj. omogućiti „da bolje razumem sebe, svoje emocije kao roditelja i prosvetnog radnika“.
Predlozi jednog broja učesnika o produženju trajanja seminara na dva radna dana.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.82
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.75
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.79

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.64
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.82
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.82
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.89 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Ovakvu vrstu obuke treba da prođu svi zaposleni.
• Sama tema zahteva trajanje 2 dana. Nažalost, trajalo je samo 1 dan.
• Veoma sam zadovoljan!
• Seminar bi imao još više efekta ako bi bio raspoređen u 2 dana.
• Primere iz prakse umesto pred svim učesnicima, zbog čuvanja i zaštite podataka i prepoznatljive situacije bilo bi dobro omogućiti da učesnici seminara, koji to žele na diskretniji način ispričaju ili napišu (opišu) bez javnog izlaganja. Hvala.
• Seminar je bio dobar.
• Veoma koristan seminar! Nastavite ovako!
• Više ovakvih seminara, tema je interesantna.
• Veoma koristan i bitan seminar i ne samo primenljiv za situacije u školi.
• Veoma korisna saznanja.
• Samo tako!
• Samo tako nastavite!
• Još ovakvih seminara!!!