Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.50
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.73
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.17
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.50
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.17
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.67
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.33
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.67
Prosečna ocena za seminar: 3.56

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Šteta što ne traje još neki dan.
• Sjajan seminar i predavači.
• Seminar je bio koristan.
• Vrlo korisno predavanje i uvek nešto novo čujemo.
• Bilo bi zanimljivije da ima manje teorije, da se daju konkretniji saveti (nama nepoznati) i da se govornici smenjuju.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo dobar izbor konkretnih situacija koje su učesnici ponudili u drugom radnom danu za zajedničku analizu i procenu mogućih rešenja sa aspekta očuvanja i jačanja individualnog autoriteta i autoriteta škole kao institucije.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije bilo problema, ali je analiza obavijene evaluacije pokazala da jedan broj učesnike nije ni pokušao da iskoristi mogućnosti koje je autorsko realizatorski tim ponudio na samom početku seminara.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da.
• Odlično.
• Tema seminara.
• Da.
• Sve.
• Dobra komunikacija, zanimljivi i korisni primeri.
• Dinamika rada.
• Sve mi se svidelo!
• Sve.
• Sve mi se svidelo.
• Stavljanje akcenta na stvari koje su praksi poznate, a nismo o njima razmišljali na taj način; Korisne informacije.
• Seminar je odrađen vrlo profesionalno, veoma sam zadovoljan.
• Zanimljivi predlozi za rešavanje problema.
• Pristup pojmu Autoritet, i način da on može da se gradi.
• Sve.
• Konkretni primeri.
• Da, konkretni primeri iz prakse.
• Zastupljenost radionica.
• Sve 
• Predavanje u I delu – def. autoriteta i sl.
• Dinamično i zanimljivo (primeri i detalji).
• Konkretni primeri sa predlozima.
• Ništa.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Jako mi se dopalo.
• Dužina trajanja.
• Nemam zamerki.
• Kraći uvod.
• Formalno pristupanje problemu.
• Previše sam bila aktivna 
• Neki predlozi za koje smatram da nisu uvek primenljivi.
• Dugotrajnost seminara i preterana količina teorije, malo prakse.
• Nema 
• Trajanje seminarskog dana – teško se održava koncentracija.
• Osnovne postavke i pretpostavke nisu objašnjene (poneki pojmovi i njihova veza.
• Insistiranje na nerealnim procenama časa (nema se vremena da ocenjujemo životne pozicije, scenario učenika)
• Zato što nije primenljivo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da mi postavljamo Vama naše realne situcije iz škole (Kako biste ih Vi rešili? Agresija učenika prema nastavnicima; Psovanje upućeno nastavniku)
• Nemam predlog, zadovoljna sam.
• Da se skrati malo.
• Više dijaloga u radionici sa primerima.
• Očekujem da će i sutra biti kao i danas!
• Nemam ideju.
• Radite kao i do sada.
• Nemam ideju.
• Još više primera iz prakse.
• Još primera iz prakse.
• Nemam pojma 
• Više konkretnih situacija i rešenja.
• Više radionica.
• Da bude kraći vremenski rok.
• Ma, znamo se 
• Kraće vreme, više primera.
• Više prostora za diskusiju.
• Skratiti.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.03
• Autoritet.... 4.30
• Disciplina ..... 4.13
• Liderstvo..... 4.33
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.20
• Testovi autoriteta… 4.33

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.60
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.67
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.67
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.63
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.50 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Odlično vođenje, povezivanje sa temom, analiza prakt. situacija.
• Nemam predloga. Seminar je profesionalčno odrađen i veoma sam zadovoljan. Sve najbolje u daljem radu.
• Sve pohvale. Visoka profesionalnost predavača.
• O.K.
• Veoma koristan seminar. Aktuelne teme. Primenljivo. Odlični predavači – KOMPETENTNI i ZANIMLJIVI.
• Ma super ste. Ništa ne bih menjala, osim da se vidimo na još nekom seminaru. 
• Treba koncipirati bolje teorijske osnove seminara.