Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.97
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.97
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.87
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.96

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve naj, naj.
• Seminar mi je mnogo značio u smislu obuke o komunikaciji koja je neophodna savremenom obrazovanju i načinu rešavanja konflikata.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Da su učesnici bili najaktivniji i najuspešniji u realizaciji onih delova programskih sadržaja gde je to bilo i najbitnije – rad u manjim grupama i na nivou cele grupe pri analizi stvarnih problema iz njihove svakodnevne prakse.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Svideo mi se način izlaganja i teme o kojima se razgovaralo.
• Način izlaganja i prijatna atmosfera.
• Sve je bilo deobro.
• Radionice i način komunikacije.
• Da.
• Sve.
• Predavanje o prevazilaženju konflikata.
• Tema, način izlaganja, primeri, zanimljivo.
• Tema, primeri.
• Tema, način izlaganja.
• Način izlaganja, teme.
• Teme sa kojima smo se bavili; Primeri i predlozi kako se prevazilaze konflikti.
• Svidelo mi se zaista sve. Bilo je korisno i interesantno.
• Tema, primeri, način izlaganja.
• Sve je bilo dobro.
• Način izlaganja, radionice.
• Način izlaganja, komunikacija.
• Sve mi se svidelo!
• Sve!
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Primeri o empatiji (priča iz više uglova).
• Sve.
• Sve.
• Sve.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Požurivanje da se ispune ankete. Preambiciozno je očekivati da se za 5 minuta opišu tako delikatne situacije.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više multimedijalnog sadržaja i primera iz prakse.
• Kraće pauze.
• Preporučiti gde naći i pročitati zakone i pominjana pravila – preporuka literature.
• Ostanite isti!
Još testova.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.83
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.90
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.87
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.83
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.83
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.80
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.80
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Volela bih da prisustvujem i drugim temama Vaših seminara. Nadam se da će ih biti. Prvenstveno ste dobri ljudi, a i profesionalno veoma uspešni.
• Još vaših seminara!
• Samo pohvale.
• Odličan utisak! Odlične teme, lepo osmišljen! Rado bih prisustvovala i još nekom ovakvom seminaru.
• Što više konkretnih primera.
• Ostanite isti.