Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.92
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.88
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.73
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.77
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.81
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.77
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.92
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.92
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.85
Prosečna ocena za seminar: 3.85

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve pohvale za predavače! Odličan seminar 10+.
• Zadovoljna sam ovim seminarom. Tačno je da ne možemo sve sami.
• Ovakve seminare treba posebno istaći u Katalogu MPNTR. Uvek veoma korisni i konkretni sadržaji, primenljiv u praksi.
• Samo nastavite na ovaj način!
• Sve pohvale!
• Divni ste!
• Bravo za dinamiku i energiju koju nam dajete. Zaista ne možemo sve sami, ali znamo da imamo Kaju i Boška.
• Izuzetno lepo predavanje, sve pohvale. Blago Bolu kakvu ćerku ima.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Konstatacija većine učesnika u završnici seminara da svaki stvarni problem nastavnika ili učenika ima drugačiju dimenziju ako se prihvati osnovni moto ovog programa „Ne možeš sve sam!“, odnosno ako se prepoznaju i aktiviraju elementi unutrašnje i spoljašnje mreže podrške.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo. Završna evaluacija je potvrdila postojanje učesnika sa potpuno drugačijim stavom u odnosu na sve ostale učesnike prema seminaru i sopstvenoj ulozi u njegovoj realizaciji, ali to nije uticalo na konačne ishode zajedničkog rada.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Rešavanje komkretnih situacija i saznanje da su problemi rešivi.
• Dinamika i korišnjenje našeg iskustva.
• Zanimljiv pristup i komunikacija sa polaznicima seminara.
• Sve i predavači i teme.
• Konkretnost, stručnost i spontanost.
• Sve.
• Praktičan rad! Konkretne situacije.
• Odnos edukatora prema učesnicima, poštovanje tuđeg vremena.
• Konkretne situacije i primeri iz prakse.
• Sadržaj. Praktičan rad.
• Sadržaj i predavači.
• Aktivnosti. Konkretni primeri. Raznolikost.
• Svidelo mi se sve, od pristupa materiji i načina ophođenja, do konkretnih primera i ohrabrenja.
• Apsolutno sve.
• Apsolutno sve!
• Svidelo mi se sve.
• Sve, organizacija, način predavanja.
• OK. SVE.
• Direktnost, neposrednost – elokventnost – maštovitost profesionalnost – iskustvo.
• 10+
• Sve mi se svidelo
• Konkretni primeri i rešenja. Pričamo o realnim problemima u školama.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• To što vladate naterijom. Mnoštvo praktičnih saveta. Neposrednost u nastupu.
• Tema, efikasnost, vezanost za praksu, konkretnost....

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Toga nema.
• O-
• To što mi jedan deo izlaganja bio pomalo smarajući – poznato, i što imam utisak da nešto ostane nedorečeno – iza ograde...

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Što više primera iz svakodnevne prakse!
• Raditi isto!!
• Da ostane isto ovako.
• Kao i danas 100%.
• Nastavite tako.
• Više kraćih pauza.
• 
• Znam da će biti dobro!
• Što efikasnije i kraće!
• Neka bude kao danas.
• Nastavite tako!
• Da se malo bolje čujemo i razumemo i da ne liči na šou program...

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.88
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.88
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.92
• Planiranje..... 4.81
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.65
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.88

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.92
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nemam komentara.
• Samo nastavite!
• Dođite nam opet, hvala puno!
• Super, nastavite tako. Volela bih da se i dalje družimo!
• Samo nastavite tako!
• Vidimo se uskoro ponovo! Čekamo vas!
• Dođite nam opet!!!
• 
• Ne menjajte se!
• Odlični ste, nastavite tako!