Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.83
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.90
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.87
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.92
Prosečna ocena za seminar: 3.92

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zadovoljan.
• Mnogo rečenog se može primeniti u radu.
• Primeri iz praktičnog života objašnjeni i obrazloženi sa povratnim informacijama.
• Obuka mi je pomogla da sa sigurnošću mogu tražiti pomoć na pravom mestu.
• Konkretni primeri i koraci delovanja i mogući ishodi - "da se zna na čemu smo" - pa idemo dalje.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobra radna atmosfera i kvalitetni ishodi rada u malim grupama pri analizi stvarnih problema i traženju optimalnih rešenja.
Prisustvo i aktivno učešće predstavnika lokalne samouprave – načelnika odeljenja za društvene delatnosti.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Vođenje, primeri, staloženost.
• Primeri iz prakse.
• Da, u potpunosti!
• Sve mi je bilo OK!
• Sve m i se svidelo.
• Puno konkretnih primera, voditeqi su interesamtni.
• Tema, konkretni primeri.
• Tema, primeri.
• Zanimqivo predavanje.
• Puno konkretnih primera.
• Uglavnom sve,
• Puno konkretnih primera.
• Tema je zanimqiva.
• Opisi konkretnih situacija i učenje sa primerima.
• Rasprava i diskusija.
• Da, svidelo mi se predavamje kroz primere!
• Da, posebno primeri iz prakse.
• Izlaganje i analize.
• Svidela mi se diskusija i rasprava o problemima.
• Sve je bilo dobro.
• Izlaganje voditelja.
• Bilo je veoma poučno.
• Sve.
• Konkretni problemi i rešavanje problema. Stručno.
• Sve.
• Sve je u redu.
• Sve je OK!
• Tema, aktivno učestvovanje nastavnika.
• Teme sa seminara. Prijatna atmosfera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve OK.
• Nije bilo kafe .
• Sve je dobro.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Broj telefona ako nam zatreba za pomoć.
• Skratiti!
• Manje čitamja sa slajdova.
• 5 ninuta dužu pauzu.
• Malo kraće da traje.
• Da kraće traje.
• Kafu i ubrzaniji tempo.
• Rešavawe konkretnih situacija u odeljenju.
• Movi primeri situacija.
• Nove primere. Pitanja i odgovore.
• Pitanje i odgovore za sve!
• Sve je bilo stručno.
• Primeri iz prakse i njihova rešenja.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.93
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.83
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.83
• Planiranje..... 4.83
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.73
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Fantastični ste!!!
• Super!
• Nadam se da će rad socijalne ustanove i škole uvek prepoznati i na dobrobit deteta i nas odraslih olakšati život u zajednici.
• Nemam komentar, Super.
• Više ovakvih seminara