Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.70
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.90
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.73
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.73
Prosečna ocena za seminar: 3.93

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ova ekipa održava vrlo interesantne i praktične seminare. Bravo.
• Jedan od zanimljivijih seminara na kojima sam prisustvovao! Seminar će biti jako korisno iskustvo u daljem radu!
• Odlični tema i sadržaj seminara, veoma primenljiva obuka.
• Sve pohvale Bilji!!!
• Seminar je došao u pravo vreme!!!
• Odlično.
• Izuzetan seminar, odlični predavači, dosta primera iz prakse.
• Seminar je u potpunosti zadovoljio moja očekivanja. Preporučujem ga i za druge.
• Seminar se dosta razlikuje od dosadašnjih u pozitivnom smislu.
• Bravo.
• Veoma koristan seminar.
• Seminar koji bi trebalo da prođu svi prosvetni radnici i zbog same teme seminara, a i zbog načina izlaganja i vođenja seminara.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Fina radna atmosfera, dobro raspoloženje učesnika i njihova spremnost za razmenu, dodatno su motivisali realizatorski tim da svojim angažovanjem ispuni očekivanja u onom najdelikatnijem delu - kako se izboriti za individualni autoritet i autoritet škole u realnim školskim situacijama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nisu postojali

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Praktične i korisne sugestije.
• Sve mi se svidelo. Tema je interesatnai primenljiva.
• Bilo je sjajno. Poučno, interesantno i sa dobrom energijom. Svaka čast.
• Način izlaganja, primeri, pozitivna energija...
• Način rada na seminaru. Zanimljiva tema.
• Upitnici, primeri iz prakse *CITATI IZ ROK PESAMA
• Tema, predavači.
• Tema jako zanimljiva.
• Sve je korektno!
• Interaktivnost.
• Vrlo dinamično i gestikulativno izlaganje.
• Interakcija, interpretacija, atmosfera, doručak i ručak, Biljin autoritet.
• Veoma mi se svideo način prezentacije.
• Sve: komunikacija, saradwa, primeri.
• Sjajni predavači, pozitivna atmosfera, dosta primera iz prakse, veoma koristan seminar.
• Svidelo mi se.
• 
• Da.
• Da.
• Nemam primedbe.
• Mnoštvo primera primenljivih u praksi. Dobra saradwa sa predavačima.
• Interesantna priča.
• Tema, da.
• Tema, način izlaganja, komunikacija.
• Tema seminara, način prezentovanja, spontanost.
• Način komunikacije, tema, saradnja sa grupom, energija. Sve je bilo odlično.
• EDobri primeri iz prakse., rešenja za nastale situacije.
• Dobra saradnja i atmosfera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je OK.
• Ne-upotreba klime.
• Mnogo teorije i uvoda.
• Nemam zamerki!
• Malo toga.
• Što je Kaja bila odsutna.
• Malo našeg učešća, a više predavača.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Zaustaviti „naporne“ kolege u primedbama.
• Da budemo produktivni kao i danas.
• Da ostane u istom ritmu.
• Uključite klimu, ostalo je totalno OK.
• Više Boška.
• Samo da se nastavi u ovom ritmu.
• Da Boško ne otvara vrata od zbornice astalno jer je promaja!
• Da prostor bude klčimatizovan!!!
• Da nastavite u tom stilu.
• Češće pauze.
• Konkretne situacije.
• Sve po starom (kao prethodnog dana).
• Da.
• Da Kaja ne ide nigde.
• Neka bude kao danas.
• Nastavite kao danas, sve je OK!!!
• Aktivna nastava.
• Nastavite u ovom pravcu.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.67
• Autoritet.... 4.90
• Disciplina ..... 4.57
• Liderstvo..... 4.63
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.90
• Testovi autoriteta… 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nemam predlog, a komentar je SUPER STE!!
• Nemam komentara.
• Samo tako nastavite
• Vidimo se uskoro sa novim sadržajima. Srećno!
• Odlična tema i sadržaj, odlični voditelji! Hvala.
• Sve je OK!
• Odlično.Svaka čast, vrlo osvežavajući seminar.Prvi seminar koji nas kao profesore razume i podržava. Dva sjajna dana!!!
• Zanimljiv seminar sa mnogo interesantnih primera. Dobri voditelji.
• Sjajni ste, samo tako nastavite.Napravili ste inovaciju i postali ste BREND!
• Bravo.
• Super ste.
• Da nam ponudite još neke teme za buduću saradnju.