Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...4.00
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.97

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Predavači su izuzetno energični i angažovani sa ciljem da prenesu što više znanja i iskustva iz različitih životnih situacija.
• Svaki vaš seminar je odlično urađen i meni lično je pomogao u rešavanju raznih situacija, uglavnom konfliktnih. Sve pohvale i radujem se daljoj saradnji.
• Trebalo bi prilagoditi deo programa muzičkoj školi.
• Odlični predavaći, naučeno mnogo toga.
• Predavači su odlični! Bravo! Sve pohvale!
• Drago mi je da ste mnogo bolji nego prošli put. Seminar drži pažnju, predavači su mnogo bolje sinhronizovani. Tema je veoma korisna i zanimljiva. Samo tako nastavite.
• Predavači su stručni, kreativni, spremni da pomognu i objasne. Svaka vam čast!
• Odlični ste, hvala od srca!
• Odavno se nisam ovako dobro osećala na seminaru. Predavači odlični, jasni i zanimljivi.
• Ovakvi predavači i ljudi su nam potrebni.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno raspoloženje učesnika za druženje, zajednički rad i njihova neposredna zainteresovanost za ishode tog rada.
Pri realizaciji nekih programskih sadržaja ostvareni su do sada nezabeleženi rezultati, što, pored ostalog, posebno ukazuje i na ostvarenu kompaktnost grupe (učesnici su bili iz tri škole) i stalno prisutan visok nivo motivisanosti za rad.
Uspešnost realizacije ovog seminara na najupečatljiviji način je pokazala da prostor, oprema i mikroklimatski uslovi za realizaciju ne moraju da budu razlog za rezultate slabije od očekivanih, tj. planiranih.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način na koji predavači izlažu (Kaja), veoma zanimljivo...
• Predavač – Kaja je jako interesantna, i način njenog izlaganja je odličan. Bravo!
• Svidela mi se komunikacija i posvećenost predavača.
• Sve.
• Sve.
• Način izlaganja teme. Svidelo mi se što je akcenat stavljen na razgovor, a ne na čitanje slajdova.
• Način komunikacije predavača sa učesnicima na seminaru, dosta korisnih stvari koje smo naučili...
• Stručnost i profesionalnost.
• Izlaganje predavača. Pomaže mi da unapredim svoje metode i stavove prema deci, roditeljima i kolegama.
• Profesionalnost.
• Odličan predavač. Sve pohvale. Koristan seminar.
• Način izlaganja na datu temu, primeri.
• Posebno film o poslušnosti.
• Tema, način komunikacije i tok seminara. Zanimljivo.
• Izlaganje predavača, atmosfera.
• Sve mi se svidelo – i predavanje i komunikacija sa učesnicima. Nikad nisam pohođala interesantniji seminar.
• Tema, način izlaganja i komunikacija.
• Tema, predavači, način prezentovanja.
• Sve mi se svidelo.
• Što ću moći da primenim saznanja i znam da sam sada „vakcinisan“. Hvala.
• Način rada, sadržaj, predavači, dinamika...SVE!
• Zaista sve, odnos, komunikacija, tema, predavači.
• Opuštena komunikacija i prezentacija teme seminara.
• Teme, ideje, saveti.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Možda preopširna tema.
• Vreme – predugo traje sam seminar.
• Još nisam uočila stvari koje mi se ne sviđaju.
• Malo više primera iz prakse.
• Sve je bilo OK.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Predlažem da ostanete isti 
• Da budete opušteni i ležerni. Cve najbolje.
• Više interakcije među kolegama.
• Više uključivanja u rad sa praktičnim primerima.
• Više komunikacije.
• Situacije (konkretne).
• Sve po planu i dogovoru.
• Nemam predloga.
Samo tako nastavite 

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.93
• Autoritet.... 4.90
• Disciplina i pozitivno vaspitanje ..... 4.83
• Liderstvo..... 4.80
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.90
• Testovi autoriteta… 4.90

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veliko mi je zadovoljstvo prisustvovati na vašim seminarima, jer ste drugačiji od drugih. Puno uspeha u daljem radu.
• Divni ste! Očekujemo vas u našoj školi ponovo!
• Preporuka za sve škole!
• Super ste! Mnogo toga sam naučila na seminaru. Odlični su predavači!
• Hvala na „vakciini“. Značiće mi kroz život i rad.
• Više izlaganja samihpolaznika seminara!
• Korisno i inspirativno. Nastavite da se usavršavate.
• Ushićen, željan da još traje i da se ponovi.