Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .................................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika ....... 3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................................... 3.97
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.......................................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad............... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........................... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada........................................... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja........................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke........................................ 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke............ 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................2
b) od kolega....................1
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................5
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 0
đ) 80-99% ........ 5 (25%)
e) 100% ........... 25 (75%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno uvažavanje značaja svakog segmenta programskih sadržaja za ostvarivanje ciljeva ove obuke, uz maksimalnu osvešćenost učesnika da će im ovo dvodnevno druženje pomoći da unaprede sopstveni rad.
Spremnost i otvorenost za razmenu mišljenja koji su obezbedili optimalno uvažavanje prethodnih znanja i iskustava učesnika i njihova 100% potvrda da su ih realizatori podsticali u sticanju znanja i obezbeđivali povratne informacije na brojna pitanja.
Suštinska potvrda uspešne realizacije kroz izjašnjavanje učesnika na poslednje dve tvrdnje iz upitnika Zavoda:
- 5 učesnika ili njih 5% je procenilo da je 80-99% vremena na ovoj obuci upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja, a preostalih 25 (75%) snatra da je svo vreme bilo posvećeno pomenutim aktivnostima;
- svi učesnici bi svojim kolegama preporučili pohađanje ovog seminara.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Kao i obično sve je odlično.
• Konkretni primeri sa rešenjima.
• Način prezentovanja seminara, jasno istaknuti ciljevi i primeri prakse, a ne suvoparno iznošenje teorije.
• Veoma korisno izlaganje za moj posao. Primeniću u praksi.
• To što nije bila samo teorija, već i konkretni primeri i situacije iz svakodnevnog života.
• Komunikacija sa učesnicima.
• Veoma (tema, sadržaji) – poučno primenljivo.
• Kaja je fenomenalan predavač.
• Sve.
• Da.
• Tema, način prezentacije, komunikacija.
• Način izlaganja i tema.
• Prezentacija i tema.
• Sve mi se svidelo.
• Tema.
• Način izlaganja.
• Tema.
• Predavači, atmosfera.
• Tema i način izlaganja.
• Sve.
• Da, odlični ste.
• Sve.
• Tempo rada, zanimljivi primeri, efikasnost, šaljiv ton ponekad.
• Tema i jasno predstavljanje činjenica.
• Način izlaganja.
• Da, veoma!

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Primeri nemaju veze sa muzičkom školom.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nađite primere iz muzičkih škola.
• Nemam sugestije. Nastavite na isti način.
• Predlažem manje pauze.
• Da ima što više primera koji su kompetentni za sve probleme koje zaključe određena naučna istraživanja.
• Ništa novo.
• Nemam predloga.
• Ništa ne menjati !!!
• Ništa, bilo je super.
• 
• Opomenite kolege da ne pričaju.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 5.00
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 5.00
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 5.00
• Planiranje..... 4.97
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 5.00
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Samo tako nastavite, super ste, primeri, primeri i primeri (misli se na svakodnevni život); što ste i posedovali i prezentovali. Hvala vam što sam naučila nešto novo u ova 2 dana!
• Ništa dodati – ništa oduzeti. Sjajni ste!
• Veoma interesantna i aktuelna tema, prezentovana na veoma zanimljiv način.
• Tema je veoma važna. Hvala.
• Vreme provedeno na seminaru nisam ni osetila kako je proteklo.
• Sve je bilo odlično.
• Vrlo temeljno objašnjen postupak delovanja u vezi teme seminara. Izuzetno korisno znanje za poslovnu oblast kao i za ličnu, porodičnu.
• Navesti primere iz prakse muzičkih škola!