Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.93
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.87
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.93
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.93
Prosečna ocena za seminar: 3.93

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar koji će pomoći profesorima u školama gde učenici imaju slabiji uspeh (pri upisu u prvu godinu).
• Sjajni ste!
• Jedva čekam ponovni susret i priliv pozitivne energije i entuzijazma.
• Sjajni tim, sjajni učesnici - sve pohvale!!!
• Nastavite tako.
• Bravo za tim!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje autorsko-realizatorskog tima dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Operativna spremnost učesnika seminara da već sutra (22 juna) na sednici Nastavničkog veća predlože konkretne mere za primenu stečenih znanja i umenja na rešavanju nekih aktuelnih problema koje su identifikovali sami učesnici.
Javno izjašnjavanje značajnog broja učesnika da su na ličnom planu veoma osnaženi za uspešno rešavanje problemskih situacija koje ih opterećuju, a koje do sada nisu mogli adekvatno da reše.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izuzetno.
• Teorija i primeri – dobra kombinacija; Rešenja za konkretne situacije.
• Zanimljiv način izlaganja.
• Da.
• Svidelo mi se.
• Svideo mi se pristup problemu i konkretan savet.
• Zanimljivo, korisno, konkretno.
• Zanimljive teme i izlaganje.
• Sve – tema, radionice i naše učešće na seminaru.
• Komunikacija, atmosfera.
• Sve mi se svidelo, komunikacija, organizacija, satnica.
• Prijatno je, zanimljivo.
• Svidelo mi se što je ukazano da zapažamo, ........... (nečitko). .......... (neč.) pretpostavke da budemo svesni da ne možemo sve sami.
• Rešenje problema učenika, jer sam i ja imala sličnih problema.
• Predlozi za rešenja problema iz pedagoške prakse, komunikacija.
• Posebno angažovanost učesnika.
• Primeri iz prakse.
• Sve je zanimljivo i primenljivo.
• Sve teme su mi se svidele.
• Svidelo mi se.
• Način predavanja, primeri, radionice.
• Sve teme.
• Da.
• Jako sadržajno, zanimljivo.
• Sve.
• Sve. Interesantno i poučno.
• Način rada, mogućnost aktivnog učestvovanja, razmena mišljenja, puno stvari koje će mi pomoći u radu.
• Način izlaganja, komunikacija sa učesnicima, količina naučenog.
• Sve mi se svidelo.
• Rad po grupama.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je u redu.
• Malo pauza.
• Nemam zamerki.
• Nikakvo konkretno rešenje nije dato, kako da rešimo problem.
• Mikroklima.
• Sve je bilo odlično!

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Razradimo temu dalje i dublje.
• Očekujem da će biti još interesantnije, konkretizovano, drži pažnju.
• Komunikacija vezana za konkretne primere.
• Ostati na konkretnim problemima i rešenjima.
• Samo nastavite tako.
• Vežće angažovanje nastavnika.
• Neka ostane sve, ništa ne menjati.
• Nema zamerke – sve je bilo OK.
• Ubaciti igricu.
• Konkretno šta i kako da postupimo u datoj situaciji.
• Sve isto.
• Provetriti prostoriju.
• Istim tokom!
• Ne može biti bolje.
• Više aktivnog učešća.
• Nastavite tako.
• Ne treba bolje.
• Sve je idealno, „hvala vam“!
• Možda malo više konkretnih situacija.
• Veću aktivnost učesnika po grupama.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.87
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.83
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.87
• Planiranje..... 4.90
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.73
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.90
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sjajni ste!
• Odličan ste tim i samo tako nastavite!
• Ljubimo vas ***
• Želela bih da svi učesnici unutrašnje i spoljašnje mreže odrade svoj posao kako treba.
• Divni ste i hvala vam!!!
• Sve ste bolji!
• Neko novo druženje u što skorije vreme!