Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ....................................3.85
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.55
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ......................................3.45
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici..........................................3.80
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...............3.45
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........................... 3.80
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada........................................... 3.75
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja........................................ 3.65
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke........................................3.65
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke............3.85
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.68)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga......................... 1
b) od kolega.................... 2
v) od ustanove u kojoj radim.........17
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..........................0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 1 (5%)
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1 (5%)
d) 60-79% ....... 7 (35%)
đ) 80-99% ........ 6 30%)
e) 100% ........... 5 (25%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 19 (95%)

b) NE.......... 1 (5%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Atmosfera i aktivnost učesnika u realizaciji programskih sadržaja predviđenih za drugi dan.
Individualni rad, rad u paru, grupni i zajednički rad na stvarnim situacijama u kojima je bio ugrožen autoritet nastavnika i škole kao institucije.
Stalni doprinos direktora škole kao učesnika po svim pitanjima koja su značajna za školu sada i ovde, čime je obezbeđen onaj kvalitet realizacije seminara koji se nikako drugačije ne bi mogao ostvariti.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. Samo neraspoloženje što sva mesta nisu bila popunjena.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA[/b]

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve.
• Komunikacija između voditelja i ostalih učesnika seminara, primeri rešenja važnih problema.
• Profesionalna neposlušnost.
• Razgovor o vrstama autoriteta i odnosu nastavnika prema deci.
• Priča, obraćanje, modeli rešavanja.
• Sve to što smo odradili za to relativno kratko vreme.
• Tema seminara, način predavanja, pristup.
• Vrlo!!!
• Sve.
• Konkretni primeri.
• Što nas „terate“ da budemo jaki; dobijamo konkretne odgovore.
• Dobijamo konkretne instrukcije.
• Aktivnost učesnika, predlaže se stroža kontrola ponašanja učenika.
• Tema i način organizacije.
• Najviše – savet kako reagovati u učionici u problematičnoj situaciji.
• Dinamika, interakcija, aktuelnost.
• Organizacija, zanimljive diskusije.
• Sve.
• Komunikacija – intenzivna! Što nema radionica koje se ne mogu primeniti u učionici.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Raskorak između sadržaja seminara i „metasistema“ Ministarstva prosvete, ali to nije krivica voditelja seminara.
• Nema primera praktične realizacije i efekata ovakvih stvova.
• Prvi deo o sistemu i delovima sistema.
• Nije sve primenljivo u praksi.
• Nema.
• Sve mi se svidelo.
• Vreme održavanja seminara (vikend).

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Neke stvari koje sam čuo bi bile dragocene da sam ih čuo pre 10 godina. Pošto sam na teži način došao do istih zaključaka sada samo dobijam potvrdu koja mi nije neophodna.
• Međutim preporučio bih da mladim kolegama – pripravnicima ovaj seminar uz korekcije bude obavezan.
• Više primera dobre prakse.
• Realne situacije.
• Još više praktičnih primera i situacija, što ste i sami najavili. 
• Nastavak priče.
• Da nastavimo istim tempom.
• Nastavite u istom smeru.
• I sutra ovako.
• Nastavite ovako.
• Praktičan rad.
• Više radioničarskog rada.
• Nastavak intenzivne komunikacije!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.20
• Autoritet.... 4.55
• Disciplina ..... 4.45
• Liderstvo..... 4.30
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.55
• Testovi autoriteta… 4.50

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.95
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.90
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.80
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.85
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.85 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Jedino – malo više prostora za Bilju.
• Dođite opet!
• Što više praktičnih primera i situacija, to bolje!
• Voditelji seminara su kvalitetno uradili posao.
• Divni ste. Gospođa Bilja ima glas – takav da treba više da priča.
• Seminar je zanimljiv.
• Iskustveno, praktično. Nastavite tako.
• Odličan!