Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-1: Za OŠ

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.70
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.94
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.93

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA

 Seminar mi je mnogo značio, zadovoljio moje potrebe...
 Zanimljivo!
 Sve je super!
 Ništa ne menjati.
 Da seminari budu radnim danima (iz 5 škola po 4-5 zaposlenih da časovi budu pokriveni).
 Samo tako nastavite!
 Nastavite tako!
 Sve je bilo izuzetno.ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Stalna, korektna i efikasna razmena mišljenja između učesnika i realizatorskog tima. Raspoloženje i spremnost učesnika da svojim ponašanjem i inicijativama daju poseban pečat realizaciji programa i time obezbede dodatni kvalitet. Visoka korelacija prethodno navedenih stvari sa ocenama koje su učesnici zapisali u upitnik Zavoda i evaluacionu listu autora.Zadovoljstvo učesnika činjenicom da je svako od njih dobio komplet edukativnih materijala u elektronskoj formi (izabrani tekstovi, prezentacije, uputstvo za rad sa učenicima).

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nikakvih problema nije bilo

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.90
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.87
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.77
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.97
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.57

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.80
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Samo napred!
• Predavači jasni i koncizni. Ciljevi seminara u potpunosti ispunjeni.
• Seminar je visoko kvalitetan. Malo više materijala (štampanih za poneti kući).
• Imam utisak da će mi seminar koristiti u radu sa učenicima. Imam nameru da na ČOS uradim radionice! Hvala!
• Odličan i koristan seminar! Sve preporuke.
• Veoma sam zadovoljna seminarom. Mislim da je veoma sadržajan i zabavan.
• Pri identifikaciji konflikata u školi dovesti do kraja moguća rešenja sukoba.
• Sve u najboljem redu zamišljeno i realizovano. Nemam primedbi a ni sugestija. Sve pohvale!!! 
• Sve je bilo korektno. seminar je bio zanimljiv i poučan.
• Predlažem da bude više ovakvih seminara. Seminar je po mom mišljenju veoma zadovoljio moja osećanja, zadovoljio moje potrebe za kreativnošću, integritetom,zaštitom, inspiracijom, skladom, razvojem, raznovrsnošću, spontanošću, mirom, uživanjem,toplinom, jasnoćom, prihvatanjem... Jednom rečju ODUŠEVLJENA SAM! 
• Profesionalno, primereno, zanimljivo. Više i češće ovakvih seminara i radionica. Hvala i Vama!Predlažem da ovakvih seminara bude što više.