Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.87
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.67
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.87
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.90
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.87
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.89

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Predavači su bili na nivou. Dosta sam naučio iz ovog predavanja.
• Nadamo se da će biti više sličnih sadržaja seminara jer smo učili i uživali. Sve pohvale organizatoru i autorima.
• Veoma uspešan vid edukacije.
• Prezadovoljni smo, sve je potpuno jasno.
• Sve je bilo toliko detaljno i sa mnogo truda, prezadovoljna sam
• Zanimljive teme, odlični primeri, dobra komunikacija predavači-slušalac
• Trebalo bi realizovati više sati ovu temu.
• Bolje sam upoznao kolege.
• Prezadovoljni smo, sve je potpuno jasno.
• Sve je bilo super.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Programski sadržaji, koje su akreditovani za kompetenciju K1, kao i način njihove realizacije, dobili su pohvale i značajnu podršku od vrlo kompetentne strukture učesnika u kojoj su bili zastupljeni i lekari.
Uspostavljena izuzetna atmosfera i skoro optamalno ostvareni postavljeni ciljevi i zadaci seminara.
Sa nestrpljenjem se očekuju informacije o postseminarskim efektima

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.67
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.67
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.67

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Poučno, svakom bih preporučio.
• Posećujte nas češće.
• Odlično organizovano, ali malo zamorno. Možda organizovati iz nekoliko delova (2-3 dana). Pažnja opada pojedincima, a sve je važno.
• Izuzetno koristan seminar, mnogo mi znači. Nadam se da će mi pomoći u daljem radu.
• Izuzetno korisno i zanimljivo.
• Prezadovoljna sam.
• Ilustracije – primeri odlični. Predavači se dopunjuju.
• Sve je dobro pripremljeno, treba proširiti temu na više sati.
• Može to mnogo bolje, jednostavnije.
• Više test situacija! Hvala na divnom iskustvu!
• Kao i do sada (ovo mi je treći vaš seminar) – divno, interesantno.
• Veoma sam zadovoljan.
• Prezadovoljni smo.
• Prezadovoljni smo.
• Edukativan seminar: zanimljiv i vreme brzo prošlo (proletelo), kooperativnost saradnje na zavidnom nivou.
• Veoma zanimljiv i koristan.
• Izuzetno zanimljiv i koristan seminar.