Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 51-6: Osnovna škola

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.83
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.76
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.79
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.76
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.97
Prosečna ocena za seminar: 3.87

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Vrlo ste jasni.
• Obuka je vrlo korisna, kreativna i inspirativna i primenljiva u praksi. Predavači su jako pozitivni i predusretljivi.
• Bila je dobra atmosfera i konstruktivni razgovor. Bilo bi efikasnije da nismo umorni zbog završetka školske godine i vikenda.
• Vrlo koristan seminar
• Sjajni ste! Volela bih da prođem i sve vaše druge seminare!
• Veoma korisno, zanimljivo, konkretno.
• Još neki seminar ovog tipa.
• Veoma uspešan seminar.
• Realizatori su odlični.
• Veoma korisno iskustvo!
• Izuzetno koristan seminar. Vrlo sam zadovoljna.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Škola je napravila napravila pravi izbor programa u pravom trenutku. Učesnički sastav (2/3 kolektiva), odnosno njegov većinski deo, učestvujući u analizi aktuelnih problema i razmenjujući mišljenja sa voditeljima, jasno su pokazali da poseduju potencijal i želju da stečena znanja i veštine pretoče u svakodnevnu vaspitno-obrazovnu praksu.
Direktorka škole, kao učesnik seminara, na najjasniji mogući način je potvrdila ličnu spremnost i izuzetno raspoloženje da škola planski i sistematski unosi one promene koje su prioritetne, a za koje postoje svi preduslovi za uspešnu realizaciju.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Dijalog između edukatora i učesnika.
• Bilo je dinamično i kreativno i poučno.
• Da, veoma!
• Kreativne radionice, raznovrstan sadržaj, prijatni i qubatni predavači koji su veoma otvoreni za komunikaciju.
• Vrlo mi se svidelo. Teme prepoznajem U saglasju sam sa zakqučcima u smislu postupanja.
• Zanimljivo.
• Zanimljivo, prijatmo. Biljana sjajna – prijatan glas zanimljive ........ (nečitko)!
• Rad u grupama. Izneto i naučeno ono što je primenljivo u praksi.
• Jako mi se svidelo!
• Sve mi se dopalo: tema, način izlaganja, atmosfera, nova saznanja...
• Predavanje o asertivnosti.
• Atmosfera na seminaru; Upitnici (saznala sam nešto više o sebi); Predavanje o emocijama.
• Dosta korisnih saveta.
• Isprepletani govor, smirujući tom. Dinamika priče i radnih zadataka.
• Dinamika rada, interesantni primeri.
• Anketiranje upitnikom, zabavmo, istinito. Široka tema, ima materijala za 5 dana rada.
• Način izlaganja.
• Način izlaganja, zanimljivi primeri.
• Da.
• Dinamičnost, raznovrsnost aktivnosti.
• Svidele su mi se sve teme i to što možemo reći i svoja mišljenja i dolazimo zajedno do odgovora i rešenja.
• Da, sve mi se uglavnom svidelo.
• DA.
• Upoznavanje – saznanje o sebi.
• Da.
• Da, posebno primeri iz realnog života - prakse.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Teorija (u nekim oblastima) bez praktičnih uputstava.
• Možda malo više priče (učešća) učesnika seminara.
• NE

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ne sumnjam u vas.
• Nastavak.
• Nastavak.
• Nemam zamerki. Sve je bilo predstavljeno na jako interesantan, zamimljiv i duhovit način!
• Još primera iz prakse psihoterapeuta.
• Da sve što je teorijski objašnjeno, bude propraćeno praktičnim uputstvima (Primenljivim).
• Ubrzaniji rad.
• Više smeha.
• Da svi učesnici seminara aktivno učestvuju sa svojim predlozima.
• Više vežbi (primera).

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.86
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.86
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.90
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.83
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.86
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.90

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Uloga medijatora je jasnija kao i postupak – koraci medajicije.
• Usvojena nova znanja i veštine koja su vrlo korisna u praksi.
• Hvala na podršci u rešavanju naših problema i želji da sarađujemo u budućnosti.
• Veoma sam zadovoljna onim što sam saznala na ovom seminaru.
• Nastavite sa ovakvim pristupom seminarima.
• Uglavnom posećujem seminare posle kojih pomislim da sam protraćila dragoceno vreme. Ovaj seminar je nešto sasvim drugo – puno korisnih saveta i praktičnih situacija. Sve pohvale 
• Sjajni ste. Samo tako nastavite.
• Više sličnih seminara.
• Nastavite istim tempom. Sjajni ste!!!
• Potpuno sam zadovoljna.
• Više literature i konkretnih životnih primera kako bi unapredili rad kao odeljenjski starešina.
• Seminar je odličan. Naučili smo dosta toga što ćemo primeniti u praksi.
• Veoma poučan seminar, dosta primera. Sve najbolje o voditeljima, o predavanjima.