Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ....................................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ......................................3.70
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici..........................................3.87
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...............3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........................... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 16
v) od ustanove u kojoj radim.....11
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 5 (16.67%
đ) 80-99% ........ 11 (36.67%)
e) 100% ........... 14 (46.66%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Realizatori su uspeli da mi održe pažnju sve vreme, a inače ne volim seminare tj. nemam najlepše iskustvo.
• Sticanje veština i znanja koja su nam potrebna za svakodnevne, teške situacije u kojima se nalazimo.
• Zanimljivo, dinamično, praktično primenljivo.
• Predavanje, tema tj. seminar i predavači su divni, stručni, konkretni. Super je !
• Vrlo korisno, podsticajno!
• Da bi doprineli u radu sa decom i roditeljima potrebno je proći ovaj seminar jer doprinosi našim znanjima i veštinama!
• Tema je značajna, izuzetno nudi konstruktivne promene i ishode.
• Odlični!
• Seminar odgovara na aktuelna pitanja pedagoške prakse na veoma jasan, direktivan, konstruktivan i šarmantan način.
• U radnom odnosu sam 20 godina. Prošla sam razne i mnogobrojne seminare i obuke. Ovo je bio seminar koji mi je otkrovenje, predavači izuzetno stručni, saradljivi i maksimalno simpatični.
• Veoma korisno i poučno predavanje. Predavači na visini zadatka.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Na upečatljiv način potvrđeno da su vaspitači u domovima učenika (bilo ih je 77%) ciljna grupa za koju su programski sadržaji seminara u istoj meri značajni kao i za nastavnike u osnovnim i srednjim školama.
Učesnici su (i vaspitači i nastavnici iz osnovnih škola) prepoznali osnovne ciljeve programa i dali svoj doprinos njihovom što potpunijem ostvarivanju i to jasno potvrdili svojom procenom vremena koje je u okviru dva radna dana bilo posvećeno smislenim aktivnostima učenja.
Završni utisak je bio na nivou prethodnih konstatacija - svih 30 učesnika bi prporučili pohađanje ove obuke svojim kolegama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Predavanja drže pažnju. Zanimljivi predavači.
• Zanimljivo predavanje i korisno; predavači odlično vladaju materijom, odlični primeri.
• Što su vežbanja, prezentacija teme korisni za praksu..
• Jasnost izlaganja.
• Instrukcija.
• Konkretni primeri i jasno izlaganje.
• Podsticanje samopouzdanja učesnika.
• Jasni ste i veoma zanimljivi. Način izlaganja.
• Način predavanja (intonacija, ponašanje, gestikulacija). Tema je takođe korisna.
• Tema i konkretni primeri.
• Način prezentovanja teme. Komunikacija predavača sa učesnicima seminara.
• Zaista, samo pohvale! Razumljivo, konkretno, sa životnim primerima.
• „otkačeno“ (tj. da)
• Zaista sve mi se svidelo, način interpretacije, teme...
• Zaista sve, a naročito primeri iz realnosti.
• Veoma korisno predavanje, kako za posao a i za svakodnevnicu.
• Dinamično, drži pažnju, konkretno, razumljivo,
• Tema, način prezentacije, način komuniciranja sa nama sve troje predavača.
• Način rada, primeri, komunikacija.
• Zanimljivi predavači, prikazivanje realnih situacija i iznalaženje konstruktivnih rešenja.
• Pozitivna energija predavača i entuzijazam.
• Praktična primena naučenog.
• Pristup voditelja temi; ...tivnost (Napomena: možda kreativnost), teatralnost (u pozitivnom smislu).
• Sve je bilo zanimljivo i poučno.
• Jasan i definisan stav,pregledno izlaganje, šarmantno i zanimljivo.
• Sve mi se svidelo. Predavači su bogati iskustvom i znanjem.
• Tematika i organizacioja predavanja; predavači (prijatnost, elokventnost, primeri, zanimljivost).
• Divna i životna tema seminara, odlični predavači i predavanje, vrlo živahno dinamično predavanje.
• Bilja i Kaja su divne predavačice, na veoma zanimljiv i interesantan način vode seminar. Bole je mozak seminara.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam primedbi.
• Nemam primedbe.
• Da uđem u „tuđe cipele“.
• Češće ali kraće pauze.
• Bez primedbi.
• Mnogo pasivnog slušanja.
• Upadanje u reč i prekidanje među predavačima.
• Bez zamerki za sad.
• Sve mi se dopalo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera sa rešenjima.
• Sutra kao i danas. Svaka čast.
• Nastavak u sličnom kontekstu.
• Skraćenje trajanja.
• Vežba, vežba i samo vežba.
• Više konkretnih primera.
• Isto kao danas.
• Samo nastavite tako. 
• Bilo je konkretnih primera, ali bih želela još više.
• Još više konkretnih situacija.
• Neka bude kao danas, biće odlično!
• Više interakcije i konkretnih primera.
• Nastavite.
• Samo ostanite ovakvi kakvi ste bili do sada, biće dovoljno.
• Ovako nastavite!
• Nastavite tako i sutra.
• Radionice.
• Više grupnog rada gde ćemo moći da vežbamo autoritet i moć na pravi način kroz perspektivu profesionalnog rada.
• Više grupnih radova i primera.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.50
• Autoritet.... 4.90
• Disciplina ..... 4.80
• Liderstvo..... 4.70
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.93
• Testovi autoriteta… 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.80
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Mislim da ne treba ništa da menjate.
• Odavno nisam bila na ovako konstruktivnom seminaru, sa sjajnim voditeljima. Ništa ne bih menjala.
• Rado ćemo saslušati i vaš sledeći projekat.
• Sve što je lepo kratko traje. Hvala vam.
• Sve pohvale.
• Što više ovog tipa seminara!!! Preporučiću kolegama.
• Sve 5!
• Izuzetno zanimljiv seminar, korisni saveti. Hvala.
• Pozitivni utisci. Praktični saveti za bolji rad; poboljšanje emocionalne inteligencije; razvoj samopouzdanja – Prezadovoljna!
• Seminar je vrlo koristan, treba da ga prođu svi prosvetari!